Naam organisatie: Departement Werk en Sociale Economie

advertisement
Naam organisatie: Departement Werk en Sociale Economie, afdeling werkgelegenheidsbeleid
(Vlaamse overheid)
Adres van de stageplaats: Koning Albert II-laan, 1030 Brussel
Naam van uw contactpersoon: Lieselotte Bommerez
Mailadres contactpersoon: [email protected]
Telefoon contactpersoon: 02/553.09.45
Omschrijving van de opdracht:
In het Vlaamse Regeerakkoord staat volgende passage: Eén van de belangrijke pijlers om bij te
blijven in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt is
investeren in opleiding. Zowel werkgevers, overheid als werknemers hebben een verantwoordelijkheid
op dat gebied. We voeren een coherent beleid rond arbeidsmarktgerichte opleiding. Dit betekent een
integratie van verschillende bestaande instrumenten (opleidingscheques, betaald educatief verlof,
opleidingskrediet) in een instrument dat werkenden toelaat om zich bij te scholen of te heroriënteren
om een andere beroepsloopbaan te starten. De ondersteuning kan bestaan uit financiële
ondersteuning of bijkomend verlof of een combinatie van beide. De ondersteuning gebeurt via
maatwerk en een vraaggericht financieringssysteem.
In 2016 staat het Departement WSE voor de opdracht om een aantal voorstellen uit te werken hoe
de nieuwe opleidingsincentives kunnen vormgegeven worden. Deze hervorming zal samen met de
sociale partners voorbereid worden. De huidige opleidingsincentives in Vlaanderen tav individuen en
bedrijven werden in een studie in kaart gebracht
(http://www.werk.be/onderzoek/onderzoeksprojecten/onderzoeksprojecten-20122015/arbeidsmarktgerichte-opleidingsincentives-voor-werkenden ). Deze studie biedt een goede
basis voor de hervormingsoefening. Intussen is het betaald educatief verlof ook een Vlaamse
bevoegdheid geworden. Het Departement WSE zal een SWOT van deze bestaande maatregelen
uitvoeren. Een tweede element is dat er internationaal onderzoek (Cedefop, Europese Commissie,
OESO) bekeken en geanalyseerd wordt. Zijn er interessante buitenlandse cases waar we vanuit
Vlaanderen inspiratie kunnen halen voor onze hervorming? Voor het tweede luik van de
voorbereiding wordt gevraagd of een stagaire deze analyse wil uitvoeren en een aantal
aanbevelingen voor de hervorming uitwerken.
Download