Geschiedenis Conrad Stork

advertisement
Voorgeschiedenis ‘Nederlandse
Stichting Erfgoed Kranen’
• Commissie Erfgoed in IJzer en Staal opgericht in 1989 op
initiatief van Jacob Oosterhoff.
• Secretariaat: Jan Arends.
• Enthousiast lid: George Nieuwmeijer.
• Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland opgericht in
2006: Jan Pieter Janse vz, Jan Arends secr. en George
Nieuwmeijer lid.
• Werkgroep Bruggen wordt de Bruggenstichting.
• Werkgroep Gebouwen beëindigd in 2010 haar
activiteiten.
• Werkgroep Kranen uit 2007 gaat zelfstandig verder.
• Oprichting ‘Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen’
op 19 februari 2015.
Bestuur NedSEK
Jur Kingma
Gerard Jacobs
Helmig Kleerebezem
Giel van Hooff
Ed Schulte
Doelstellingen Stichting:
• Behoud van (historische) kranen.
• Kennisbehoud van de historische
kranenbouw.
• Opdrachten/rapportage voor
behoud/waardeoordeel i.s.m. Erfgoed
Kranen.
• Behoud van nog bestaande archieven van
kraanbouwers.
• Bibliotheek van kranenlectuur en
aanverwante boeken of uitgaven.
• Enthousiasmeren van jongeren.
• Uitwisselen van kennis.
• Organiseren van symposia.
Antwerpen MAS, 13 november:
Historic cranes, landmarks or
working industrial heritage.
Rotterdam, 27 november:
Haal op die hijs! Geschiedenis
van het verticaal transport.
Conrad-Stork
Een bewogen Geschiedenis
• 1883: Thomas Figee sticht de Werf
Conrad aan de Spaarne in
Haarlem.
1887: C.T. Stork en J.E. Stork nemen deel aan de Werf Conrad.
•
• 1932: Stork-Hijsch uit Hengelo verplaatst kranenbouw naar de Werf
•
•
•
Conrad.
1937: Samenwerking Conrad-Stork, J&K Smit Kinderdijk, Gusto
Schiedam, Verschure Amsterdam, L. Smit & Zoon Kinderdijk en de
Klop Sliedrecht.
1941: Werf Conrad geliquideerd en overgenomen door Stork-Hijsch.
De naam wordt Werf Conrad & Stork-Hijsch N.V. later met de naam
Conrad-Stork.
1954: Conrad-Stork wordt onderdeel van VMF Stork-Werkspoor.
Daarna volgen er diverse overnames.
1988: Faillissement Conrad waarna overnames o.a. door De Schelde.
•
• 1995: Met de overname Stanen veranderd de naam Conrad-Stanen
BV.
Conrad-Stork kranen uit 1968, Laakhaven in Den Haag
Conrad-Stork containerkranen uit 1972, Waalhaven in Rotterdam
De Conrad-Stork wipkranen
tekenen zich af tegen de
hemel aan de Hunzehaven
van de stad Groningen
De Wipkranen van de Ritsema Groep zijn de ‘Landmarks’ aan de
Hunzehaven.
1956
1964
Helmig Kleerebezem (NedSEK)
Download