Ilot de la Croisée, een “puzzel”- werf in een beperkte ruimte

advertisement
Ilot de la Croisée, een “puzzel”werf in een beperkte ruimte
Atlas Fondations SAS (AF) is de franse hoofdzetel van Franki Foundations Group Belgium (FFGB).
Atlas Fondations is actief op de franse metropolitaanse markt sinds 2004.
Het project betreft de bouw van een
kantorencomplex van 8 verdiepingen met
2 ondergrondse niveaus (voor parking
en technische lokalen) voor rekening van
BNP Paribas Immobilier. De werf bevindt zich
vlakbij de prefectuur van Nanterre naast de tunnel
die onder de boog van La Défense loopt.
Direct onder de werf
treffen we een ovaalvormig
waterafvoersysteem
aan dat door de lokale
waterzuiveringsmaatschappij
wordt geëxploiteerd en
de site doormidden kruist,
een in gebruik genomen
spoorwegtunnel van de RATP
(lijn A van de RER) op ca. 3 m
van de werf, en een vroegere
ondergrondse steengroeve in
de ruwe kalksteenlaag waarop
de site gelegen is.
Enkele statistieken
1.300 palen,
1.250 m³ beton C25/30
34 ton staal
36 werkdagen
Algemeen aannemer :
GCC IDF2 – Les Mureaux
(departement 78 Yvelines)
Op 14 juni jl. heeft
Frank Foundations samen met
de aannemer van grondwerken
de werken begonnen. Hij
voorzag gedurende twee weken
een 10 m brede berm aan
twee kanten van de werf om
een wand in spuitbeton aan
te brengen. Tijdens de werken
werd die wand d.m.v. houten
stutten gesteund.
Strenge organisatie
Het werkplatform bevond zich
6 m onder straatniveau en was
toegankelijk via een afhellende
toegangsweg (hellingsgraad
10 %) in asfalt. Het bestond uit
een 30 cm dikke grindlaag.
De boringen werden uitgevoerd
door Botte Sondages.
Ze onthulden compacte
geologische lagen vanaf een
diepte van 6 tot 7 m onder het
niveau van het platform. Die
lagen bestonden uit mergel en
los gesteente, ruwe kalksteen,
Soissonnais zand en klei.
Khephren Ingénierie zorgde
o.a. voor de technische
inspectie van onze
funderingsberekeningen.
De werken werden uitgevoerd
conform de bepalingen van het
charter “Chantier Vert” (Groene
Werf) en het HQE (Haute Qualité
Environnementale) programma.
Onze boorinstallatie, een
polyvalent Bauer BG24
boortoestel met bijbehorende
uitrusting en accessoires,
kwam op 10 juni op de site aan,
gevolgd door paalwapeningen
en mantelbuizen. We plaatsten
113 palen door gebruik te
maken van 2 technieken:
verbuisde boorpalen met
gebruik van boorbuizen en
continue spiraalboor (CFA) van
het type PCS. De diameters
varieerden van 700 tot
1.300 mm en de boordieptes
van 7 tot 20 m onder het niveau
van het werkplatform. Om
schade aan het ovaalvormige
afvoersysteem te vermijden
door druk van de nabije palen,
werden die op 5 m diepte
ommanteld. Hetzelfde gold voor
bepaalde buizen langs de RATP
tunnel. Deze ommantelingen
in staalplaat van 3 mm werden
aan de wapeningskooi gelast
en het geheel werd in het
gereinigde boorgat van de
toekomstige paal geplaatst.
We hebben grote problemen
ondervonden bij penetratie
tijdens het boren met PCS
(Pressurised Concrete Screw
Piles)-palen, en maakten bij
de plaatsing van sommige
palen gebruik van verbuisde
boorpalen, vooral voor grote
diameters.
Zoals op de foto’s te zien
is, werkten wij in een relatief
kleine ruimte en moesten we
herhaaldelijk onze fasering
aanpassen aan de voorwaarden
opgelegd door de algemene
aannemer. De operatie werd
totaal door de ingenieurs van
Atlas Foundation te Lezennes
bestudeerd, georganiseerd en
gecontroleerd.
Download