KWALITEIT EN CAPACITEIT

advertisement
KWALITEIT EN CAPACITEIT
DE PLANNING EN DE
UITVOERING
1

PRODUCTIEPROCES BESTAAT UIT
VERSCHILLENDE PROCESSTAPPEN
– ELKE STAP HEEFT ZIJN EIGEN CAPACITEIT,
BENODIGDE TIJD EN GELVERDE KWALITEIT

DE ZWAKSTE SCHAKEL BEPAALT DE
BENODIGDE PRODUCTIETIJD EN
KWALITEIT VAN HET PRODUCT!
– ANALYSE VAN DE BOTTLENECK

TIJD EN KWALITEIT GELDEN VOOR
ZOWEL INDUSTRIELE BEDRIJVEN ALS
DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN
2
 KWALITEITSZORG
IS EEN INTEGRAAL
ONDERDEEL BEDRIJFSVOERING EN
OMVAT ALLE FASEN:
– ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
– ONTWERPFASE
– PRODUCTIEFASE
– DISTRIBUTIE, LEVERING EN ADMINISTRATIE
– AFTER SALES SERVICE
3

ASPECTEN VAN KWALITEITSZORG:
– TECHNISCHE KWALITEIT: WERKT HET
GOED
– FUNCTIONELE KWALITEIT: VOLDOET HET
AAN DE WENSEN EN VERWACHTINGEN VAN
DE CONSUMENT: GEBRUIKSVRIENDELIJK
– MILIEUKWALITEIT: DUURZAAMHEID VAN
HET PRODUCT, RECYCLEBAARHEID
– LEVERINGSKWALITEIT: OP TIJD AFGELEVERD, WACHTTIJDEN, GEBRUIKSAANWIJZINGEN, INFORMATIEVERSCHAFFING
KLANT, BEDIENINGSGEMAK ETC.
4

KOSTEN VAN KWALITEITSZORG:
– PREVENTIEKOSTEN: KOSTEN OM DEFECTE
PRODUCTEN TE VERMIJDEN
– INSPECTIEKOSTEN: KOSTEN OM PRODUCTEN
OP TE SPOREN DIE NIET AAN DE
SPECIFICATIES VOLDOEN
– INTERNE FAALKOSTEN: KOSTEN GEMAAKT
AAN EEN DEFECT PRODUCT VOOR VERVOER
NAAR DE AFNEMER
– EXTERNE FAALKOSTEN: EEN DEFECT
PRODUCT DAT AAN AFNEMERS IS GELEVERD
– TERUGROEPACTIES EN WETTELIJKE
PRODUCTENAANSPRAKELIJKHEID
5

METHODEN OM KWALITEITSPROBLEMEN
TE ANALYSEREN
– STATISTISCHE KWALITEITSCONTROLE

TIJDENS PRODUCTIE EN BIJ INSPECTIEMOMENTEN
– PEILEN VAN DE KLANTENTEVREDENHEID

EVALUATIES, BINNENKOMENDE KLACHTEN, AANTAL
TERUGKERENDE KLANTEN
– TOETSING DOOR EXTERNE BUREAU’S

VERKRIJGEN VAN KWALITEITSCERTIFICATEN,
ZOALS ISO 9000
6
7
Download