Majeur of mineur

advertisement
Werkblad
N° 100.250
com
thema: majeur oF miNeur – dat is de vraag!
het basis PriNCiPe:
majeur is in de muziek wereld de naam voor een toongeslacht. Het
toongeslacht kan betrekking hebben op zowel toonsoorten als akkoorden.
Elke toonsoort heeft als basis een toonlader, die bij
een bepaalde basis toon begint. Bij een C-majeur is
dat de C. Deze bestaat uit de tonen:
C D E F G A H C.
Elke toonsoort heeft parallelle toonsoort in mineur,
ook wel mineur parallelle genoemd. Deze heeft drie
gelijke tonen, begint echter bij een kleine terts en is
daarom bij C- majeur a- mineur. Dit bestaan uit de
basis tonen: A H C D E F G A.
Afb. 2
Afb.1
Noten van de toonladder in C.
Een halve toon is het
kleinste interval (d.w.z.
een afstand / verschil
in toonhoogte tussen
twee tonen) van een
toonstelsel.
Afb. 3

Terz
toon C-majeur

Terz
toon a-mineur
I I I II
5 halve tonen
= grote terts
Akkoorden zijn drie
of meer tonen, die
harmonisch gezien goed bij elkaar
klinken
III I
4 Halve tonen
= kleine terts
Deze komt op een
piano toetsenbord
overeen met de afstand tussen twee
direct aangrenzende toetsen.
De terts is de derde toon in een toonladder gezien vanuit de basis toon
(zie afb. 2). Een grote terts verwijst naar de majeurtoonladder en bestaat uit 5 halve toonafstanden. Een kleine terts verwijst naar een mineur toonladder en bestaat
uit 4 halve toonafstanden. (zie afb. 3)
De verschillende tonen van de aluminiumbuizen van je windharp kunnen gestemd worden.Je moet
daarbij weten dat de tonen afhankelijk zijn van de lengte van de buizen.
Daarbij geldt: Hoe langer de buizen, des te
zijn de tonen.
Hoe korter de buizen, des te
zijn de tonen.
C
d e
C
C
E
E
F
g a h C
G
A
C
C
d e
E
E
F
Drieklanken plus twee tonen
uit de volgende octaaf
= vijfklanken in
C-majeur
a-mineur
Werk
b
lad
Oplossing bij
het werkblad
kunt u gratis downloaden
www.aduis.nl
Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis ([email protected]) en wij plaatsen deze dan als downlaod op onze web site.
© Aduis
tonen:
N° 100.250
Werkblad
com
Nu komt het beslisseNde momeNt:
De windharp, die je net gemaakt hebt, heeft vijfklanken in C-majeur. Je kan als
alternatief ook voor vijfklanken in a-mineur kiezen.
Het basisprincipe geldt, dat er tussen beide een verschil in klanken bestaat. Dit
klankverschil is ook het belangrijkste criterium voor je keuzen:
Majeur klinkt:
Mineur klinkt:
eeN kleiNe quiz voor de gevorderdeN iN majeur eN miNeur:
1. Bij welke tonen worden de klankstaven bij a- mineur gestemd?
a) C E G C E
b) C E A C E
2. Mineur klinkt
a) donker
3. Hoeveel tekens heeft C-majeur?
b) vrolijk
c) helder
a) 4
b) 2
4. Hoeveel halve toonafstanden heeft een grote terts? a) 4 b) 5
5. Voor de A mineur-Windharp moet de buis
dan bij G majeur stemming!
a) korter
c) keine
c) 6
b) langer
zijn
© Aduis
6. Benoem de namen van de onderstaande foto´s. Het zijn werken van een kunstenares
die zich gespecialiseerd heeft in de bouw van windharpen voor parken en tuintentoonstellingen.
a) Zittende harp
b) Palissade windharp
c) Klankpaviljoen
Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis ([email protected]) en wij plaatsen deze dan als downlaod op onze web site.
Download