Sociologie en beleid van uitsluiting en

advertisement
Studiefiche
Academiejaar 2016-2017
Sociologie en beleid van uitsluiting en ongelijkheid (state-of-the-art)
(A005101)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 150 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2016-2017
A (semester 1)
Lesgevers in academiejaar 2016-2017
Oosterlynck, Stijn
UA
Verantwoordelijk lesgever
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017
Master of Arts in gender en diversiteit
stptn
6
aanbodsessie
A
Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Situering
Inhoud
Begincompetenties
Eindcompetenties
Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Leermateriaal
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
(Goedgekeurd)
1
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2
Download