Begeleiden van maattrajecten teamontwikkeling en

advertisement
Begeleiden van
maattrajecten
teamontwikkeling en
teamorganisatie
Ondersteunen en begeleiden van
teambuildingsessies voor teams
die zich verder willen ontwikkelen
of leren organiseren
Teamontwikkeling
 Aan
de slag met teams op vlak van
psychosociale aspecten :
•
•
•
Groeifasen en roldefiniëring
Interpersoonlijke samenwerking en
conflicthantering
Veranderingen en omgaan met weerstand
Teamorganisatie
 Aan
de slag met teams op vlak van
structurele aspecten
•
•
•
•
Toekomststrategie en teamdoelstellingen
Missie en visie
Taakverdeling
Procesoptimalisering
Kwalitatieve selectie
Financiële en economische
draagkracht :
Minimum omzet van 600 000 € over
de laatste twee boekjaren
• Technische bekwaamheid :

CV van voorgestelde begeleiders

Ervaring

Minimum vier begeleiders, drie
tegelijkertijd inzetbaar
•
Gunningscriteria










Kwaliteit van de verstrekte
dienst : 60%
Aanpak
Kwaliteit begeleiders
Aanpak soorten interventie
Vertrouwdheid materies
Samenhang fasen maattraject
Suggesties overleg
Kwaliteit cursusmateriaal
Filosofie gebruik
ondersteunend materiaal
Fictief begeleidingstraject per
perceel

De prijs :40%
Maatwerk = keuze voor het
lijnmanagement


-
Keuze aanbieder
Keuze interventie :
Klassieke opleiding
Actieve procesbegeleiding
Passieve procesbegeleiding
Coaching
Simulatieoefening
Games
Testen
constructie-oefening
acteur
MEERWAARDE voor entiteiten
MVG/VOI

-
Tijdsbesparing :
Minder administratieve werklast
Zoeken kwaliteitsvolle opdrachtnemer
Vastlegging
BBB – transitie : inspelen op een behoefte
Interessante prijzen door schaalgrootte
Delen van ervaringen met teamvorming
en aanbieders tussen P & O
Rolverdeling decentraalcentraal P&O
 Decentraal
1e lijn: minstens bij
intake & evaluatie trajecten
– mate van actieve betrokkenheid:
bepaald door decentraal P&O en lijn
– boodschap aan externe aanbieder:
decentraal P&O = uw voorkeurspartner
 Centraal
2e lijn: contractbeheer &
suggesties door overzicht van
trajecten
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards