Rockwell Collins takes 0ff

advertisement
© NEVI
pag.: 1 van 2
code: 317506788
Checklist onderwerpen koopovereenkomst
De onderstaande onderwerpen kunnen, maar behoeven niet, in een overeenkomst te
worden opgenomen. De lijst is bedoeld als handreiking voor de inkoper/schrijver van
(een concept) voor een overeenkomst.














































aansprakelijkheid
acceptatieprocedure
accountantsonderzoek
afwijken van algemene voorwaarden
arbeidsomstandigheden
betaling
betalingswijze
beveiliging
boeteclausule
conformiteit
contactpersonen
correspondentie
definities
document van oorsprong
documentatie
documenten
duur van de overeenkomst
eigendomsovergang
eigendomsvoorbehoud
etiketteringeisen
fabricage en kwaliteitsborging
facturering
forumkeuze
garantie
gebied
gebruiksaanwijzingen
gebruiksinstructies
gegevensregistratie
geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
gemachtigden
geschillenregeling
identificatie van personen en producten
inspecties
installatie
intellectuele en industriële eigendomsrechten
intrekken bestelling
ketenaansprakelijkheid
keuring en beproevingen
knowhow bescherming
kwaliteit van de prestatie
levensduur producten
levering
leveringstermijnen
leveringstijden
leveringstijdstip
medewerkers kwaliteit en kwantiteit
© NEVI
pag.: 2 van 2
code: 317506788





















































onderaanneming
onderwerp van de overeenkomst
ontbinding
opschorting
opslag
orde, veiligheid en milieu
overdracht van rechten en verplichtingen
overmacht
personeelstraining en -instructie
prijs
prijsherziening
prijsmaximum
prijswijziging
procedures, organisatie
product recall
productaansprakelijkheid
reparatie van defecten
reparatiekosten
reserveonderdelen
risico-overgang
royalty’s
schade
schadelijke stoffen
service aspecten
software
specificaties technisch/functioneel
standaarden en normen
tarieven
tekeningen
tekortkoming
testen
tijdstippen van levering, betaling, enzovoort
toegang tot gebouwen en terreinen
toepasselijk recht
toepasselijkheid algemene voorwaarden
toezicht
uitvoeringsschema
valuta
veiligheid
veiligheidsstandaards
vergunningen en wettelijke voorschriften
verpakking
verpakkingseisen
vervoer
vervoersdocumenten
verzekeringen
verzendinstructies
verzuim
voortgangscontrole
voortgangsrapportages
vrijwaring
Weens koopverdrag uitgesloten of niet
wijzigingen/aanvullingen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards