u kunt een deel van uw contributie terug verdienen

advertisement
Tafeltennisvereniging OTTC
U KUNT EEN DEEL VAN UW CONTRIBUTIE TERUG VERDIENEN
Het bestuur wil graag het ledenaantal van onze vereniging vergroten. Gezien onze mooie accommodatie is
daar zeker voldoende ruimte voor. Dit geldt voor zowel bij de jeugd, de senioren als de woensdagochtend
groep.
Het bestuur heeft daarvoor uw hulp hard nodig. U kunt bij deze actie een deel (of meer) van uw contributie
terug verdienen. Elk OTTC lid dat een nieuw lid aanbrengt zal hiervoor een financiële premie ontvangen. Het
is natuurlijk ook mogelijk om meerdere leden aan te brengen, waardoor de bonus alleen maar oploopt.
Als een via u aangemeld aspirant lid definitief wordt van OTTC zal de helft van het bedrag dat het nieuwe lid
aan contributie betaald door de penningmeester op uw rekening worden gestort. De regeling geldt voor elk
nieuw lid dat u aanbrengt. Om gebruik te maken van deze aanbieding hoeft u alleen maar uw naam op het
aanmeldformulier van het nieuwe lid te vermelden. De penningmeester zorgt voor de rest.
VOORBEELD 1:
Jaarcontributie senioren OTTC:
NTTB contributie in jaarcontributie senioren:
€ 92,00
€ 10,00
Jan Meppers is lid van OTTC en is de buurman van Linda Schuivers. Jan neemt Linda mee naar OTTC en
na vier keer besluit Linda om definitief senior lid te worden van de vereniging. De helft van het bedrag dat
Linda dus moet betalen wordt overgemaakt aan Jan.
Jan ontvangt dus: (0,5 * € 92,00) - € 10,00 = € 36,00
VOORBEELD 2:
Jaarcontributie junioren OTTC:
NTTB contributie in jaarcontributie junioren:
€ 85,00
€ 10,00
Pim van de Loop is lid van OTTC en is klasgenoot van Teun Ros. Ze gaan samen naar OTTC. Na vier keer
besluit Teun om definitief sunior lid te worden van de vereniging. De helft van het bedrag dat Teun dus moet
betalen wordt overgemaakt aan Pim of diens ouders.
Pim ontvangt dus: (0,5 * € 85,00) - € 10,00 = € 32,50
Het bestuur
SECRETARIAAT:
SPEELADRES:
BANKRELATIES:
WEBSITE:
Marja van de
Peppel
Staringstraat 9
5343 GA Oss
Tel. 0412-850766
Clubhuis OTTC
Sportpark Rusheuvel
Macharenseweg 24
5346 JM Oss
Tel. 0412 – 640413
Postbank
rek. 2092616
www.tt-ottc.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards