De planetenwandeling

advertisement
Saint-Luc Station des Etoiles
Saint-Luc doet zijn best om als 'planetendorp' bekend te staan.
Waaraan zien we dat ?
1. Het stellarium
Op de hoofdweg, naast het souvenierswinkeltje.
Raam in de vorm van een maansikkel
Binnenin :
a. Vergelijking tussen de snelheid van een voetganger, een raket,
Genéve, de aarde, de sterren.
b. Afstanden : lichtjaren
c. Afbeeldingen van de planeten
d. Koepel met sterrenhemel en sterrenbeelden
2. De karikaturen
Geschilderd op de gevels van de dorpshuizen.
3. De dierenriem
De namen van de dierenriem lezen we op bordessen, boordstenen en
afsluitingen.
4. Een observatorium (Observatoire François-Xavier Bagnoud)
François-Xavier verongelukte en verdween in 1986. Zijn ouders stichtten
deze fondation ter zijner nagedachtenis.
Ingeplant op Tignousa (2 200 m hoog) omwille van zuivere lucht en
afwezigheid van luchtturbulenties.
De bedoeling is dat amateurastrologen, scholen en geïnteresseerden
gebruik maken van de infrastructuur.
Infrastructuur : een telescoop van 60 cm met ccd-camera, lens van 20 cm,
een coelestaat, een coronograaf, ...
Een auditorium voor 30-tal personen met audio-visuele apparatuur, een
groot scherm waarop de waarnemingen van de telescoop geprojecteerd
worden.
De koepel heeft 5 m doorsnede.
De Newton-Cassagrain-telescoop is sterk genoeg om sterren te ontdekken
waarvan het licht enkele miljarden jaren nodig had om ons te bereiken
(eigenlijk kan je met dit apparaat terugkijken in de tijd)
5. De planetenwandeling
Tignousa-hotel Weisshorn : 6 km
Het Tignousagebouw stelt de zon voor.
We wandelen verder naar hutje onder ponylift en zien het beeldje dat
Mercurius voorstelt.
Een planeet draait rond een ster. Zij flikkert niet, maar weerkaatst het licht van
de zon.
Een planeet kan een sateliet (een wachter of maan) hebben. (Vergelijk : aarde en
maan)
Sommige satelieten hebben ringen. Mooiste voorbeeld : Saturnus
De planeten van ons zonnestelsel dragen meestal namen uit de Romeinse
godenwereld.
De planeten die rond onze zon dragen zijn in volgorde : Mercurius, Venus, Aarde,
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto.
Hoe verder van de zon, hoe kouder. Op Saturnus - 180° !
Langs de planetenwandeling zijn afstand (100 cm = 1 000 000 km) en grootte (1
cm = 1 000 km) op schaal voorgesteld.
Op een plaatje bij een planeet lezen we heel wat gegevens : o.a. rotatiesnelheid
om eigen as, omlooptijd rond de zon (Pluto : 249 jaar), temperatuur, ...
Tips wandeling :
Keuze aan lift Pas de Boeuf/Saturnus :
1. We gaan door naar hotel Weisshorn.
Vertrek onmiddellijk na nuttigen van lunchpakket en verzorg je timing
Vanaf Saturnus tot Chalet Blanc : 25 min.
Vanaf Chalet Blanc tot hotel Weisshorn : 35 min.
Stap traag en las rustpauzes ( 5') in. Het tempo van de groep is het tempo
van de traagste !
Reken van Weisshorn tot Tignousa dik 1,5 uur. Opgelet : zakkenglijden is hier
zeer gevaarlijk en vertraagt de groep ! Hou rekening met laatste descente van de
funiculaire. Skischoenen meebrengen !
2. We slaan aan Saturnus rechts af en volgen de pijlen naar Saint-Luc.
Middagmaal in hotel - funiculaire te betalen
Tijd genoeg om aan lift Pas de Boeuf te laten zakkenglijden.
Max. 45 min tot hotel.
Zonnestelsel in de mythologie
Re (zon)
Egyptische oppergod
Re zou geboren zijn uit een oerlotusbloem die zich opende op het oerwater. De
tranen van Re vielen op de aarde en daaruit ontstond het menselijk ras.
's Nachts reisde Re in een boot door de onderwereld. Na een reis van 12 uur door
poorten en grotten, langs vurige meren en dodelijke slangen, werd de zonnegod
opnieuw geboren in de ... ochtendschemering.
Mercurius
Zoon van Jupiter; boodschapper van Jupiter.
'Merx' = koopwaar --> god van de handel, van dieven, reizigers en kooplieden
Venus
Romeinse godin van de liefde. Verrees uit het schuim van de zee en werd met de
wind naar Cyprus geblazen. De eerste die ze tegenkwam was Adonis op wie ze
hartstochtelijk verliefd werd.
Venus betekent schoonheid, charme
Aarde (Gaia)
Door de mens bewoonde planeet van ons zonnestelsel.
Mars
Romeinse god van de oorlog en van de landbouw.
Jupiter
Romeinse vader en meester van de goden.
God van de hemel, het daglicht, het weer (donder en bliksem).
Gaf de zee aan Neptunus en de onderwereld aan Pluto, maar behield voor zichzelf
de hemel en de aarde.
Saturnus
Door Jupiter uit de hemel verjaagd en gevlucht naar Lazio, waar hij zorgde voor
vrede en overvloed.
God van de zaaitijd en de wijnoogst.
Op zijn feestdag werden de rollen omgedraaid : o.a. de meesters moesten
gehoorzamen aan de slaven.
Uranus
Was de zoon en tevens de man van Gaia, de Aarde
Hij bedekte de Aarde en had met haar vele kinderen.
Neptunus
Zoon van Saturnus, broer van Jupiter en Pluto
God van de zee, de vissers en de schippers.
Afgebeeld met drietand op een kar getrokken door zeepaarden.
Pluto
Zoon van Saturnus en Rhea
Broer van Jupiter en Neptunus
Koning van de onderwereld en god van de doden.
Wordt vaak afgebeeld met de hoorn des overvloeds
Pluto (Hades) betekent 'Rijke' en is een toespeling op de rijkdom aan
grondstoffen in en onder de aarde..
Download