netwerkdag bodem noorden

advertisement
Bodem in zicht?
Noordelijke Netwerkdag Bodem, 15 oktober 2015
Wijnand Sukkel
Langzaam en geleidelijk
Bodem degradeert vaak zeer langzaam en wordt
daardoor niet opgemerkt
Vele beschavingen aan bodemdegradatie
ten onder gegaan
Global soil degradation – GLASOD (FAO 2000)
Bedreigingen
os akkerbouw:>50 j
gezondheid:
>10 j
biodiversiteit: >15 j
verdichting:
> 10 j
daling:
> 15 j
verzilting
> 50 j
sporenelem. > 25 j
erosie
> 100 j
Klimaat verandering
Het Bruine Goud
Index yields
average over all crops in the rotation
Trends in yields
(LTE Vredepeel)
Yield BIO increasing
Low o.m. supply decreasing
GI-high
10%
GI-low
BIO
+20%
BIO
Zware machines en slechte omstandigheden
Bodemdaling en verzilting
Inklinking
Afbraak veenlagen
Gas/zoutwinning
Klimaatverandering/ stijging
zeespiegel
Waterbeheer
Bodem waterinfiltratie/
wateropslag
Aanpassing rassen en
soorten
Biodiversiteit en gezondheid
Afnemende Diversiteit
Org stof gehalte
Verontreiniging
Intensieve grondbewerking
Verdichting
Meer gewasdiversiteit
Waardering org stof
Minder pesticiden
Innovatie in mechanisatie
Innovatie inmechanisatie
controlled traffic
klein, licht en autonoom
Electrotractie
Strokenzaai
precisielandbouw
Oplossingsrichtingen
Aangepast waterbeheer
Organische stof landbouw
Transitie in mechanisatie
Rassen en teeltsystemen
Veel meer diversiteit
Landbouw-natuur-cultuur
Opwaardering voedsel
Beeldvullende foto met titel
Bedankt voor uw aandacht
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards