SNT.bijeenkomst2011.ppt - SchouderNetwerk Twente

advertisement
Tweede bijeenkomst 2011 van het
Schouder Netwerk Twente.
6 December 2011, Saxion Hogeschool Enschede.
AGENDA 06-12-2011; F 1.09.
• 18:30 – 19:00 uur: Ontvangst.
• 19:00 – 19:20 uur: Mededelingen van het bestuur;
- Maria Knippers Demmer,
- Nieuwe voorzitter Hans Herik.
• 19:20 – 20:10 uur: Inhoudelijk deel bijeenkomst;
- Gerard Koel: info & antwoorden op vragen
• 20:10 – 21:20 uur: Koffie, thee & praktijk rekken
(op tweede verdieping: H vleugel).
• 21:20 – 22:00 uur: Discussie praktijk,
- Over ugh, posities, rekken en doseren,
- Afronding, rondvraag, sluiting.
Mededelingen van het bestuur.
• Opening / welkom.
• Samenwerken met andere netwerken;
komen tot een landelijk netwerk.
• Schoudercongressen RGF (12-10) &
InFysio (19-11).
• SNT vragenlijst project.
• Tijdig inleveren huiswerk opdracht
• Nieuwe voorzitter.
Inhoudelijk deel: Hypomobiliteit.
1. Vragen / antwoorden artikelen
Dempsey et al (2011) & Leung et al (2008).
2. Korte inleidende presentatie.
3. Mogelijke antwoorden.
4. Koffie, thee, praktijk opdracht:
rekken GH kapselband apparaat.
5. Afronding praktijkdeel
met suggesties voor
optimale rekkingen.
Diederik van den Burg ???
Inleiding (hypo)mobiliteit:
1. Introductie: klassering beperkte ROM.
2. Anatomie: kapsel band app. GH gewricht .
3. De concentrisch beperkte schouder:
stadia frozen shoulder, beleid.
4. Contractuur voorzijde kapselband app.:
delen GH systeem & CHL, beleid.
5. Contractuur caudale deel kapselband app.:
de ‘IGHL hangmat’, beleid.
6. Contractuur dorsale kapselband apparaat.:
dorsale contractuur, GIRD, beleid.
7. Afronding, conclusies.
Kapsel / RC pezen (Pouliart);
5 lagen (opp >> diep):
1. Oppervlakkige vezels CHL.
2. Parallelle vezels RC (eigenlijke peesvezels).
Op de RC bevindt zich een synoviale laag =
onderste laag bursa.
3. Kleinere bundels.
4. Rotator Cable.
5. Capsulaire laag: intra articulair.
Anatomie :
1: lig.
Coracohumerale
2: Proc.C.
3: TMajus
5:TMinus
9: SGHL
10: MGHL
11: IGHL
Zie
Harryman
et al,
Blok 1,4.
Het RCI
schematisch
weergegeven.
Ventrale
RC Interval:
tussen de
pijltjes.
Sulcus test bij strak / normaal / kapot RCI;
RC interval = SGHL & CHL.
Relatie CHL & CAL.
Insertie CHL perifeer.
De centrale insertie betreft het laterale deel van de basis van proc. Coracoïdeus en
het beloop betreft altijd het RCI (Rotator Cuff Interval); de perifere insertie varieert:
meestal ook in het RCI (li) maar ook frequent insereert CHL op de SS pees (re).
Het
CHL / SGHL
complex (II),
I: CHL,
II: complex,
III: SGHL,
C: PrCor,
acromion
verwijderd.
SGHL
MGHL
P-IGHL
A-IGHL
hangmat
Rek op GH banden (vooral SGHL) bij exo in 0º abductie.
In abductie ontstaat meer rek op MGHL & IGHL.
In abductie
regelt IGHL
hangmat +
AIGHL & PIGHL
de stabiliteit
van de kop
bij rotaties.
Gevaar A-IGHL
&
P-IGHL.
Functie
coracohumerale
ligament.
3. Concentrische bewegingsbeperking:
Frozen shoulder, definities.
•
Werkdefinitie: Aandoening van het GH gewricht die langer
dan drie maanden bestaat en waarbij er een passieve
bewegingsbeperking van meer dan 50% aanwezig is in
abductie, anteflexie en / of exorotatie bij afwezigheid van
andere intra-articulaire pathologie.
•
Definitie Stenvers (1994): Een eenmalig optredende
idiopatische aandoening van het schoudergewricht die
gepaard gaat met een synovitis van het GH gewrichtskapsel,
de bursa subdeltoidea en de lange kop van de biceps. Het is
karakteristiek voor de aandoening dat de ontsteking wordt
gevolgd door een verkleving en retractie van de betrokken
weefsels.
Fase 1: pijn / inflammatie,
Fase 2: freezen / frozen / adhesion, stijfheid,
Fase 3: thawing phase, remodeling
Frozen shoulder,
kenmerken freezing phase.
•
•
•
•
In meerdere richtingen,
concentrische bewegingsbeperking.
Actieve anteflexie tot ongeveer 90˚ mogelijk.
Actieve abductie tot ongeveer 40˚ mogelijk.
Kan hand niet op de LWK krijgen.
Frozen shoulder, mobiliseren
bij ernstig beperkte schouder.
•
•
•
Scapula en clavicula bewegen door
compensatie maximaal mee; scapula naar
maximale posterior tilt + opwaartse rotatie en
clavicula scharniert naar dorsaal.
Actief mobiliseren: verkeerde coordinatie +
(snel) te pijnlijk.
Volgorde van mobilisatie (Stenvers):
achterzijde GH gewricht >> anteflexie >>
abductie en als laatste de rotaties.
Palpatie angulus inferior bij elevatie.
In welke positie is de exo beperking het grootst?
- Vooral in abductie: dorsaal transleren,
- Vooral in adductie: ventraal transleren.
Vraag 1:
Indeling FS patiënten in de MHI groep
•
Pagina 740:
- VAS > 3
- pijnlijke ROM
- pijn in rust & ‘s nachts
- Disability score > 25 pt.
•
Verder mogelijk: - eindgevoel
- pijn na het rekken (hyperp.)
- ???
Vraag 2:
Is sprake van HIS: High Intensity Stretch.
•
Zie beschrijving in artikel:
- ‘uncomfortable, but beneath pain threshold’
- 6 series of 10 minutes.
•
Of is het meer LLPS:
Low Load Prolonged Stretch.
Vraag 3:
Relevantie van de toename in exo.
Vraag 4: Over de pijnscores.
Vraag 5:
Rekken van het RCI .
•
•
Zie praktijk opdracht.
Tevens rekken van:
- M-GHL,
- A-IGHL en
- P-IGHL.
Vraag 6: Combinatie rek / KG.
Vraag 6: Combinatie rek / KG.
Afronding praktijk.
1. Mobiliseren bij FS in licht gevoelige
‘freezing phase’ (dus: milde technieken?).
2. Mobiliseren / rekken RCI / CHL / SGHL.
3. Mobiliseren / rekken MGHL.
4. Mobiliseren / rekken A-IGHL.
5. Mobiliseren / rekken P-IGHL.
6. Afsluiting, conclusies.
1. Mobilisatie bij FS;
caput humeri naar dorsaal positioneren.
De pistoolgreep.
Caput mobiliseren/positioneren naar dorsaal
-Gelijknamige hand: kop naar dorsaal;
- Ongelijknamige hand: scapula naar externe & neerw. rotatie
Erik
Vermeulen
(2000,
blok 4,3),
EMT bij
frozen
shoulder;
o.a.
reversed
distraction.
Mobilisatie anteflexie.
Mobilisatie anteflexie: geleid actief.
Mobilisatie anteflexie: geleid actief.
2. Contractuur ventrale kapsel-band apparaat.
• Relatie GH systeem en rek.
• Rekken van de CHL.
• Positionering patiënt.
Ventraal transleren: rek CHL / SGHL.
3.Exorotatie in
45º abductie:
Primaire remmer
MGHL.
Ventraal transleren: rek MGHL / A-IGHL.
HRT: Hyper Retroversie Test
(Maarten van der List; Meander A’foort).
4. Test voor lengte ‘hangmat’ m.b.v.
HAT: Hyperabductie test (Gagey).
Hyperabductie test:
• Uitgangspositie: in zit (eventueel stand); FT staat
achter PT, ongelijknamige hand op acromion /
coracoïd, gelijknamige hand omvat elleboog.
• Uitvoering: ft fixeert schoudergordel; arm PT in
neutrale rotatie abduceren totdat scapula mee wil
gaan, dan RPA vaststellen (= ‘range of passive
abduction’).
• Positief laxiteit (zonder trauma): RPA groter dan 105º
(ongeveer 90º plus 15º extra mobiliteit door rek IGHL).
• Positief instabiliteit (na trauma): re / li vergelijking,
provocatie symptomen.
4. Rekken van de A-IGHL.
Rek AGHL mbv apprehension / sensitisatie test:
GIRD TEST voor P-IGHL :
Range exo – endo = rond de 170 - 180º ;
hoe verhoudt zich de GIRD t.o.v. de GERG?
TEST LENGTE DORSALE KAPSEL
Rekking dorsale kapsel: huiswerk (1).
Rekking dorsale kapsel: huiswerk (2);
plus horizontale adductie.
5. Rekken van de P-IGHL.
6. Afsluiting, conclusies.
• Stel bij onderzoek vast of de beperkte ROM
wordt veroorzaakt door een structurele
contractuur van het kapsel-band apparaat;
kies de juiste o.z. technieken / middelen.
• Is de bewegingsbeperking concentrisch
of meer lokaal?
• Hoe zit het met de actualiteit van de
contractuur c.q. de sensitiviteit van de patiënt?
• Bepaal de ugh & de doseringsparameters.
• Werk procesmatig (huiswerk, volgende fase).
Afsluiting SNT bijeenkomst.
• ……
• Volgende bijeenkomst:
5 juni 2012.
Download