european consumer payment report

advertisement
Nederland
EUROPEAN
CONSUMER
PAYMENT REPORT
2016
1
Intrum Justitia heeft van 21.317 consumenten
in 21 Europese landen data verzameld om
inzicht in het dagelijks leven van Europese
consumenten te krijgen; hoe ze hun geld uitgeven
en hoe ze hun huishoudelijke financiën elke
maand beheren. De resultaten van dit onderzoek
zijn gebundeld in het European Consumer
Payment Report 2016. Voor nog meer inzicht
is er per land een rapport opgesteld waarin de
gegevens van het European Consumer Payment
Report 2016 van dat land zijn opgenomen.
Aan het rapport voor Nederland hebben 1.009
consumenten meegedaan.
VOORNAAMSTE CONCLUSIES
•1 op de 2 Nederlanders heeft perioden in hun
leven gehad waarin zij hun rekeningen niet
konden betalen. 27% zegt dat ze vandaag de dag
soms hun rekeningen niet kunnen betalen. Beide
cijfers liggen dicht bij het Europese gemiddelde.
•Na het betalen van alle rekeningen, geeft 31% van
de Nederlanders aan bezorgd te zijn om hoe zij de
rest van de maand door moeten komen.
•Eenmaal in de schulden heeft het afbetalen van
die schulden geen hoge prioriteit. Het afbetalen
van de studieschuld, uitstaande schulden en
leningen zijn de rekeningen die het slechtst
betaald worden. Respectievelijk 56%, 62% en
67% worden op tijd betaald.
2
Consumer Payment Report 2016 – NEDERLAND
ECONOMISCHE ONTWIKKELING
%
Nederland
BETAALGEDRAG
Consument naar bedrijf in dagen
21,2 20,5
Gemiddeld, EU
100
Bbp per hoofd in euro
40 100
28 700
90
Groeipercentage bbp
2 (v)
1,9
80
Inflatie
0,2
0,0
70
Werkloosheidscijfer
6,9
9,4
Gemiddelde
betalingstermijn die
consumenten krijgen
60
Gemiddelde duur totdat
de betaling daadwerkelijk
is verricht
50
v) voorlopig
40
Bron: European Payment Report, 2016
30
BETALINGSTERMIJNEN PER REKENINGSOORT
20
10
[ Binnen de
gestelde termijn
Iedereen
ontvangt diverse soorten rekeningen, die op verschillende manieren betaald kunnen worden: door middel
0
van automatische incasso, door een opdracht te verzenden naar uw bank, of een betaling via PIN of in contanten. Alle
rekeningen hebben een bepaalde datum waarvoor het bedrag moet worden betaald. Kunt u ons vertellen, voor elk van
de volgende soorten rekeningen, of u deze rekeningen betaalt binnen de gestelde termijn, na de gestelde termijn, of dat
het kan variëren naar de omstandigheden van dat moment?
100
80
7
6
16
9
84
8
7
9
8
7
7
10
8
7
9
6
10
86
85
85
83
83
84
78
14
10
15
10
15
12
12
13
80
18
17
21
76
72
71
17
67
60
21
[ Na de gestelde
termijn
[ Afhankelijk
van de
omstandigheden
12
29
24
62
10
9
9
11
81
80
59
56
40
20
0
Betaling van
de huur
Gas, water,
electriciteits­
rekeningen
Betaling van
de hypotheek
Televisie­
rekening
Internet/
broadband
rekeningen
Mobiele
telefoon­
rekening
Vaste
telefoonlijn
abonnement
Betaling van
de creditcard
Verzekeringen
Verkeersboetes
Belastingen
Dokter/tandarts/
gezondheidszorg
rekeningen
BETALINGSGEDRAG
Heeft u ooit momenten gehad in uw leven
waarin het voor u onmogelijk was om uw
betalingsverplichting na te komen?
Heeft u momenteel moeite om aan uw
betalingsverplichtingen te voldoen?
Weet ik niet, 3%
Weet ik niet, 2%
Nee, 47%
Ja, 50%
Ja, 27%
Nee, 71%
3
Afbetaling van
leningen
Afbetaling van
studielening
Afbetaling van
uitstaande
schulden
Webwinkels /
e-commerce
/ post order
rekeningen
Kosten
Abonne­
voor de
menten (krant,
kinderopvang
tijdschriften,
sportschool,
etc.)
Heeft u de afgelopen 12 maanden één of meerdere
rekeningen niet op tijd kunnen betalen?
Weet ik niet, 2%
Ja, vijf rekeningen
of meer, 4%
Nee, 62%
Ja, twee
tot vier
rekeningen,
13%
Ja, één
rekening,
18%
Wat was de reden dat u niet op tijd aan uw
betalingsverplichting kon voldoen?
%
71
80
60
40
28
20
5
0
Nalatigheid Niet mogelijk Onwillendheid
(bijv. Ik was (bijv. Ik had (bijv. Ik wilde
het vergeten)
het geld
het niet
niet)
betalen)
3
1
Anders
Weet ik niet
Heeft u in de afgelopen zes maanden geld geleend, los van
uw hyptheek, of uw creditcard maximum bereikt om uw
rekeningen te kunnen betalen?
Weet ik niet, 2%
Ja, 16%
Nee, 82%
Hoeveel heeft u ongeveer moeten (bij)lenen de afgelopen zes maanden?
EUR
1 878
Van wie heeft u geld geleend?
%
50
47
41
40
30
22
20
10
10
14
12
1
0
Uw eigen
bank
Een andere
bank
Online credit
verlener
Rood staan
met uw credit
card
Familie
Vrienden
4
Pandjeshuis
1
1
Geldschieter
Baas / werk
2
Weet ik niet
Consumer Payment Report 2016 – NEDERLAND
STELLINGEN: ECONOMIE
[ Mee eens
[ Neutraal
[ Niet mee eens
Hieronder vindt u een aantal stellingen. Kunt u per stelling aangeven of u het met de stelling eens bent of niet?
Nadat ik mijn rekeningen
heb betaald, ben ik bang
dat het geld wat ik over
heb niet genoeg is om mee
rond te komen.
Ik vind het belangrijk om
mijn rekeningen altijd op
tijd te betalen.
11%
Ik weet welke
rekeningen ik per maand
kan verwachten.
2%
Op dit moment heb ik niet
genoeg geld voor een
menswaardig bestaan.
7%
87%
31%
16%
35%
77%
21%
52%
27%
34%
Ik overweeg om te verhuizen
naar een ander land, vanwege
de huidige financiële situatie
in mijn eigen land.
13%
66%
Mijn financiële situatie
is beter dan die van
mijn ouders.
Ik heb mijn financiële situatie
niet onder controle.
14%
38%
21%
62%
23%
Mijn kinderen hebben een
slechtere financiële situatie
dan ikzelf.
15%
49%
25%
39%
36%
De economie in mijn land is
aan het aantrekken.
Naar welk land overweegt u te gaan verhuizen?
Anders, 17%
Weet ik niet, 14%
20%
32%
Noorwegen, 2%
48%
Zweden, 2%
Denemarken, 2%
Finland, 1%
Nederland, 0%
Estland, 0%
Mijn persoonlijke financiële
situatie is aan het aantrekken.
27%
28%
Ierland, 0%
Polen, 2%
Verenigd Koninkrijk, 3%
Tsjechië , 3%
Duitsland, 11%
Slowakije, 0%
45%
Hongarije, 2%
België, 14%
Mijn financiële situatie is een
reden om mijn relatie niet te
beëindigen.
Frankrijk, 3%
Portugal, 2%
19%
Griekenland, 2%
Zwitserland, 1%
Spanje, 8%
Oostenrijk, 7%
Italië, 4%
5
56%
25%
Consumer Payment Report 2016 – NEDERLAND
STELLINGEN: FAMILIE
[ Mee eens
Hieronder vindt u een aantal stellingen. Kunt u per stelling aangeven
of u het met de stelling eens bent of niet?
Kinderen zouden meer
les moeten krijgen in
thuisadministratie op school.
7%
Ik probeer mijn kinderen te
leren hoe zij met geld om
moeten gaan.
18%
30%
Scholen hebben een grote
verantwoordelijkheid als het
gaat om het opvoeden van
kinderen met betrekking tot
thuisadministratie.
2%
22%
81%
39%
43%
43%
Ik denk dat ik mijn kinderen
financieel moet blijven
ondersteunen nadat zij uit huis zijn gegaan.
32%
39%
Ik heb minimaal één situatie
gehad, waardoor ik verplicht
terug moest verhuizen
naar mijn ouders vanwege
financiële redenen.
Om financiële redenen is
het voor mijn kinderen niet
mogelijk om zo vroeg uit huis
te gaan als ze zouden willen.
16%
20%
24%
[ Niet mee eens
Ik zou willen dat ik op school
meer les had gehad over
thuisadministratie.
14%
63%
[ Neutraal
34%
65%
19%
46%
44%
STELLINGEN: WINKELGEDRAG
[ Mee eens
[ Neutraal
[ Niet mee eens
Hieronder vindt u een aantal stellingen. Kunt u per stelling aangeven of u het met de
stelling eens bent of niet?
Ik bereik vaak de limiet
van mijn creditcard.
Ik bezit een creditcard.
Ik gebruik mijn creditcard
vaak online.
10%
44%
40%
20%
56%
17%
73%
24%
Ik maak me zorgen over de
makkelijk toegangkelijke
kredieten via smartphones,
omdat mensen die niet snel
lenen toch verleid worden.
24%
43%
34%
15%
Ik geef regelmatig geld uit door
middel van online winkelen.
33%
35%
Vergeleken met vorig jaar,
koop ik een groter gedeelte
van mijn aankopen online.
34%
Het gemak van online
winkelen, zorgt ervoor dat ik
makkelijker meer geld uit geef.
25%
32%
Ik ontvang mijn facturen liever digitaal.
24%
38%
48%
27%
35%
31%
Ik vind het oké om goederen (bijv. TV of computer) te kopen met
een betaalregeling, op krediet of te betalen met geleend geld.
Ik vind het oké om mijn vakantie met een betaalregeling,
op krediet of met geleend geld te betalen.
10%
18%
17%
59%
38%
23%
72%
6
SPAREN
Spaart u elke maand?
Waarom spaart u elke maand?
%
80
Ja, 55%
ik spaar
ongeveer
415 euro per
maand
Nee, 45%
70
60
50
35
40
20
0
22
11
Voor
onvoorziene
kosten
15
9
Voor mijn
pensioen
Om te kunnen
kopen wat ik wil
Voor
reizen / vakantie
21
Voor school
Voor mijn
kinderen en/of
kleinkinderen
Om een huis /
appartement te
kunnen kopen
8
2
Anders
Voor het geval
dat ik mijn baan
verlies
Geen van
bovenstaande
Hoe bewaart u uw gespaarde geld?
%
100
87
80
60
40
19
20
9
0
Contant
5
Obligaties
Kunt u, zonder geld te lenen, een onvoorziene kostenpost van een halve maand
netto salaris dragen (1 050 euro)?
Weet ik niet, 7%
4
Premium
obligaties
Aandelen
Spaarrekening
3
Ja, 55%
5
1
1
Goud
Fondsen
Kunst
Diamanten en/of
andere juwelen
1
2
Ja, het
heeft ervoor
gezorgd dat
ik geld sparen
belangrijker
ben gaan
vinden, 28%
Ja, het
heeft ervoor
gezorgd dat
ik geld spa­
ren minder
belangrijk
ben gaan
vinden, 10%
Nee, mijn houding
ten opzichte van
sparen is niet
veranderd door
de toegenomen
economische
onrust, 52%
Nee, 39%
7
2
1
Bijzondere
Valuta
verzameling (bijv.
munten,
Antiek
Andere
post- Onroerend
derivaten
zegels, wijn) goed
Heeft de toegenomen economische onrust
uw houding ten opzichte van sparen
veranderd?
Weet ik niet, 10%
2
3
0
Anders
Weet ik niet
Denkt u dat u een reële kans heeft om
uw economische situatie substantieel
te verbeteren?
Weet ik niet, 27%
Nee, 32%
Ja, 42%
10 TIPS OM UW
HUISHOUDBOEKJE
GEZOND TE HOUDEN:
1. G
a na hoeveel u te besteden heeft. Krijg grip op uw huishoudelijke uitgaven
door elke uitgave die u maandelijks hebt op te schrijven, zodat u binnen uw
budget blijft.
2. D
enk goed na voordat u iets koopt. Heeft u het echt nodig?
3. Z
et geld opzij voor rekeningen waarvan u weet dat die er in de toekomst aan
zitten te komen (bijv. inkomensbelasting, autoverzekering of -registratie),
zodat u genoeg geld heeft om ze te kunnen betalen.
4. Teken een contract pas als u het helemaal heeft doorgelezen en begrijpt wat
er in staat.
5. L
ees altijd de kleine lettertjes en vermijd extra kosten door op tijd te betalen.
6. A
ls u een rekening niet op tijd kunt betalen, meldt dat dan meteen aan de
mensen aan wie u geld verschuldigd bent. Misschien kunt u samen een
betalingsregeling treffen of extra tijd krijgen.
7. A
ls u achterstallige rekeningen niet kunt betalen, dan loopt u het risico dat er
een incassobureau bij u aanklopt. Als dat gebeurt, moet u actie ondernemen
om eventuele schade en kosten te beperken. Praat bijvoorbeeld met ze over uw
financiële situatie en ga samen op zoek naar oplossingen.
8. A
ls u blijft communiceren en ernaar streeft een oplossing te bereiken, kunt u
wellicht manieren vinden om uw schuldprobleem op te lossen.
9. A
ls u een betalingsregeling heeft getroffen, houdt u daar dan ook aan. Lukt
dat niet, dan moet u dit onmiddellijk aan het incassobureau melden. Bonafide
incassobureaus zoals het onze helpen u graag om uw schuld in te lossen.
10. Steek uw hoofd niet in het zand als u geldproblemen heeft. Win zo snel
mogelijk advies in en ga aan de slag om grip te krijgen op uw financiële situatie.
www.intrum.com/ecpr2016
8
Download