PowerPoint-presentatie

advertisement
Tomaten verpakken in tomatenblad
31 januari 2013
Van verpakkingsontwikkeling naar
productontwikkeling
 Logistiek scenario’s tbv strategische keuzes
 Overzicht investerings- en productiekosten bij alle 3
mogelijk keteninrichtingen
 Positionering product (welke doelgroep?
Duurzaamheidsuitstraling? Communicatie retailer?)
Aanpak
 Definitie scenario’s op basis van huidige keten en
procesmogelijkheden
 Inschatting kosten:
● Investering
● Personeel
● Grondstof
● Productie
● Onderhoud
 Berekening scenario’s
Keten en proces
Teler:
tomatenblad
Afzet
organisatie/
distributie
centrum
Winkel
Transport naar
productie
verpakkingsschalen
Verpakking
bij teler of
pakstation
Productie
schalen
Transport
tomatenbladschalen
 Opties voor proces:
● Pulpproces (nat)
● Persen (droog)
Verpakking
 Verpakking voor 6 tomaten
 Afmetingen: 223 x 134x 20 mm
 Gewicht: 22 g
 Droogstof: 90%
Scenario’s keuze
 Productie verpakking op centraal plaats (scenario 1)
 Productie verpakking bij teler (scenario 2)
 Productie verpakking op cluster locatie (scenario 3)
Scenario 1 (1 locatie)
 Business model: Samenwerking met bestaande
producent pulpproducten
 Mogelijkheid om de blad te gebruiken in andere
producten/verpakkingen
 Grootschalig productie op 1 locatie
 Telers kopen verpakking aan verpakkingsproducent
Scenario 1
 Transport van teler naar
productie locatie in Franeker
 Pulpproces
 50:50 oudpapier:tomaatblad
 Transport van
verpakkingen naar teler
Scenario 1
Kosten per uur:
Afschrijving:
€
92.46
Rent:
€
32.36
Personeel:
€
31.91
Onderhoud:
€
3.19
Materiaal (oudpapier+tomatenblad):
€
105.60
Gas
€
90.00
Water:
€
2.88
Electra:
€
71.88
Chemicals:
€
5.94
Totaal kosten/uur
€
436.21
Productie:
+
24000 verpakkingen/uur
Kosten per 100 verpakkingen: 1.82 Euro
Opmerkingen
 Vers blad wel behoorlijk plat gedrukt (250 kg/m3)
 33 europallets vrachtwagens
 11 911 ton blad/week
 Transportkosten: 323 k€/week
 0.027 euro/kg blad (27 euro/ton blad; oud papier is nu
boven 100 euro/ton maar er is groot verschil in drogestof)
 Kosten blad: 0.027 euro/kg (transport)
 Investering is grof schatting
 Wat zal marge voor pulpproducent zijn???
 Geen afvoerkosten voor telers
Conclusies scenario 1
 Transportkosten van blad bepalend!
 Geen invloed op marge verpakkingsproducent en is nu
niet meegenomen in de analyse
Scenario 2 (bij de teler)
 Business model: teler heeft compleet regie over
productie van de verpakking
 Geen marge aan verpakkingsproducent maar er is
ook minder flexibiliteit
 Kleinschalig productie
 Veel investering noodzakelijk
Scenario 2
 Geen transportkosten van blad of verpakkingen
 Kan zowel met pulpproces als met persen
● Pulpproces 50:50 tomaatblad:oudpapier
● Persen: zetmeelhulpstof wordt gebruikt (1/3
zetmeel+ 2/3 tomaatblad)
 In de maanden met laag bladproductie worden de
personeel en machines niet ingezet
 Voordeel: gebruik maken van warmte uit de kas
Scenario 2
Pulpproces (nat)
Kosten per uur:
Afschrijving:
Rent:
Personeel:
Onderhoud:
Materiaal (oudpapier+tomatenblad):
Gas
Water:
Electra:
Chemicals:
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totaal kosten/uur
€
23.58
8.25
35.36
3.54
5.28
18.00
0.58
14.38
0.24 +
109.21
Persen (droog)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
14.15
4.95
35.36
3.54
13.55
0.00
6.68
47.52 +
125.75
Kosten per 100 verpakkingen:
2.28 €
Productie: 4800 verpakkingen/uur
2.62 €
Opmerkingen
 Investering pulpproces: 1.5 miljoen€
 Investering persen: 900 €ton
 Warmtegebruik: ± 953 MJ/uur productie
 Persen gebruikt minder water en elektriciteit dan pulp
 Kosten voor persen zijn erg afhankelijk van hoeveelheid
hulpstof! Schatting op basis van andere compositen.
 Minimaal hoeveelheid blad om te draaien volgens deze
capaciteit: 152 ton blad/week, dus ± 22 ha tomaat (voor
persen).
Conclusies scenario 2
 Verschil tussen nat en droogproces: 34 cent per 100
verpakking
 Processen kunnen met elkaar concurreren (gebruik
hulpstof bij persen kan wellicht lager.)
 Hoog investering
 Regie in handen teler maar minder flexibiliteit
Scenario 3 (clusterlocaties)
 Business model: samenwerking tussen telers uit
een regio
 Strategische alliantie tussen telers met duidelijk
afspraken over investeringen en kosten
 Minder transportkosten en minder investering
 Medium-grootschalig productie
Scenario 3
 Transport van teler naar
clusterlocatie
● Cluster Zuidoost: Limburg, NoordBrabant en Gelderland. Helmond
(langs de A63) als locatie
gekozen.
● Cluster Zuidwest: Zeeland, ZuidHolland en Utrecht. Dordrecht is
gekozen locatie.
● Cluster Noord: overige provincies
(Noord Nederland) inclusief
Noord-Holland. Steenwijk als
locatie gekozen (A32).
 Proces: persen
Scenario 3
Kosten per uur:
Afschrijving:
€
56,60
Rent:
€
19,81
Personeel:
€
35,36
Onderhoud:
€
3,54
Tomatenbladen:
€
32,75
Gas
€
54,21
Water:
€
0,00
Electra:
€
26,71
Zetmeel:
€
190,08
Total costs/hour
€
419,06
Productie:
+
19200 verpakkingen/uur
Kosten per 100 verpakkingen: 2.18 Euro
Opmerkingen
 Transportkosten: 92 k€/week
 8 euro per ton blad
 71% minder dan in scenario 1
 Kosten voor persen erg afhankelijk van hoeveelheid
hulpstof!
 Warmtegebruik: 3812 MJ warmte/uur productie
Conclusies scenario 3
 Tussen oplossing met aanzienlijk lager transportkosten.
 Hulpstof op basis van zetmeel relatief duur. Als het lukt
om minder zetmeel te gebruiken, zijn de kosten lager.
 Goed samenwerking tussen telers is hierbij essentieel.
Conclusies
 Laagste productie kosten bij scenario 1 (grootschalig
productie bij 1 locatie)
 Productiekosten zijn sterk bepaald door de capaciteit van
de lijn
 Verder optimalisatie van beide processen om beter
inzicht in kosten te hebben
Conclusies
 Blad is goedkoop grondstof dus hoe meer de % blad in
eind product hoe goedkoper
 Voor een duurzaamheid claim van het concept is een
analyse van het effect op de milieu nodig
Eind
Vragen ?
Download