Betekenis van de naam Venema

advertisement
Betekenis van de naam Venema.
Venema valt uiteen in twee delen; ve(e)n en -ma.
Betekenis ve(e)n
Ven of veen komt van het Germaans fanja 'moerassige waterplas'. Ve(e)n-namen hebben het vaakst
betrekking op stilstaand water. Als waternamen duidt ve(e)n diverse soorten plassen aan, van veen en
moerassige poelen tot meren. Ve(e)n keert terug in familienamen. Venema is afgeleid van ven of
veen.
Betekenis van -ma
-ma komt voort uit monna, de Oudfriese tweede naamval meervoud van 'man'. De naam Bauka
Siurdisma betekende in 1300 'Bauka van de mensen van Siurd (= Sjoerd)'. Aanvankelijk werd -ma
uitsluitend aan een voornaam gekoppeld. Daarna werd een –s met dezelfde functie aan een
voornaam gekoppeld. Later kreeg –ma een familienaamvormende functie en werd -ma ook gekoppeld
aan andere woorden, zoals beroepsaanduidingen en omgevingsaanduidingen.
De naam Venema in het merengebied van Friesland verwijst met ve(e)n naar de friese meren of het
veen en de toevoeging –ma is een overblijfsel van de oudfriese taal en de gewoonte in de tweede
naam te verwijzen naar de vader. Venema betekent afstammelingen van het veen of het meer.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards