Studiefiche - studiegids UGent

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2015-2016
Vliegtuigen (E061960)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
15.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2017-2018
A (semester 1)
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2017-2018
Vierendeels, Jan
17.5 u
TW03
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2017-2018
Master of Science in Electromechanical Engineering
(afstudeerrichting Control Engineering and Automation)
Master of Science in Electromechanical Engineering
(afstudeerrichting Electrical Power Engineering)
Master of Science in Electromechanical Engineering
(afstudeerrichting Maritime Engineering)
Master of Science in Electromechanical Engineering
(afstudeerrichting Mechanical Construction)
Master of Science in Electromechanical Engineering
(afstudeerrichting Mechanical Energy Engineering)
Verantwoordelijk lesgever
stptn
3
aanbodsessie
A
3
A
3
A
3
A
3
A
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Vliegtuigaërodynamica, vliegtuigprestaties, vliegtuigsystemen, satellieten
Situering
Inleidende cursus over vliegtuigen: inzicht verschaffen in de werking van vliegtuigen en
bespreking van de essentiële onderdelen. Inleiding tot de ruimtevaart.
Inhoud
• Aërodynamica: lift, weerstand, planvormen, hoge-lift apparatuur, verminderen van de
• weerstand, supersone vlucht
• Stabiliteit en sturing: vliegbewegingen, statische stabiliteit, dynamische stabiliteit,
• artificiële stabiliteit
• Prestaties: bewegingsvergelijkingen, beschikbare stuwkracht, prestatieparameters in
• verschillende vluchtregimes
• Navigatie: instrumenten voor positie, hoogte, snelheid, attitude, principes van
• radionavigatie
• Bespreking van enkele vliegtuigsystemen: structuur, hydraulisch, elektrisch,
• brandstof, propulsie, zuurstof, pneumatisch, fly-by-wire, ...
• Banen en satellieten: eigenschappen van banen, lancering, attitude controle van
• satellieten
Begincompetenties
Transportverschijnselen, Klassieke mechanica
Eindcompetenties
1 Weerstandsmechanismen en weerstandsreductiemechanismen begrijpen en
1 onderscheiden
2 Liftmechanismen en liftverhogingsmechanismen begrijpen en onderscheiden
3 Stabiliteitseigenschappen begrijpen en verklaren
4 Prestatieparameters begrijpen en verklaren
5 Principes van instrumentatie voor visuele en radionavigatie begrijpen
6 Principes van de belangrijkste vliegtuigsystemen begrijpen
(Goedgekeurd)
1
7 Principes van banen en attitude controle van satellieten begrijpen
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
Kopie van transparanten
Referenties
• R. Barnard. Philpott. Aircraft flight: A description of the physical principles of aircraft
• flight. Addison-Wesley. ISBN 0582236568
• R. Nelson. Flight stability and automatic control. McGraw-Hill ISBN 0070462739
• J. Anderson: Introduction to flight. McGraw-Hill. ISBN 0071160345
• W. Wiesel. Spaceflight dynamics. McGraw-Hill. ISBN 0070701105
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met gesloten boek, schriftelijke
voorbereiding
Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
2
Download