FAVV - Persbericht - Verontreiniging door dioxines van een

advertisement
FAVV - Persbericht - Verontreiniging door dioxines van een additief
op basis van vitamine E afkomstig uit China
10 APR 2013
Dank zij haar strikte controleprogramma voor de opsporing van dioxines heeft het FAVV een ernstige overschrijding van de
norm kunnen aantonen in een voormengsel (premix) bestemd voor de productie van diervoeder (40 maal de Europese norm
van 1 picogram/gram).
Het onderzoek dat samen met de fabrikant werd uitgevoerd, heeft aangetoond dat deze in België gefabriceerde premix werd
verontreinigd door een additief, afkomstig uit China, dat zelf 50% aan natuurlijk tocoferol (vitamine E) bevat.
Na tracering van het product heeft het FAVV via het Europees snelle waarschuwingssysteem (RASFF) op 5/4/2013 de
coördinaten van de bestemmelingen van deze premix en het verontreinigd additief meegedeeld.
De verontreinigde producten werden in België niet in mengvoeders verwerkt maar de onderzoeken lopen nog in een tiental
Federatie van het Belgisch Vlees vzw
Arduinkaai 37/1
1000 Brussel
België
Federatie van het Belgisch Vlees vzw
Arduinkaai 37/1
1000 Brussel
België
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards