Regeling en gedrag

advertisement
Het centrale zenuwstelsel
Zenuwen
Klik hier voor website
regeling en gedrag Klas 3 VWO
EEN ZENUW BESTAAT UIT ZENUWCELLEN
Zenuwcellen geleiden impulsen naar en van het
centrale zenuwstelsel. Impulsen zijn elektrische
signalen ontstaan oiv prikkels (invloeden uit de
omgeving).
regeling en gedrag Klas 3 VWO
Er zijn drie typen zenuwcellen:
1. Gevoelszenuwcel; impulsen
doorgeven van zintuig naar
czs.
2. Bewegingszenuwcel;
impulsen doorgeven naar
spier of klier.
3. Schakelcel; impulsen
doorgeven binnen het czs.
regeling en gedrag Klas 3 VWO
HET CENTRALE ZENUWSTELSEL (CSZ):
Hersenen
(1 grote hersenen , 3 kleine hersenen)
Ruggenmerg (4)
Hersenstam (2)
regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO
Het grappige is dat je over de schors heen een figuur
van een mannetje kunt projecteren. Je kunt dan
precies zien waar welk deel van het lichaam
‘gevoeld’ wordt. Alleen: hij ziet er een beetje raar
uit, zijn verhoudingen kloppen niet. Dat komt
omdat ieder lichaamsdeel getekend is naar de
gevoeligheid ervoor. Je lippen zijn heel gevoelig, dus
daarom ook groot getekend. Homunculus is Latijn
voor ‘klein mannetje’, dus vandaar
 Rechter/linkerhersenhelft

regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO

In het bloed
Alleen werkzaam bij daarvoor gevoelige
organen
Regelen langdurige , langzame processen

(Zenuwstelsel regelt snelle processen!)


regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO

Hypofyse:
1. groeihormoon
2. hormonen die bij de man: teelballen
aanzetten tot het maken van zaadcellen
en mannelijk geslachtshormoon.
3. Hormonen die bij de vrouw: eierstokken
aanzetten tot het maken van eicellen en
vrouwelijk geslachtshormoon.
regeling en gedrag Klas 3 VWO
Schildklierhormoon: beïnvloedt de stofwisseling,
groei en ontwikkeling.
Teveel schildklierhormoon: te
veel verbranding in de cellen,
rusteloos en sterke
vermagering
Te weinig schildklierhormoon: te weinig
verbranding in de cellen, koud en moe, geestelijke
en lichamelijke ontwikkeling verloopt traag. Bij
volwassenen kan de schildklier zich vergroten
(struma)
regeling en gedrag Klas 3 VWO



Adrenaline noemen we ook wel het
‘schrikhormoon’ of het ‘oerhormoon’
Zorgt voor verhoging hartslag, snellere
ademhaling en er komt meer glucose vrij
Als enige hormoon snelle, kortdurende
werking
regeling en gedrag Klas 3 VWO
Eilandjes maken 2
hormonen:
insuline en glucagon
regeling en gedrag Klas 3 VWO
regeling en gedrag Klas 3 VWO
=Teveel aan glucose in het bloed


Er bestaan verschillende vormen van diabetes mellitus:
Type 1 diabetes komt met name op jongere leeftijd voor, maar kan
zeer wel op oudere leeftijd ontstaan. Bij deze vorm van diabetes is
er een ontstekingsproces in de alvleesklier gaande waardoor deze
zelf geen insuline meer kan maken door een ontstekingsproces.
Type 2 diabetes mellitus begint vaker op oudere leeftijd, en wordt
daarom ook wel aangeduid met de term ouderdomsdiabetes, maar
kan op kinderleeftijd al voorkomen, dan gerelateerd aan
overgewicht. Hierbij bestaat er altijd een combinatie van een tekort
aan insuline aanmaak en een verminderde gevoeligheid van de
weefsels voor insuline.
diabetes 2
regeling en gedrag Klas 3 VWO
Alles wat een mens of dier doet
 Wordt bepaald door erfelijke factoren en
leerprocessen
 Respons=reactie van een mens of dier op een
prikkel
 Verschil menselijk gedrag en dierlijk gedrag=
mensen hebben normen en waarden
waardoor een cultuur onstaat.
Stekelbaarsje feromonen

regeling en gedrag Klas 3 VWO
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards