Gezocht seizoenspersoneel - Federaal Agentschap voor de

advertisement
Gezocht seizoenspersoneel !
Voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Voor de maanden juli, augustus en september zijn wij op zoek naar enthousiast seizoenspersoneel.
Jobinhoud
De seizoenarbeider is belast met het meehelpen aan het opsporen en bestrijden van voor planten
schadelijke organismen (bacterievuur (Erwinia amylovora), maïswortelboorder (Diabrotica virgifera),
bruinrot (Ralstonia solanacearum) of van schadelijke planten (knolcyperus) teneinde na te gaan of de
nationale en Europese wetgeving wordt gerespecteerd.
Deze controles hebben als doel de veiligheid van de voedselketen, in het bijzonder de gezondheid
van de planten, te beschermen.
De seizoenarbeider voert zijn controles en andere acties (alleen of in team) uit op instructie van de
aangeduide verantwoordelijke van het FAVV (bemonstering, uitvoeren van tests, interpreteren van
analyseresultaten, visuele controles, identificatiecontroles).
Deze taken hebben natuurlijk ook een administratief vervolg (mondeling en schriftelijk rapporteren
aan de verantwoordelijke, opstellen van controleverslagen, klassement, verslaggeving).
De seizoenarbeider dient dagelijks meerdere verplaatsingen te maken.
Profiel
Competenties:
 Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch.
 Je kan zelfstandig omgaan met problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing
uit.
 Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te
dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve
manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve
contacten te onderhouden.
 Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te
stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt
verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.
Je bent jonger dan 26 jaar en beschikt over een bachelordiploma:
- Voedings-en dieetkunde, agro- en biotechnologie, farmaceutische en biomedische
laboratoriumtechnieken, land en bosbeheer, chemie, biochemie, voeding, milieu, biologie,
landbouwkunde, biotechnologie, tuinarchitectuur.
Personen die geïnteresseerd zijn dienen te beschikken over een rijbewijs B en een eigen wagen.
Aanbod
Je wordt aangeworven met een startbaanovereenkomst als Technisch Deskundige met een bruto maandwedde
van 2252,30 EUR per maand.
Werkgever
Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten:
● De controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun grondstoffen in
alle stadia van de voedselketen.
● De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de
handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, als ook van de
plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden.
● Het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de
voedselketen uit te oefenen.
● De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de
voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop.
● De communicatie met de sectoren en met de consumenten.
Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen op 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG
Controle en DG Laboratoria.
Onder DG Controle bevinden zich de verschillende Provinciale Controle Eenheden (PCE’s) waar het
seizoenspersoneel tewerkgesteld wordt. Onderstaand vind je de adressen.
PCE Antwerpen
PCE Limburg
Italiëlei 124 bus 92 Kempischsesteenweg
297 bus 4 3500
2000 Antwerpen
Hasselt
  
PCE Oost-Vlaanderen PCE West Vlaanderen
PCE Vlaams
Brabant
Zuiderpoort - Blok B
10de verd.
Gaston
Crommenlaan 6
/1000
9050 Gent
Researchpark
Haasrode 1515
Interleuvenlaan
15 blok E
3001 Leuven
Koning Albert I
laan 122
8200 Brugge
Meer informatie of solliciteren?
Sollicteren doe je door een motivatiebrief en Curriculum Vitae door te sturen naar [email protected]
Jannah De Jonge
Rekrutering en screening
Personeel & Organisatie
Food Safety Center - 3de verdieping - lokaal K03/11.02.10
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
Tel: 02/211.88.42
e-mail: [email protected]
Solliciteren kan tot en met 30 juni2013
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards