Kijkvragen bij Histoclips: De Franse Revolutie

advertisement
Kijkvragen bij Histoclips: De Franse Revolutie
1. Wat was de Bastille voor gebouw?.....................................................................
2. De bestorming van de Bastille was het begin van de .........................................
3. Lodewijk XVI had alle macht, dat betekend
.............................................................................................................................
4. Hoe werd bepaald bij welke stand je hoorde?.....................................................
5. Welke drie standen zijn er in Frankrijk? 1...........................................................
2............................................................. 3 ..........................................................
6. De derde stand betaalde............................................................. en moest een
deel van de .................................... aan de koning geven.
7. Tot de derde stand behoorden ook de ................................................ dit waren
......................................................uit de steden. maar zij hadden niks in te
brengen in het......................................................................................................
8. De edelen hadden...................................................................... in het bestuur
van Frankrijk en hoefden geen ..........................................................te betalen.
9. De eerste stand bestond uit de ...........................................................................
zij hoefden .........................belasting te betalen.
10. Frankrijk ging bijna failliet. Lodewijk XVI riep de belangrijkste mensen uit de
.................................................... bij elkaar om de problemen op te lossen.
11. De burgers willen alleen meehelpen wanneer ze meer ......................................
............................................................................... hierdoor ontstond een ruzie.
De burgers ....................................................in een aparte zaal.
12. De boeren en burgers protesteren tegen de macht van de ............................en
de.............................................. ze bestormen de ..............................................
13. De koninklijke familie wordt ........................................................en gevangen
gezet. De koning is geen koning meer, Frankrijk was een..................................
14. De Franse bevolking vonden dat Lodewijk XVI het land.....................................
had. Lodewijk wordt berecht en ..........................................................................
15. Frankrijk was een ...........................................en land zonder.............................
maar met ............................................................................................................
Download