BuSO De Dageraad

advertisement
Dag van de Vakdidactiek
Woonboot
Pascal Siuzdak –
Luc Smets
24 april 2012
Vestiging KORTESSEM
Kortessem OV1- OV2 –
1ste jaar
OV3(observatiejaar)
Vestiging BORGLOON
Borgloon OV3
-Hoeklassen
-Interieurbouw
-Logistiek
assistent in
zorginstellingen
-Bakkersgast
-Grootkeukenmedewerker
Hoeklassen
-Tewerkstelling normale arbeidscircuit
-4de en 5de jaar (12lln)
-19LT BGV
-14LT op werf
-5LT (niet in project realiseerbare leerinhouden)
Opleidingsprofiel (leerplan) ≠ profiel SERV
Projectbeschrijving
Bouwen woonboot
-Opdracht door particulier
-Einddoel Maastricht
-Zelf opgestarte werf (niet op
school)
Opstart van het project
Bevorderende factoren
-Goedkope oplossing voor opdrachtgever
-Opdrachtgever wou iets BuSO betekenen
-Risico wordt door opdrachtgever gedragen
-Materialen en gereedschappen betaald door
opdrachtgever
Opstart van het project
Bevorderende factoren
-Geen deadline voorzien
-Spontane medewerking van
derden (industrie, dienst
scheepvaart)
-Eigen beroepservaring
Opstart van het project
Obstakels
-Overtuigen van vakcollega’s, directie, …
-Wat kan je lln laten doen?
-Logistieke problemen
-Twijfels tijdens het vormgeven van het
project  is het wel realiseerbaar?
-Beschikbaarheid werf, kranen,…
-Wettelijk kader
-Oplossing voor vele problemen: werf wordt
extramurale vormingsplaats
Huidige stand project
Positieve ervaringen
-Leren omgaan met tegenslagen
-Lln hebben nood aan de zelfbevestiging die ze in dit
project vinden
-Uitdaging voor de leerlingen resulteert in leerwinst,
attitudevorming, zelfredzaamheid
-Werken op de werf is een totaalgebeuren
(meer dan alleen lassen)
Huidige stand project
Positieve ervaringen
-Hoge betrokkenheid van de lln door de realistische
opdracht (authenticiteit)
-Medeleerlingen worden werkmakkers
-Grotere tewerkstellingskansen voor afgestudeerden
-Mooie herinneringen
voor de lln
Huidige stand project
Uitdagingen
-Iedere leerling zinvol aan de slag zetten
-Afwerking in samenwerking met andere school
(gewoon-buitengewoon)
-Oplossing voor de werf
Tips voor starters
-Bezint voor je begint
-Zelf onderlegd zijn (vakkennis)
-Informeer jezelf grondig
-Overweeg de potentiële risico’s en
ondervang ze (vooral veilig werken)
-Blijf realistisch!!!
Download