diocesane pedagogische begeleidingsdienst bisdom

advertisement
DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST
BISDOM BRUGGE
SECUNDAIR ONDERWIJS
MEDEDELINGEN LATIJN EN GRIEKS FEBRUARI 2014
Beste collega’s
In de hoop dat het u allen goed gaat… 2014 belooft een jaar te worden met een
boeiende kalender voor onze talen. Ik weet dat wij u wel ergens zullen
ontmoeten, vol energie en enthousiasme.
1. De weblog
De weblog is eindelijk weer geüpdatet. Dankzij het werk van de maestro
Dominiek De Queecker. Wij hebben ervoor gezorgd dat jullie alle mededelingen,
toneelactiviteiten, films, boeken, enz… voorgesteld vinden op:
http://www2.sip.be:40000/groepen/kt/weblog/default.aspx
2. Studienamiddag : opfrissen van de valentiegrammatica
Carine Plets (St Lodewijkscollege Brugge) leidt deze vormingssessie. De
stuurgroep organiseert samen met het Eekhoutcentrum. Momenteel zijn er al
inschrijvingen binnen van Gistel, Kortemark en Assebroek. Ik denk dat vooral de
collega’s van het 4e jaar en de derde graad baat hebben bij deze sessie.
Belangrijk: 7 mei 2014, 14.00- 16.00u, in d’Abdij in Brugge.
Via onderstaande link kunnen de geïnteresseerden inschrijven:
https://www.eekhoutcentrum.be/nascholingen/detail/I14-287
3. Dag van klassieke talen 2014
18 oktober 2014
Centraal thema: oorlog en vrede
Het hoofdreferaat: Tom Deneire (Antwerpen) over vier Latijnse oorlogsdichters
(2 Italianen, een Duitser en een Welshman). Tom was al eens te gast in een
werkwinkel. Je vindt zijn voorgestelde lesmateriaal van toen (2006) op
http://www.dpbbrugge.be/klassieketalen/WW%205%20%20Tom%20Deneire.pdf
De werkwinkels houden zoveel mogelijk verband met het algemene thema. Wij
proberen ook dit jaar alle graden te betrekken.
4. Eléonor
26 februari, auditorium Sint-Lodewijkscollege te Brugge. De zaal is uitverkocht.
Bedankt aan alle ingeschreven collega’s.
5. Dag van het Grieks
datum: woensdag 17 september 2014 in Gent. In mei 2014 worden de collega’s
aangeschreven.
6. High Tech Romeinen
Technopolis, Technologielaan, Mechelen ( tot 1 september 2014)
De tentoonstelling omvat 32 interactieve opstellingen onderverdeeld in negen
thema’s. De tentoonstelling is vooral geschikt voor kinderen van 8 tot 14 jaar; ze
was al eerder te zien in Nijmegen, Bonn en Den Haag
www.technopolis.be
7.ROMALIA
http://www.romalia.be/
Romalia zijn jeugdkampen die georganiseerd worden voor leerlingen die dit jaar
in het eerste t.e.m. vierde middelbaar zitten. Of je nu leerling Latijn bent of niet,
zolang er wat Romeinse interesse door je aderen stroomt, ben je er welkom! De
editie 2014 grijpt plaats van 14 tot 18 april 2014 in Beverlo (plaatsen zijn
beperkt!)
8. INTERNATIONALE EXAMENS EUROCLASSICA
(Latijn 2e+3e jaar– Grieks 3e+4e jaar)
Net als vorig jaar neemt Vlaanderen deel aan de examens georganiseerd door
Euroclassica. Met onze eerste deelname van vorig jaar plaatsten we Vlaanderen
meteen op de klassieke Europese kaart met een groot aantal deelnames en
medailles.
Praktisch: stuur een mailtje met info naar [email protected]
ontvang je alle verdere info (verbetersleutels incluis).
Dan
Let wel: de kopijen moet je ten laatste op 31 maart 2014 versturen naar
Prof. Dr. Christian Laes ([email protected])
Voorzitter Classica Vlaanderen
Pleinlaan 2 (B 5-445)
Vrije Universiteit Brussel
B 1050 Brussel
(Je kunt natuurlijk ook onmiddellijk bij prof. Laes terecht voor de
examenvragen!)
9. CERTAMEN LUCRETIANUM te Napels
Collega Thomas Kemseke uit Waregem vraagt ons volgende boodschap te
verspreiden:
Het Certamen Lucretianum is een vertaalwedstrijd voor leerlingen uit het
secundair. Door het internationale karakter van de wedstrijd kunnen
leerlingen hun kennis meten met die van studenten uit andere landen.
De leerlingen zullen op vrijdag 21 maart van 9.00u tot 14.00u een tekst
vertalen ofwel van de schrijver Lucretius ofwel over het epicurisme. Ter
plaatse verblijven zij in gastgezinnen.
Voor meer informatie kun je terecht bij [email protected]
(Thomas nam al viermaal deel aan deze wedstrijd) of je kan rechtstreeks contact
opnemen met de organisator Paolo Cutulo ([email protected]). Bij voorkeur in
het Italiaans of Frans mailen.
10.Navigating Greece
Zoals jullie misschien al weten, start er morgen een tentoonstelling over
Griekenland in Brussel met vele archeologische kunstvoorwerpen. Misschien een
idee om met de leerlingen naar toe te gaan? Eventueel met vrijwilligers in de
krokus- of paasvakantie ...
Hierbij het linkje:
http://www.bozar.be/activity.php?id=14253
Je kunt het volledige programma hieronder vinden:
http://www.bozar.be/b3/mgt/mailings/view4.php?id=8776
11. Thema-avond: Relevante klassieken! Latijn en antieke cultuur
Praktisch:
Vrije Universiteit Brussel, Aula Aloïs Gerlo D.2.01
Donderdag 27 februari 19.00u tot 21.00u.
Catharina Lis en Hugo Soly (UA/VUB): Oude geschiedenis = relevante
geschiedenis
Willem Elias (VUB): De klassieken en actuele kunst
Jozef Van Bellingen (VUB): Verlicht denken
Peter Van Nuffelen (UGent): Arm en rijk. Twijfelen met Augustinus
Patrick Lateur: Literair Vertalen. Een bloemlezing
Toon Van Houdt (KULeuven): Tacitus en War of Terror
12. Download gratis e-book in de week van de klassieken
Tussen 13 en 21 maart 2014 geven Uitgeverij Athenaeum en de Week van de
Klassieken weer een nieuw e-book cadeau:
Fik Meijer, Keizers sterven niet in bed: van Caesar tot Romulus Augustulus, 44
v.Chr. - 476n.Chr., Athenaeum-Polak & Van Gennep
Voor meer informatie over deze geschenkactie:
http://www.weekvandeklassieken.nl/index.php/ebook
Eerdere geschenkboeken waren:
Aristophanes, De Kikkers (inleiding en vertaling Marietje d’Hane-ScheltemaUitgeverij Athenaeum)
F. Meijer, Lessen in beschaving: Athene, Rome en Washington, Athenaeum-Polak
& Van Gennep, 2008
P. Gerbrandy, De marteling van het genot: Grieken en Romeinen over lust,
verlangen en vervoering, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009
I. Dros, Charisma: Odysseus, van held tot schurk, Athenaeum-Polak & Van
Gennep, 2010
R. Steenbeek, Parels van Rome: een reisverhaal, Ambo/Athenaeum, 2011
13. Noctes Flandricae
Luc Seynhave stuurt bij aanvraag 2 artikels door van Tom Deneire over de
Noctes flandricae.
Je vindt er de meeste gedichten die hij besprak in de lezing voor NKV Brugge op
21 januari, alsook voldoende bronnenmateriaal voor wie verder op zoek wil gaan.
Met hartelijke groet van het NKV.
Luc en Roos Seynhaeve-Pottie
Baliestraat 56, B - 8000 Brugge
Tel: 00 32 50 34 32 61
GSM 0498 257 853 en 0494 899 389
[email protected]
[email protected]
Marc George
Met dank aan: Dominiek, Tom en de collega’s begeleiders
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards