DETACHERING NAAR FRANKRIJK: NIEUWE

advertisement
DETACHERING NAAR FRANKRIJK: NIEUWE VERPLICHTING
VOOR BOUWWERKZAAMHEDEN!
Indien u werknemers naar Frankrijk detacheert om daar tijdelijk werkzaamheden
uit te voeren, moet u bij de RSZ een A1-formulier aanvragen. Dit formulier
attesteert dat de gedetacheerde werknemer voldoet aan de voorwaarden om
onderworpen te blijven aan de Belgische sociale zekerheid.
In de strijd tegen sociale fraude heeft de Franse overheid een aantal
bijkomende verplichtingen opgelegd indien u werknemers detacheert naar
Frankrijk: u dient voorafgaand een melding te doen via de website
www.sipsi.travail.gouv.fr en u moet een Franse vertegenwoordiger aanduiden
die uw contactpersoon is bij de Franse inspectiediensten en die bepaalde
documenten van uw werknemers moet kunnen voorleggen bij een controle.
Sinds 1 januari 2017 geldt er een bijkomende verplichting voor werkgevers die
werknemers naar Frankrijk detacheren om er bouwwerkzaamheden uit te
voeren: elke gedetacheerde werknemer moet in het bezit zijn van een BTP-kaart
(BTP = Bâtiment et Travaux Publics). De kaart kan enkel elektronisch worden
aangevraagd via www.cartebtp.fr en kost ongeveer 10 euro. De aanvraag
moet gebeuren vóór de aanvang van de detachering.
De verplichting geldt niet voor architecten, vastgoedexperten, opmeters,
coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid, bezorgers, werknemers van
commerciële diensten, werknemers van ondersteunende diensten en stagiairs
op voorwaarde dat hun mentor bij een controle de nodige documenten kan
voorleggen die de hoedanigheid van stagiair aantonen.
Indien de werknemer bij een controle geen BTP-kaart kan voorleggen, riskeert
de werkgever een boete van 2.000 euro per gedetacheerde werknemer (4.000
euro in geval van herhaling) zonder evenwel 500.000 euro te overschrijden.
Accuria vzw
24/05/2017
Download