Amsterdam - Prospekta

advertisement
Audities Cultuurmarkt van Vlaanderen 2013
AANMELDINGSFORMULIER
Het is mogelijk om je aan te melden als solist, duo, ensemble of componist. Graag deze formulieren volledig en
duidelijk invullen en digitaal insturen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Componisten sturen een aantal werken door via e-mail of link naar een dropbox, melden zich aan voor auditie
en krijgen de tijd hun werk toe te lichten.
Deadline van aanmelding
Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier vóór 18 april 2013 doormailen naar [email protected]
Contact
Prospekta - centrum voor kunstcommunicatie
contactpersoon: Jef De Clerck
Grote Markt 13, 2000 Antwerpen
T 03 338 95 62 - [email protected]
www.prospekta.be | www.cultuurmarkt.be
1. CONTACTPERSOON:
Voornaam:
m/v
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
gsm-nummer:
Geboortedatum:
E-mail:
Conservatorium:
Naam waaronder wordt opgetreden:
wenst deel te nemen aan de audities voor de Cultuurmarkt van Vlaanderen 2013 en verklaart zich
akkoord met het auditiereglement zoals vermeld op de website.
2. IK GEEF MIJ OP ALS:

solist(e)

duo, samen met …

componist(e)

als lid van een ensemble; de andere leden zijn …
(vul in geval van duo of ensemble hieronder de gegevens van de andere leden in)
Voornaam:
m/v
Naam:
Adres:
Postcode:
gsm-nummer:
E-mail:
Conservatorium:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Voornaam:
m/v
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
gsm-nummer:
Geboortedatum:
E-mail:
Conservatorium:
Voornaam:
m/v
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
gsm-nummer:
Geboortedatum:
E-mail:
Conservatorium:
3. AUDITIEPROGRAMMA
Gelieve het auditieprogramma van circa 30 minuten op de volgende wijze te beschrijven,
voorzien van een zo exact mogelijke tijdsaanduiding, ook voor de afzonderlijke delen:
Voorbeeld:
Componist
Jaartallen
Werk + delen
Tijdsduur
Claude Debussy
1862-1918
Sonate voor cello en piano
Vivace
Larghetto
Presto
12
5’
3’
4’
Componist
Jaartallen
Werk + delen
Tijdsduur
4. LOCATIE
Mijn voorkeur gaat uit naar een auditie in:

Gent

Bergen
2
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards