Behandeling van een miskraam met medicijnen

advertisement
Behandeling van een miskraam
met medicijnen
2
Bij u is een miskraam vastgesteld. In Nederland is het gebruikelijk
om eerst minimaal één week af te wachten om te kijken of de
miskraam spontaan op gang komt. Daarna kan een behandeling
gestart worden. In overleg met uw arts is gekozen voor een
behandeling met medicijnen (misoprostol tabletten).
Behandelwijze
Het is mogelijk een natuurlijke miskraam na te bootsen met
medicijnen. Bij deze vorm van behandeling worden vier tabletten
van een medicijn (misoprostol, merknaam Cytotec) vaginaal
ingebracht. U kunt deze tabletten zelf thuis inbrengen.
De werkzame stof van dit medicijn bevat nagemaakte (synthetische)
prostaglandine. Prostaglandinen worden ook door het lichaam zelf
gemaakt. Dit zijn belangrijke stoffen die in het lichaam een rol
spelen bij koorts, ontstekingsreacties, de bevalling, de menstruatie,
regeling van de bloeddruk, de werking van de nier en het herstel
van de maagwand.
Door opname van de werkzame stof in de tabletten ontstaan er,
meestal na verloop van enkele uren, krampen in de baarmoeder
zoals bij heftige menstruatiepijn.
U krijgt dan vervolgens bloedverlies, net zoals bij het doormaken
van een spontane miskraam.
Uiteraard is het mogelijk tegen de pijnlijke krampen pijnstillers,
bijvoorbeeld paracetamol, in te nemen.
De behandeling
Na overleg met uw arts brengt u op dag één thuis vier tabletten
misoprostol (Cytotec, 200 microgram per tablet) zo diep mogelijk
vaginaal in. Hierna blijft u ten minste een ½ uur liggen om de
tabletten niet direct weer te verliezen.
Als u 24 uur hierna (op dag twee) geen weefsel heeft verloren,
brengt u nogmaals vier tabletten misoprostol diep vaginaal in. U
blijft wederom ten minste een ½ uur liggen om de tabletten niet
direct weer te verliezen.
3
U krijgt sowieso een afspraak één week later op de polikliniek, voor
een controle echoscopie om te bepalen of de miskraam voldoende
is afgekomen. Als blijkt dat er nog een rest aanwezig is, zal in
overleg met uw gynaecoloog een vervolg beleid worden bepaald.
Voor- en nadelen
Misoprostol is als geneesmiddel niet officieel geregistreerd voor het
nabootsen van een natuurlijke miskraam. De gynaecologen van het
CWZ zijn van mening dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is
dat dit medicijn effectief en veilig is. Het wordt voor dit doel ook in
vele andere ziekenhuizen in Nederland en in het buitenland
gebruikt.
De voordelen ervan kunnen zijn dat u een aanzienlijke kans heeft
(meer dan 50%) op een complete en natuurlijke miskraam.
Daardoor wordt een curettage onder narcose vermeden.
In een aantal gevallen blijft er toch nog (een rest van de) miskraam
aanwezig en zal mogelijk alsnog een curettage plaatsvinden (zie
folder Curettage).
Bijwerkingen
Door de vaginale toediening van de misoprostol tabletten zijn de
bijwerkingen minder dan via inname via de mond. Er kunnen
bijwerkingen optreden zoals:
- maag- en darmklachten: diarree, (krampende) buikpijn, misselijkheid en braken
- hoofdpijn en/of duizeligheid
- stijging van de lichaamstemperatuur
De hoeveelheid bloed kan wisselend zijn, van heel weinig tot veel,
zoals bij een flinke menstruatie.
4
Contra-indicaties
Bij een aantal bestaande gezondheidsproblemen kan het gevaarlijk
zijn om misoprostol te gebruiken, namelijk bij:
- ernstige overgevoeligheid voor prostaglandinen
- colitis ulcerosa
- corticosteroïden-gebruik
- stollingsstoornissen en/of gebruik van antistollingsmiddelen
- hoge bloeddruk, hart-, vaat-, lever-, nier- en/of suikerziekte
- een keizersnede litteken
- een spiraaltje in de baarmoeder
Uw arts zal in overleg met u besluiten of de behandeling met
misoprostol in uw situatie veilig is, of dat er meteen voor een
curettage kan worden gekozen.
Wanneer contact opnemen en met wie?
U moet contact opnemen indien er sprake is van:
- bloedverlies wat meer is dan een hevige menstruatie
- duizeligheid en/of flauw vallen
- vragen of ongerustheid
Als u thuis zwangerschapsweefsel verliest hoeft u geen contact op
te nemen met uw arts. U kunt altijd contact opnemen met uw arts.
Deze zal u dan vertellen wat te doen.
U komt altijd één week na de behandeling terug op de polikliniek
voor een echoscopisch onderzoek.
Overdag belt u met de polikliniek (van 8.30 - 17.00 uur :
(024) 365 82 45.
In de avond, nacht of weekenden bereikt u de dienstdoende arts of
gynaecoloog door de verloskamers te bellen:
(024) 365 79 40.
5
6
7
Adres en telefoonnummer
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek gynaecologie/verloskunde B56
Telefoon (024) 365 82 45
8
G345-A / 04-14
Website: www.verloskunde.cwz.nl
Download