handleiding nieuwe site_v3

advertisement
Hoe toegang krijgen tot de
nieuwe webapplicatie?
Ga naar onze website:
Onder “webapplicaties” vindt u de
nieuwe applicatie
Vul hier de gegevens in die u
van ons ontvangen heeft:
• mailadres (loginnaam)
• wachtwoord
Mocht u ooit het wachtwoord vergeten zijn
dan kan u dit opvragen door op deze knop
te drukken. Een mail wordt naar het bij ons
geregistreerde e-mail adres verzonden.
Met deze drie knoppen kan u door deze toepassing navigeren.
• Voorraad: raadpleeg uw voorraad
• Transport: raadplegen en aanmelden van uw transporten
• Adressen: raadpleeg eerder gebruikte adressen
VOORRAAD
Binnen “voorraad” kan u alle
inslagorders raadplegen
U kan het overzicht exporteren naar
PDF en Excel (om bvb. af te drukken)
Met deze knoppen navigeert u naar
volgende/vorige pagina’s
VOORRAAD
Binnen “voorraad” kan u ook alle
uitslagorders raadplegen
U kan het overzicht exporteren naar
PDF en Excel (om bvb. af te drukken)
Met deze knoppen navigeert u naar
volgende/vorige pagina’s
VOORRAAD
Binnen “artikelen” kan u alle artikelen
raadplegen
U kan het overzicht exporteren naar
PDF en Excel (om bvb. af te drukken)
Met deze knoppen navigeert u naar
volgende/vorige pagina’s
VOORRAAD
Binnen “partijen” kan u alle partijen
raadplegen
U kan het
overzicht
exporteren naar
Excel
TRANSPORT
Binnen “orders” kan u alle
transportorders raadplegen
U kan de order van de
transportopdracht exporteren naar
PDF door op deze knop te drukken
TRANSPORT
Binnen “orders” kan u alle
transportorders raadplegen
Door op deze knop te drukken
verschijnt de detailopgave
detailopgave van de
transportorder
U kan de
vrachtbrief van dit
transport
opvragen.
(mits deze optie beschikbaar is)
TRANSPORT
Binnen “orders” kan u alle
transportorders raadplegen
(*) u leest hier de
meest recente
positiebepaling
Dit is de positie
waar uw
pakket/lading zich
momenteel (*)
bevindt
Dit is een Google-kaartje
wat als dusdanig gebruikt
kan worden (inzoomen,
satellietbeelden,…)
TRANSPORT
Binnen “facturen” kan u alle facturen
downloaden en raadplegen(via PDF)
(mits deze optie beschikbaar is)
TRANSPORT
Voer zelf uw transportopdrachten in
Verplicht veld
Door op het adresboekje te
klikken krijgt u de
mogelijkheid om het
volledige adres in te geven
(deze gegevens worden bewaard voor later
gebruik)
Vul tevens de andere
velden volledig in
(gewenste laaddatum en laadtijd)
TRANSPORT
Voer zelf uw transportopdrachten in
Doe precies
hetzelfde voor
“lossen”
Ga dan naar Stap 2
Klik op “regel toevoegen”
TRANSPORT
Voer zelf uw transportopdrachten in
Geef de vervoerseenheid aan.
Geef hier het aantal van één bepaalde eenheid op (bijvoorbeeld: “europallets”).
Indien u een andere vervoerseenheid wil toevoegen (bvb. “rolcontainers” dan
moet u een nieuwe regel aanmaken)
TRANSPORT
Voer zelf uw transportopdrachten in
Kies de eenheid.
Geef het aantal op, een eventuele omschrijving
of referentie en (verplicht) het gewicht en de
afmetingen per pallet/collo. Klik vervolgens op
Toevoegen
U kan meerdere regels toevoegen door op
te klikken
Klik op Bevestigen om verder te gaan
TRANSPORT
Voer zelf uw transportopdrachten in
U krijgt een overzicht van de
door u aangemaakte
transportopdracht.
Indien deze correct is klikt u op
“ik bevestig dat deze order correct is”
Indien deze niet juist is kan u
terug naar stap 2
TRANSPORT
Voer zelf uw transportopdrachten in
Klik op “orders verzenden”
TRANSPORT
Voer zelf uw transportopdrachten in
Bevestig nogmaals door op “orders verzenden” te
klikken
TRANSPORT
Voer zelf uw transportopdrachten in
U krijgt een bevestiging dat uw order(s)
succesvol verzonden is (zijn)
ADRESSEN
Binnen “adressen” kan u uw
adressen raadplegen
Download