Krant downloaden - ZelfKrantMaken.nl

advertisement
het zwarte gat
hoe mooi kan
het heelal zijn
het heelal
de temperatuur is
bij elke planeet
anders
het heelal
PLUTO is een dwergplaneet in de
Kuipergordel, de voorlaatste zone
van
ons
Zonnestelsel.
De
dwergplaneet is vernoemd naar de
Romeinse god van de onderwereld,
Pluto. Pluto werd in 1930 ontdekt
door de Amerikaan Clyde Tombaugh
en werd tot 2006 geclassificeerd als
de negende planeet
VENUS is vanaf de zon gezien de
tweede planeet van ons zonnestelsel.
De planeet is vernoemd naar Venus,
de Romeinse godin van de liefde.
Vanaf Aarde gezien is Venus op de
zon en de maan na het helderste
object aan de hemel. Vanwege het
feit dat Venus net als Mercurius een
binnenplaneet is en daarom vanaf de
aarde gezien altijd betrekkelijk dicht
bij de zon staat, is Venus alleen
zichtbaar gedurende een ½ à 4 uur na
zonsondergang of vóór zonsopkomst.
Daarom wordt Venus ook wel de
avondster of morgenster genoemd.
HET ZWARTE GAT Volgens de
algemene relativiteitstheorie is een
zwart gat een gebied in de
astronomische ruimte waaruit niets,
zelfs licht niet, kan ontsnappen. Dit is
het gevolg van een extreme
vervorming van de ruimtetijd die hier
optreedt, door de zwaartekracht van
een zeer compacte enorme massa.
Dit is de kop voor de foto hieronder
NEPTUNUS eerste waarnemingen
van Neptunus werden in december
1612 en januari 1613 verricht door
Galileo Galilei, toen de planeet vlak
naast Jupiter verscheen. Maar omdat
Galileo ervan uitging dat het een ster
betrof, staat de ontdekking niet op
zijn naam. Op 8 en 10 mei 1795 werd
Neptunus opnieuw waargenomen
door Jérôme Lalande, maar ook hij
besefte niet dat het hier om een
planeet ging en dacht dat hij zich in
zijn berekeningen had vergist.[1]
Saturnus
Jupiter
Jupiter is vanaf de zon gezien de
vijfde en tevens grootste planeet van
ons zonnestelsel. Net als Saturnus is
Jupiter een gasreus, hij beschikt dus
niet over een vast oppervlak. Zoals de
aardse planeten terrestrische planeten
genoemd worden, worden gasreuzen
ook wel Joviaanse planeten genoemd.
Deze naam is afkomstig van het
Latijnse Iovis, de genitief van het
woord Jupiter. Joviaans betekent vrij
vertaald Jupiterachtig of van Jupiter.
Saturnus is van de zon af gerekend
de zesde planeet in ons zonnestelsel
en op Jupiter na de grootste. Beide
zijn gasreuzen en zogenaamde
'buitenplaneten'.
Saturnus
is
vernoemd naar de Romeinse god
van de landbouw, Saturnus.
Saturnus is al sinds de prehistorie
bekend.[1]
De planeet is vernoemd naar de
Romeinse oppergod Jupiter.
DE MAAN is de enige natuurlijke satelliet van de
Aarde en is de op vier na grootste maan van ons
zonnestelsel. Ze wordt soms aangeduid met haar
Latijnse naam Luna.
Uranus is de op twee na grootste en vanaf de Zon
gezien de zevende planeet van ons zonnestelsel.
Deze ijsreus is vernoemd naar de god Uranus, ook
wel Ouranos, de personificatie van de hemel, uit de
Griekse mythologie
Mars
Mars is vanaf de zon geteld de vierde
planeet van ons zonnestelsel, om de
zon draaiend in een baan tussen die
van de Aarde en die van Jupiter. De
planeet is kleiner dan de Aarde
Download