VEERTIGDAGENTIJD Zie het in Molly Daniël, Felix, Ronald: het

advertisement
VEERTIGDAGENTIJD
Zie het in Molly
Daniël, Felix, Ronald: het lijken namen van hier.
Toch zijn het namen van Oegandese kinderen.
Wil je die kinderen en hun land beter leren kennen?
Wil je zien naar hen en ‘het’ zien in hen:
hoe zij samen tot beter leven komen?
Molly Ebang is een vrouw uit Oeganda. Zij is weduwe.
Haar man kwam om in een strijd tegen de rebellen.
Zij moet nu elke dag strijden tegen ondervoeding.
Elke dag kan zij haar zes kinderen één maaltijd aanbieden.
Landbouw is belangrijk, voor 80% van de Oegandezen.
Vooral in de maanden vóór de nieuwe oogst van september
is er voedselschaarste.
Broederlijk Delen strijdt met zes Oegandese partners
voor voldoende voedsel voor de bevolking het hele jaar door.
Zij leren betere landbouwtechnieken:
in rijen planten, ziektes bestrijden, zaaigoed sparen.
Er worden ossen ingeschakeld, want zo kan er meer land
bewerkt worden dan met mensenhanden.
Molly huurt soms een span ossen:
het rendeert, want zij krijgt zo een grotere opbrengst.
Hen wordt ook geleerd om weer met vee te werken.
Met kippen, die men dan ook kan verkopen op de markt.
Daarmee kan men dan een geit of een varken kopen, en later misschien een koe.
Ze leren ook om de mest te gebruiken en om betere stallen te bouwen.
Bovendien worden jongeren breder opgeleid:
naaimachines bedienen, fietsherstelling, fruitsap produceren. bijenteelt …
Men vormt bovendien spaargroepen, van telkens een twintigtal families.
Zo leren de boeren om meer toekomstgericht te werken
en bv. te sparen voor het schoolgeld van hun kinderen.
Het verhaal van Molly,
het verhaal van Daniël, Felix, Ronald en andere kinderen,
laten ons zien hoe kostbaar voedsel is.
Zij doen misschien ook ons bewuster omgaan met voedsel.
Zien wij het zitten om op onze manier
bij te dragen aan een betere voedselverdeling?
Rik Renckens
Download