Poppodium 013 - Lieke van Heesbeen

advertisement
EMEG lijst - Muziek
Poppodium 013 te Tilburg
Poppodium 013
013 in het hart van Tilburg is hét podium voor live concerten, dance- en
clubavonden, non-pop programmering en activiteiten gericht op beginnende
muzikanten. Tien jaar na de oprichting staat 013 in Nederland op de kaart. 013
is ontstaan uit een fusie tussen de drie Tilburgse organisaties Noorderligt, Bat
Cave en MuziekKantenWinkel. Behalve de drie concertzalen – Dommelsch Zaal,
Kleine Zaal en Stage01 – zijn er in het pand een opnamestudio en zes
oefenruimtes.
Bij openstelling van de drie concertzalen kunnen 2400 gasten worden
verwelkomd.
Ik heb ervoor gekozen om een bezoek te brengen aan 013 omdat ik weinig
afweet van poppodia vanwege het feit dat ik hier nooit mijn vrije tijd besteed.
Dit is voor mij een uitgelezen kans om me in poppodia te verdiepen.
Onderzoeksvraag
Welke positie neemt hetgeen je
geobserveerd hebt in ten opzichte van de
concurrent? Geef dit weer in een
positioneringmatrix.
Uitwerking onderzoeksvraag
Bij de uitwerking van de onderzoeksvraag beperk ik me tot de poppodia
gevestigd in de provincie Noord-Brabant. In Noord-Brabant zijn slechts 12
‘’officieel’’ geregistreerde poppodia te vinden:
• W2 te ‘s-Hertogenbosch
(capaciteit 450)
• BoHo te Bergen op Zoom
(capaciteit 650)
• Popodium 10 te Bladel
(capaciteit 550)
• Graanbeurs te Breda
(capaciteit 1100)
• Mezz te Breda
(capaciteit 650)
• Dynamo te Eindhoven
(capaciteit 500)
• Effenaar te Eindhoven
(capaciteit 1550)
• Lakei te Helmond
(capaciteit 700)
• Nirwana te Lierop
(capaciteit 400)
• De Toonzaal te Oosterhout
(capaciteit 250)
• Groene Engel te Oss
(capaciteit 600)
• 013 te Tilburg
(capaciteit 2400)
Positioneringmatrix poppodia Noord-Brabant
• W2 poppodium te ‘s-Hertogenbosch
Hoge ticketprijs
• BoHo te Bergen op Zoom
• Poppodium 10 te Bladel
• Graanbeurs te Breda
• Mezz te Breda
Klein assortiment
Groot assortiment
• Dynamo te Eindhoven
• Effenaar te Eindhoven
• Lakei te Helmond
• Nirwana te Lierop
• De Toonzaal te Oosterhout
• Groene Engel te Oss
Lage ticketprijs
• Poppodium 013 te Tilburg
Conclusie
Uit de positioneringmatrix op de vorige sheet kunnen twee de conclusies getrokken
worden.
1. Poppodium 013 ondervind slechts concurrentie van twee andere poppodia in NoordBrabant. Namelijk de Effenaar te Eindhoven en de Graanbeurs te Breda
2. Poppodium 013 hanteert de hoogste ticketprijzen. Daar staat tegenover dat het
aanbod binnen poppodium 013 het grootst is ten opzichte van de andere poppodia
binnen Noord-Brabant.
Download
Random flashcards
Create flashcards