Direct Ingaand Pensioen - Brochure klant

advertisement
Direct Ingaand Pensioen
Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering
die bij u past
Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u
pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij
op uw pensioendatum een geldbedrag beschikbaar komt? Dan moet u van dit bedrag een
pensioenuitkering aankopen. U mag zelf kiezen
bij welke verzekeraar u dit doet. Delta Lloyd biedt
hiervoor het Direct Ingaand Pensioen aan.
Deze pensioenuitkering geeft u veel keuzemogelijkheden. Zo kiest u zelf de uitkering die
past bij uw wensen en situatie.
andere zaken. Zoals de hoogte van de marktrente op het
moment dat u de uitkering aankoopt. En van verschillende
keuzes die u maakt.
Wat is het Direct Ingaand Pensioen?
Uw pensioenuitkering is erg belangrijk voor uw inkomen
later. U moet de keuzes over uw uitkering dus heel zorgvuldig maken. Zo krijgt u de uitkering die echt bij u past.
In deze brochure laten we zien hoe het Direct Ingaand
Pensioen werkt. En welke keuzes u allemaal hebt.
Zo helpen we u alvast op weg.
Het Direct Ingaand Pensioen regelt dat u een pensioenuitkering krijgt. Meestal krijgt u deze levenslang. U koopt
deze uitkering met het geld dat beschikbaar komt op uw
pensioendatum: de koopsom. Hoe hoog uw uitkering is,
hangt af van deze koopsom. Maar dit hangt ook af van
U kunt het Direct Ingaand Pensioen aankopen als u
pensioen hebt opgebouwd bij Delta Lloyd. Maar ook als u
pensioen ergens anders hebt opgebouwd. Hebt u meerdere
pensioenregelingen? En komen op uw pensioendatum
meerdere bedragen beschikbaar? Dan kunt u daarvan één
uitkering aankopen. Wel zo overzichtelijk.
Belangrijke keuze: vast of variabel
Sinds eind 2016 hebt u een nieuwe, belangrijke keuze voor
uw pensioenuitkering. U kunt naast een vast pensioen ook
kiezen voor een variabel pensioen.
Bij een vast pensioen staat de hoogte van uw uitkering vooraf
vast. Dit geeft u veel zekerheid. Maar de hoogte van uw uitkering is sterk afhankelijk van de marktrente. Staat de marktrente laag op het moment dat u de uitkering aankoopt? Dan
is pensioen duurder. U krijgt een lagere uitkering voor uw
koopsom. De marktrente staat al enkele jaren erg laag. Hierdoor valt de vaste pensioenuitkering voor veel mensen tegen.
De overheid heeft u daarom een nieuwe mogelijkheid
gegeven: een variabel pensioen. U belegt dan met een deel
van uw pensioengeld. Hierdoor is uw uitkering minder
afhankelijk van de marktrente op het moment dat u de
uitkering aankoopt. En u kunt voordeel hebben van de
resultaten van de beleggingen. Maar de resultaten kunnen
ook tegenvallen. Dit betekent dat uw uitkering kan dalen.
Ook bij het Direct Ingaand Pensioen van Delta Lloyd kunt u
kiezen tussen een vast en een variabel pensioen. En u hebt
nog meer keuzemogelijkheden. In deze brochure leest u
welke.
Direct Ingaand Vast Pensioen
Het is prettig om te weten
hoeveel pensioen u krijgt. Nu
én in de toekomst. Het Direct
Ingaand Vast Pensioen geeft u
deze zekerheid. De hoogte van
uw uitkering staat namelijk
vooraf vast. U kunt kiezen voor
een uitkering die altijd even hoog blijft. Of voor een uitkering
die de eerste jaren hoger is, en daarna juist lager.
Door de lage marktrente kunt u nu een lagere vaste
uitkering aankopen. Deze uitkering kan niet meer stijgen.
Vindt u dit niet erg? En wilt u graag zekerheid over de
hoogte van uw uitkering? Dan is het vast pensioen
interessant voor u.
2
Direct Ingaand Variabel
Pensioen
Wilt u niet helemaal vastzitten
aan de marktrente op het
moment dat u de uitkering
aankoopt? Of wilt u kunnen
profiteren van de resultaten
van beleggingen? Dan is het
variabel pensioen interessant. Maar de resultaten van
beleggingen kunnen ook tegenvallen. Uw uitkering kan dus
stijgen, maar ook dalen.
Bij het variabel pensioen staat een deel van uw uitkering
vast. Uw uitkering wordt niet lager dan dit basisdeel.
Met het andere deel belegt u. Door de resultaten van de
beleggingen kan de hoogte van dit beleggingsdeel ieder
jaar veranderen. Uw uitkering kan hierdoor stijgen en
dalen. Stelt u vast dat minder risico bij u past?
Dan verkleinen we het beleggingsdeel, en vergroten het
vaste basisdeel. Stelt u vast dat u meer risico wilt én kunt
lopen? Dan vergroten we juist het beleggingsdeel, en
verkleinen het basisdeel. We voorkomen altijd dat uw
uitkering sterk schommelt. Dit doen we door de resultaten
van beleggingen te spreiden.
Bij het variabel pensioen kiest u tussen twee varianten.
Zo past uw uitkering bij uw wensen. U kunt deze keuze
maar één keer maken.
Variant Hoge startuitkering
Wilt u liever nu meer te besteden hebben? Dan kunt u een
uitkering kiezen die hoger begint. We kunnen uw uitkering
hoger laten beginnen, doordat we een vaste daling
berekenen. Maar we verwachten dat u resultaat hebt van uw
beleggingen. Zijn de resultaten zo hoog als verwacht, of
hoger? Dan maakt dit de daling goed. Uw hogere startuitkering kan dan toch gelijk blijven, of stijgen. Zijn de resultaten
lager dan verwacht? Dan kan uw uitkering dalen.
Variant Groeiverwachting
Wilt u liever kans om later een hogere uitkering te krijgen?
Dan kunt u kiezen voor een uitkering die minder hoog
begint. Ook hierbij verwachten we dat u resultaat hebt van
uw beleggingen. Uw uitkering kan daardoor langzaam
stijgen. Vallen de resultaten tegen? Dan kan uw uitkering
minder stijgen dan verwacht, of dalen.
Wat biedt het Direct Ingaand Pensioen?
Bepaalde kenmerken en keuzes biedt het Direct Ingaand
Pensioen altijd. Of u nu het vast of het variabel pensioen
kiest. We zetten deze kenmerken en keuzes voor u op een rij.
Een levenslange uitkering
U krijgt een levenslange uitkering. Het maakt niet uit hoe
oud u wordt. Uw uitkering kan dus niet stoppen, omdat uw
pensioengeld op is.
Hebt u pensioen opgebouwd voor overbruggingspensioen,
prepensioen of vroegpensioen? Dan kunt u ook een tijdelijk
pensioen aankopen. Dit pensioen krijgt u maar een bepaalde
tijd. Een tijdelijk pensioen is altijd een vast pensioen.
Partnerpensioen
Bij het Direct Ingaand Pensioen hoort ook een partnerpensioen. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een
uitkering. Standaard is het partnerpensioen 70% van uw
pensioenuitkering. U kunt ook andere keuzes maken voor
het partnerpensioen. Zo kunt u kiezen voor een lager
partnerpensioen. Of voor helemaal geen partnerpensioen,
bijvoorbeeld als u geen partner hebt. Uw eigen pensioenuitkering wordt dan hoger. Wilt u een lager of geen
partnerpensioen, en hebt u wel een partner? Dan moet uw
partner hier toestemming voor geven.
Let op: uw keuze voor vast of variabel pensioen geldt ook
voor het partnerpensioen. En hebt u een variabel
pensioen? Dan geldt uw keuze voor de variant Hoge
startuitkering of Groeiverwachting ook voor het partnerpensioen. We helpen uw partner na uw overlijden te
bepalen wat beter bij hem of haar past: meer of minder
risico nemen. En we passen het beleggingsdeel en het
basisdeel hierop aan.
Langer leven? Geen lagere uitkering
Wij verlagen uw pensioen niet, als we in Nederland steeds
ouder worden. Veel pensioenfondsen en pensioenverzekeraars doen dit wel. Als iedereen gemiddeld langer leeft,
moeten ze namelijk de uitkeringen langer betalen.
Daarom verlagen zij tussentijds de pensioenuitkeringen,
als de levensverwachting stijgt. Maar kiest u het Direct
Ingaand Pensioen van Delta Lloyd? Dan hebt u de zekerheid dat wij uw uitkering niet verlagen omdat de
levensverwachting stijgt.
Kiezen wanneer u de uitkering ontvangt
U kunt zelf bepalen wanneer u uw uitkering ontvangt.
U kunt ervoor kiezen om uw pensioen iedere maand te
ontvangen. Of eenmaal per kwartaal, per halfjaar of per
jaar. Net wat u handig vindt.
Vroegtijdig overlijden verzekeren
Komt u te overlijden, dan stopt uw pensioenuitkering.
Hebt u een partner en hebt u partnerpensioen geregeld?
Dan krijgt uw partner na uw overlijden hieruit een uitkering. Hebt u geen partner (meer), of overlijdt uw partner
na u? Dan stoppen alle uitkeringen.
Het kan gebeuren dat u vrij kort na het begin van uw
pensioen overlijdt. Mogelijk hebt u dan meer betaald voor
uw pensioen, dan u aan uitkeringen hebt ontvangen.
Vindt u dit vervelend? Dan kunt u een contraverzekering
afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit
aan uw nabestaanden als u (en eventueel uw partner)
overlijden. Dit bedrag is gebaseerd op de uitkeringen die u
nog niet hebt ontvangen.
Let op: wilt u voorkomen dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering? Dan kunnen uw
nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten. Uw
financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.
Hoe werkt het vast pensioen?
Het vast pensioen is eenvoudig en overzichtelijk. Als u dit
pensioen aankoopt, bepalen we op dat moment de hoogte
van uw uitkering. Dit doen we op basis van uw koopsom,
de marktrente en de gemiddelde levensverwachting op dat
moment. Staat de hoogte van uw uitkering eenmaal vast?
Dan verandert deze niet meer.
3
Wilt u volledige zekerheid over de hoogte van uw uitkering? Dan is het vast pensioen interessant voor u. Toch
loopt u enkele risico’s. We zetten de voordelen én de
risico’s voor u op een rij.
Wat zijn de voordelen?
Het vast pensioen heeft verschillende voordelen.
We noemen de belangrijkste.
–– U hebt volledige zekerheid over de hoogte van uw
pensioen. U weet dus precies hoe hoog uw pensioenuitkering volgend jaar is. En over tien jaar.
–– Uw uitkering is eenvoudig en overzichtelijk. Kiest u het
vast pensioen, dan berekenen we de hoogte van uw
uitkering één keer. Daarna verandert er niets meer.
U hebt dus meteen overzicht over uw hele
pensioenuitkering.
–– U kunt kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering
te krijgen. Daarna krijgt u dan juist een lagere uitkering. Ook dan weet u vooraf hoe hoog uw uitkering
ieder jaar is.
Wat zijn de risico’s?
Het vast pensioen geeft u veel zekerheid. Toch loopt u
enkele risico’s.
–– We stellen de hoogte van uw uitkering één keer vast.
Dit doen we met behulp van een rekenrente. Deze
stellen we vast op basis van de marktrente. Staat de
marktrente laag? Dan krijgt u een lagere uitkering.
Als de marktrente later stijgt of daalt, blijft uw uitkering even hoog. Op dit moment staat de marktrente
erg laag. U kunt daardoor nu voor hetzelfde bedrag
een lagere uitkering kopen, dan wanneer de marktrente hoger staat.
–– Normaal gesproken stijgen de prijzen in Nederland
langzaam. Dit betekent dat u voor € 100 over vijf jaar
minder kunt kopen dan nu. Wilt u evenveel kunnen
kopen, dan hebt u over vijf jaar meer geld nodig.
Maar uw uitkering blijft hetzelfde. U loopt dus het
risico dat u na een aantal jaar minder kunt doen van
uw uitkering.
Extra keuze: de eerste jaren een hogere
uitkering
U kunt ervoor kiezen om de eerste jaren een hogere
uitkering te krijgen. Dan wordt uw uitkering daarna in één
keer lager. Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer
kunnen uitgeven? Of hebt u nog hogere vaste lasten,
bijvoorbeeld voor uw hypotheek? Dan kan tijdelijk een
hogere uitkering aantrekkelijk zijn.
4
U kiest zelf hoe lang u een hogere uitkering wilt ontvangen.
Deze periode duurt minstens vijf jaar, en maximaal twintig
jaar. Ook hoe groot het verschil is tussen de hoge en lage
uitkering, kiest u zelf. De verhouding tussen de hogere en
de lagere uitkering is wel minstens 100:75. Dit betekent
dat uw lagere uitkering minstens 75% moet zijn van de
hogere. Het verschil mag wel kleiner zijn dan 25%, maar
niet groter.
Hoe werkt het variabel pensioen?
Bij het variabel pensioen staat een deel van uw uitkering
vast. De hoogte van dit basisdeel stellen we op dezelfde
manier vast, als een vast pensioen. Met het andere deel van
uw pensioengeld belegt u. We stellen de hoogte van dit
beleggingsdeel ieder jaar opnieuw vast. Dit doen we op
basis van de resultaten van de beleggingen en de veranderingen in de marktrente. Hierdoor is uw uitkering minder
afhankelijk van de marktrente op het moment dat u de
uitkering aankocht.
Wilt u niet volledig vastzitten aan de marktrente op het
moment dat u de uitkering aankocht? En wilt u kunnen
profiteren van resultaten van beleggingen? Dan is het
variabel pensioen interessant voor u. Maar let op: de
resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen. Uw
uitkering kan hierdoor dalen. Bedenk goed of u zich hier
zorgen om zult maken. En of u hierdoor financieel in de
problemen kunt komen.
Ook de variant van de variabele uitkering die u kiest, is
belangrijk. Dit bepaalt hoe hoog uw uitkering begint. En hoe
deze zich daarna naar verwachting ontwikkelt. Ook hoe
groot de kans is dat uw uitkering daalt, hangt hiervan af.
Meer of minder risico
U kunt meer of minder risico nemen met uw variabel
pensioen. We helpen u om een risicoprofiel op te stellen.
Dit geeft aan hoeveel risico u wilt nemen. En hoeveel risico
u verantwoord kunt nemen. Op basis van dit risicoprofiel
bepalen we de verhouding tussen het basisdeel en het
beleggingsdeel. Er zijn drie risicoprofielen:
–– Defensief: u belegt met 15% van de koopsom.
Uw basisdeel baseren we op 85% van de koopsom.
–– Neutraal: u belegt met 30% van de koopsom.
Uw basisdeel baseren we op 70% van de koopsom.
–– Offensief: u belegt met 45% van de koopsom.
Uw basisdeel baseren we op 55% van de koopsom.
Belegt u met een kleiner deel van uw geld? Dan kan uw
uitkering wat minder hoog worden. Maar uw uitkering kan
ook minder tegenvallen. Belegt u met een groter deel? Dan
kan uw uitkering nog hoger worden, maar ook sterker dalen.
Iedere vijf jaar vragen we u om opnieuw uw risicoprofiel te
bepalen. Is dit veranderd? Dan passen we de verhouding
tussen uw basisdeel en beleggingsdeel aan. Wilt u tussentijds uw risicoprofiel bepalen? Dat kan natuurlijk ook.
Maar we passen uw uitkering niet vaker dan één keer per
jaar aan. Dit doen we dan steeds op de datum waarop u uw
uitkering aankocht.
Schommelingen beperken en risico afbouwen
We voorkomen dat uw uitkering te sterk schommelt.
Dit doen we door de resultaten van beleggingen voor u te
spreiden over vijf jaar. Verschillen de resultaten van
beleggingen ieder jaar flink? Dan hebt u toch geen heel
sterke verschillen in uw uitkering.
Na uw 85ste jaar gaan wij met een steeds kleiner deel van
uw pensioen beleggen. We verkleinen in negen jaar
stapsgewijs het beleggingsdeel naar 0%. En vergroten het
basisdeel naar 100%. Dit doen we omdat we vanaf deze
leeftijd de resultaten steeds minder goed kunnen spreiden.
Doordat we het risico afbouwen, verkleinen we de kans dat
uw uitkering sterk gaat schommelen.
Het beleggingsfonds
We beleggen voor u in het Delta Lloyd Index Rendement
Fonds. Dit fonds belegt vooral in aandelen. Het doel is om
op langere termijn te profiteren van koersstijgingen op de
beurs. Daarnaast belegt het fonds een kleiner deel in
onroerend goed en obligaties van opkomende markten. Dit
beperkt de risico’s weer iets. Meer over dit fonds vindt u op
www.deltalloyd.nl/variabelpensioen.
Wat zijn de voordelen?
Het variabel pensioen kent verschillende voordelen, zoals:
–– U hebt kans op een hogere uitkering, doordat u belegt.
Zijn de resultaten van uw beleggingen zoals verwacht
of zelfs hoger? Dan hebt u daar voordeel van. We
verwerken de resultaten van uw beleggingen in het
beleggingsdeel van uw uitkering. Hoe dit precies
werkt, hangt af van de variant die u hebt gekozen.
–– U loopt meer of minder risico, afhankelijk van wat bij
u past. Wilt én kunt u meer risico nemen? Dan kunt u
met een groter deel van uw pensioen beleggen. Wilt u
juist meer zekerheid? Dan belegt u met een kleiner deel
van uw pensioen. Dit is bovendien heel flexibel. Stelt u
vast dat het risico dat bij u past is veranderd? Dan
passen wij uw basisdeel en beleggingsdeel maximaal
eenmaal per jaar aan.
–– U hebt altijd bepaalde zekerheid over uw uitkering.
U belegt namelijk nooit met ál uw pensioengeld. U hebt
een basisdeel van 85%, 70% of 55% van de koopsom.
U krijgt altijd minimaal de uitkering die hoort dit
bedrag. We voorkomen ook dat uw uitkering sterk
schommelt. Dit doen we door de resultaten van
beleggingen te spreiden over vijf jaar. Ook dit geeft u
meer zekerheid.
Wat zijn de risico’s?
Met het variabel pensioen loopt u ook enkele risico’s.
–– U hebt kans dat de resultaten van de beleggingen
tegenvallen. Dan kan uw uitkering dalen. Of uw
uitkering kan minder stijgen dan u verwachtte.
Dit noemen we het beleggingsrisico.
–– De verandering van de marktrente heeft invloed op uw
uitkering. Stijgt de marktrente? Dan kan dit een
positief effect hebben op het beleggingsdeel van uw
uitkering. Maar daalt de rente juist, dan kan dit een
negatief effect hebben. Dit bekijken we ieder jaar op de
datum waarop u uw uitkering aankocht. Dit betekent
niet dat uw uitkering daardoor altijd daalt of stijgt.
Dat hangt ook sterk af van de resultaten van de beleggingen. De invloed van de marktrente op uw uitkering
wordt wel steeds kleiner als u ouder wordt.
Uw keuze: Hogere startuitkering of Groeiverwachting
U kiest bij het variabel pensioen uit twee varianten.
We leggen u uit hoe deze werken. Het is belangrijk dat u uw
keuze tussen de varianten zorgvuldig maakt. U kunt
namelijk later niet meer overstappen naar de andere variant.
5
Hoe werkt de variant Hoge startuitkering?
Bij de variant Hoge startuitkering begint uw uitkering
hoger dan bij de variant Groeiverwachting. Dit kan doordat
we het beleggingsdeel van uw uitkering berekenen met een
jaarlijkse daling van 3%. Maar u hebt resultaat van uw
beleggingen. Zijn die resultaten zoals verwacht? Dan
maken ze de daling weer goed. We verwachten dat uw
uitkering zo vanaf de start ongeveer gelijk kan blijven.
In de praktijk zullen de resultaten soms lager dan zijn verwacht, en soms hoger. Hierdoor zal uw uitkering dalen en
stijgen. We voorkomen wel dat uw uitkering ineens sterk
verandert. Dit doen we door de resultaten te spreiden over
vijf jaar.
De variant Hoge startuitkering is aantrekkelijk als u de
eerste jaren een hogere uitkering wilt. En als u het niet erg
vindt als uw uitkering toch daalt. Bijvoorbeeld omdat uw
vaste lasten de eerste jaren nog hoger zijn. Of omdat u de
eerste jaren wat meer wilt kunnen uitgeven.
Hoe werkt de variant Groeiverwachting?
Ook de variant Groeiverwachting heeft een vast basisdeel.
En ook hier belegt u met het andere deel van uw pensioen.
Maar bij de Groeiverwachting verhogen we uw startuitkering in het eerste jaar niet. We berekenen dat uw uitkering
uit het beleggingsdeel gelijk blijft. Hierdoor is uw uitkering
het eerste jaar ongeveer even hoog als de vaste uitkering.
Door het resultaat van uw beleggingen verwachten we dat
uw uitkering langzaam stijgt. Zo kan de uitkering met
Groeiverwachting na een aantal jaren hoger worden dan
de Hoge startuitkering.
In de praktijk veranderen resultaten van beleggingen
steeds. Ze kunnen hoger of lager zijn dan verwacht. Ook
uw uitkering stijgt dan meer of minder. Zijn de resultaten
flink lager dan verwacht? Dan kan uw uitkering dalen. We
voorkomen wel dat uw uitkering ineens sterk verandert.
Dit doen we door de resultaten te spreiden over vijf jaar.
Een uitkering die naar verwachting stijgt, is bijvoorbeeld
interessant als:
–– u verwacht dat u in de toekomst meer inkomen nodig
hebt. Bijvoorbeeld omdat u denkt dat u hogere zorgkosten krijgt. Of omdat u verwacht dat uw vaste lasten
stijgen. Denk aan de huur van uw woning.
–– u later net zoveel wilt kunnen doen met uw pensioen.
Normaal gesproken stijgen de prijzen langzaam. Dit
betekent dat u met € 100 over een paar jaar minder
6
kunt kopen dan nu. Wilt u evenveel kunnen blijven
kopen? Dan moet uw uitkering stijgen.
Maar pas op: u hebt geen zekerheid dat uw uitkering ook
echt stijgt. Zijn de resultaten van uw beleggingen minder
goed dan verwacht? Dan kan uw uitkering minder hard
stijgen dan verwacht of dalen. Bedenk goed of u hierdoor
in de problemen kunt komen.
De hoogte van uw uitkering vaststellen
Hoe stellen we precies de hoogte van uw uitkering vast? Dit
hangt ervan af of u het vast of variabel pensioen kiest. En bij
het variabel pensioen hangt dit ook nog af van de variant.
We leggen u uit hoe dit in grote lijnen werkt. En welke zaken
invloed hebben op de hoogte van uw uitkering.
Hoogte van de vaste uitkering
We berekenen de hoogte van uw vaste uitkering op basis
van drie zaken:
–– uw pensioenkapitaal, waarmee u de uitkering aankoopt.
Hoe hoger deze koopsom, hoe hoger uw uitkering.
–– de rekenrente. We berekenen uw uitkering met behulp
van een rekenrente. Deze is gebaseerd op de marktrente. Hoe hoger de marktrente (en dus de
rekenrente), hoe hoger uw uitkering.
–– de gemiddelde levensverwachting. Nederlanders leven
steeds langer. Het pensioengeld moet daarom over
steeds meer jaren worden uitgespreid. Hoe hoger de
gemiddelde levensverwachting op het moment dat u
de uitkering aankoopt, hoe lager uw uitkering.
Veranderen de rekenrente en de levensverwachting later?
Dan maakt dit voor uw uitkering niets uit.
Kiest u ervoor om eerst een hogere uitkering te krijgen, en
daarna een lagere uitkering? Dan berekenen we meteen de
hogere én de lagere uitkering. Ook deze staan daarna vast.
Hoogte van de variabele uitkering
De hoogte van uw variabele uitkering hangt af van
verschillende zaken en keuzes. We verdelen eerst uw
koopsom over het basisdeel en het beleggingsdeel. Dit doen
we volgens het risicoprofiel dat bij u past: defensief,
neutraal of offensief.
Vervolgens stellen we het basisdeel vast. Dit doen we op
dezelfde manier als we de vaste uitkering vaststellen (zie
hierboven). Het basisdeel van uw uitkering blijft hierna
even hoog. De hoogte van dit deel verandert alleen als uw
risicoprofiel verandert.
Daarna stellen we de hoogte van het beleggingsdeel vast.
Dit is iets ingewikkelder. En dit werkt anders voor de
variant Hoge startuitkering dan voor de variant
Groeiverwachting.
Het eerste jaar
Voor het eerste jaar stellen we de hoogte van de uitkering
als volgt vast.
Groeiverwachting
We berekenen uw beleggingsdeel op dezelfde manier als
het basisdeel. Hierdoor is uw hele uitkering het eerste jaar
ongeveer even hoog, als wanneer u een vaste uitkering had
gekozen.
Hoge startuitkering
We kijken net als bij het basisdeel naar de koopsom, de
rekenrente en de gemiddelde levensverwachting. Maar
daarbij berekenen we dat uw uitkering uit het beleggingsdeel jaarlijks met 3% daalt. Hierdoor begint uw uitkering
uit het beleggingsdeel hoger. En hoe groter uw uitkering
uit het beleggingsdeel is, hoe hoger uw hele uitkering
begint. Het doel is dat de resultaten van uw beleggingen de
komende jaren de daling goedmaken.
–– Vervolgens nemen we deze twee effecten op het
beleggingsdeel van uw uitkering samen. En deze
uitkomst spreiden we over vijf jaar. Zo voorkomen we
dat bij een negatieve uitkomst uw uitkering ineens flink
daalt. Door de spreiding werkt een positief of negatief
effect vijf jaar door op uw uitkering. Is het resultaat dit
jaar negatief, en volgend jaar positief? Dan maakt dat
positieve resultaat de negatieve uitkomst van dit jaar
weer (deels of helemaal) goed.
Onderstaande grafiek laat zien hoe uw uitkering met
Groeiverwachting zich kan ontwikkelen. De grafiek gaat uit
van een neutraal risicoprofiel. U ziet de ontwikkeling
als uw beleggingen het doen, zoals we verwachten (verwacht
weer). Ook ziet u de ontwikkeling als de beleggingen het
minder goed doen dan verwacht (slecht weer). En als ze het
juist beter doen dan verwacht (goed weer). Ter vergelijking
ziet u hoe hoog uw uitkering zou zijn bij een vast pensioen.
De volgende jaren
We stellen de hoogte van uw beleggingsdeel ieder jaar
opnieuw vast. Dit doen we op basis van:
–– de resultaten van uw beleggingen over het afgelopen jaar;
–– een rekenrente, die is vastgesteld op basis van de
actuele marktrente;
–– de gemiddelde resterende levensverwachting.
Dit werkt voor beide varianten van de uitkering weer iets
anders. We beginnen weer met de variant Groeiverwachting.
Groeiverwachting
–– We nemen het resultaat van uw beleggingen over het
afgelopen jaar. Daarop brengen we in mindering:
•• de rekenrente, die begin van het jaar gold;
•• de kosten voor het beheer van uw beleggingsdeel.
Is de uitkomst positief? Dan is dit ook positief voor het
beleggingsdeel van uw uitkering.
–– Daarnaast kijken we naar het effect van de wijziging
van de rekenrente. Is de rekenrente gestegen? Dan
heeft dit een positief effect op het beleggingsdeel van
uw uitkering. Is de rekenrente gedaald, dan heeft dit
een negatief effect. Hoe groot dit effect is, hangt af van
uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe kleiner het effect
van de rekenrente.
Hoge startuitkering
De ontwikkeling van uw Hoge startuitkering stellen we op
ongeveer dezelfde manier vast. Maar er is een belangrijk
verschil. We moeten rekening houden met de vaste daling.
Dit doen we bij het resultaat van uw beleggingen over het
afgelopen jaar. Daarop brengen we in mindering:
–– de rekenrente, die begin van het jaar gold;
–– de kosten voor het beheer van uw beleggingsdeel;
–– én de vaste daling van 3%.
Is de uitkomst positief? Dan is dit ook positief voor uw
uitkering. Maar we moeten hier de daling van 3% goedmaken. Om uw uitkering te laten stijgen, is dus een hoger
resultaat van beleggingen nodig dan bij de Groeiverwachting.
7
De overige stappen zijn hetzelfde als bij de
Groeiverwachting.
Onderstaande grafiek laat zien hoe uw uitkering met
Groeiverwachting zich kan ontwikkelen. De grafiek gaat
uit van een neutraal risicoprofiel. U ziet de ontwikkeling als
uw beleggingen het doen, zoals we verwachten (verwacht
weer). Ook ziet u de ontwikkeling als de beleggingen het
minder goed doen dan verwacht (slecht weer). En als ze
het juist beter doen dan verwacht (goed weer). Ter vergelijking ziet u hoe hoog uw uitkering zou zijn bij een vast
pensioen.
Wat kost het Direct Ingaand Pensioen?
Komt het geld uit uw pensioenregeling beschikbaar?
Dan koopt u hiermee het Direct Ingaand Pensioen aan.
U kunt hiervoor ook meerdere koopsommen uit verschillende pensioenregelingen gebruiken. Op deze manier
betaalt u voor uw uitkering. Maar er zijn ook kosten.
Administratie- en beheerkosten
Delta Lloyd beheert uw pensioen en zorgt voor de administratie. De kosten hiervoor betaalt u niet apart. Die trekken
we eenmalig af van de koopsom. Hoe hoog de eenmalige
kosten zijn, hangt af van uw koopsom. Deze kosten staan
precies in de offerte. U kunt een offerte aanvragen via uw
adviseur.
Extra kosten variabel pensioen
Kiest u voor het variabel pensioen? Dan betaalt u voor het
beheer van uw beleggingsdeel. Ook deze kosten staan in
de offerte. Het geld van uw beleggingsdeel beleggen we in
een professioneel beleggingsfonds: het Delta Lloyd Index
Rendement Fonds. Voor dit fonds maakt de fondsbeheerder
kosten. Deze zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. Meer hierover kunt u vinden op
www.deltalloyd.nl/variabelpensioen.
Belasting en premies
Uw profiel verandert
Verandert uw risicoprofiel? Dan wordt uw basisdeel groter
of kleiner.
–– Gaat u minder beleggen? Dan wordt uw basisdeel
groter. We verkopen een deel van uw beleggingen.
Voor dit geld koopt u een extra stuk basisdeel. Hiervoor
kijken we naar de marktrente op dat moment.
–– Gaat u meer beleggen? Dan verkleinen we uw basisdeel. Met dit geld gaan we voor u beleggen.
8
Wij berekenen uw bruto pensioen. Maar u moet hierover
wel nog een deel afdragen aan de Belastingdienst. Deze
loonheffingen bestaan uit:
–– loonbelasting;
–– premies volksverzekeringen;
–– inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
Hoe hoog deze percentages zijn, kan per jaar verschillen.
De overheid bepaalt dit.
Delta Lloyd houdt deze loonheffingen in op uw uitkering.
En we dragen dit bedrag af aan de Belastingdienst. Dat zijn
wij wettelijk verplicht. We betalen uw uitkering netto uit.
Wilt u het Direct Ingaand Pensioen
afsluiten?
Wilt u het Direct Ingaand Pensioen afsluiten? Ga dan naar
uw financieel adviseur. Kijk op www.deltalloyd.nl/adviseur
voor een adviseur bij u in de buurt.
Wat doet uw adviseur voor u?
U bepaalt samen met uw adviseur wat deze precies voor u
doet. Hij of zij kan u eerst adviseren, en daarna de uitkering voor u aanvragen. U kunt ook afspreken dat u zonder
advies beslist welk product u neemt. De adviseur vraagt
dan alleen het product voor u aan. Dit heet ‘execution only’
dienstverlening. U moet uw adviseur betalen voor zijn of
haar dienstverlening. Maak hierover vooraf goede
afspraken.
Wat doet Delta Lloyd voor u?
Welke vorm van dienstverlening u met uw adviseur hebt
afgesproken, weten wij niet. Daarom vinden we het
belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten. We
informeren u duidelijk, op tijd en volledig informeren over
uw uitkering. Maar u krijgt van ons geen advies.
Delta Lloyd
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
C100163-0317
www.deltalloyd.nl
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Let op!
Bij dit product horen een financiële bijsluiter en een
dienstenwijzer. In de financiële bijsluiter staat informatie
over het product, de kosten en de risico’s. In de dienstenwijzer staat informatie over onze organisatie, en bij wie u
terecht kunt met vragen. Ook andere belangrijke gegevens
vindt u hier.
Lees de financiële bijsluiter voor het Direct Ingaand Vast
Pensioen en de dienstenwijzer op
www.deltalloyd.nl/vastpensioen.
Lees de financiële bijsluiter voor het Direct Ingaand
Variabel Pensioen en de dienstenwijzer op
www.deltalloyd.nl/variabelpensioen.
Download