Contributies TV Napoleon De regels en de hoogte van de

advertisement
Contributies TV Napoleon
De regels en de hoogte van de contributie die door het Werkbestuur aan de Algemene
Ledenvergadering van Tennisvereniging Napoleon wordt voorgelegd, alsmede een toelichting over
een eenmalige specifieke korting.
1
contributie
jaarlid senior (incl. bondslidmaatschap)
€ 120
jaarlid junior (incl. bondslidmaatschap) inclusief zomertraining
€ 120
wintergebruiker senior/junior 1 okt - 1 apr
€ 60
2
geen studentenlidmaatschap
3
aanvullend competitielid (mag ook trainen)
4
geen blessureregeling (uitzondering : beroep op het bestuur)
5
introduceekaart (per dag in combinatie met lid)
6
automatische incasso verplicht
7
betaling in maximaal 2 termijnen
8
lesgeld seniorentraining wordt geïnd door de tennisschool zelf
€ 25
€ 7,50
Toelichting agendapunt 4
Conform artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement TV Napoleon zijn de leden verplicht mee te
werken aan automatische incasso van financiële verplichtingen. DE contributie wordt in twee
termijnen voldaan; vóór 1 januari en vóór 1 juli.
Specifieke korting
Omdat in het startjaar 2014 slechts een gedeelte van het kalenderjaar getennist kan worden, zal naar
rato van het aantal maanden dat de banen daadwerkelijk zijn opengesteld contributie geïncasseerd
worden. Omdat waarschijnlijk 1 maart gestart wordt zal de contributie dan 10/12 X 120 = 100 euro
bedragen.
De incasso van de afkoopsom (75 euro) kan tegelijkertijd met de contributie of als de
penningmeester dat nodig acht separaat (ineens) geïncasseerd worden
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards