Ontwikkelingen m.b.t. het vak Engels De laatste jaren zijn veel

advertisement
Ontwikkelingen m.b.t. het vak Engels
De laatste jaren zijn veel basisscholen overgegaan op het aanbieden van Engelse
Taalles vanaf groep 1 t/m 8 of vanaf groep 5 t/m 8. Dit zijn vvto scholen, zij
bieden hun leerlingen extra uren vreemdetalenonderwijs. Deze
onderwijsvernieuwing wordt steeds populairder, zowel in Nederland (EP NUffic)
als in Europa. De Europese Unie stelt zich zelfs ten doel dat alle EU-burgers
minimaal twee vreemde talen leren vanaf drie jaar.
Ook het Platform Onderwijs 2032, een platform dat door de staatssecretaris van
Onderwijs in het leven is geroepen om het kabinet te adviseren over het
onderwijs, gaf bij de presentatie (op 1-10-2015) van de hoofdlijnen van het
advies over toekomstgericht onderwijs het belang van het leren van de Engelse
Taal vanaf groep 1 aan. Het Platform is van mening dat Engels in deze vorm tot
de kern van het onderwijs behoort.
Omdat de Roelof Venema School werkt vanuit het concept van meervoudige
intelligentie, verder gaat met de ontwikkeling en uitbreiding van verrijkingslessen
(in diverse vormen: Eureka project en Buiten het Boekje), de directie regelmatig
vragen krijgt van ouders over het eerder aanbieden van Engelse les, is het goed
nogmaals te kijken naar de behoefte aan invoering van vvto Engels op de Roelof
Venema School.
ORWELL project in groep 6, 7 en 8
Om een weloverwogen keuze voor de toekomst te kunnen maken, heeft de
Roelof Venema School zich december 2016 gecommitteerd aan deelname aan
onderzoeksproject ORWELL (Oral and Written English Language Learning). Het
ORWELL project is een grootschalig onderzoek dat wordt uitgevoerd door de
Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Rudolf Berlin Center. (zie
voor meer informatie over dit project https://rudolfberlin.org/research/secondlanguage-acquisition). Het onderzoek volgt leerlingen gedurende de drie laatste
jaren van hun basisschoolloopbaan, in groep 6, 7 en 8.
Uit onderzoek weten we dat leerlingen die beter zijn in Nederlands, vaak ook
beter zijn in het Engels. Daarnaast weten we dat kinderen die taalvaardiger zijn
ook vaak hoger scoren op bepaalde algemene cognitieve taken. Ten slotte zijn
leerlingen die meer gemotiveerd zijn om Engels te leren ook vaak beter in
Engels. We weten echter nog weinig van de precieze samenhang tussen deze
factoren. Ook weten we weinig van de invloed van individuele verschillen tussen
leerlingen zoals de mate waarin leerlingen buiten school Engels lezen of spreken.
In het ORWELL project worden deze factoren onderzocht.
Het onderzoek bestaat uit taken die klassikaal worden afgenomen en uit taken
die individueel worden afgenomen. Het onderzoek wordt verspreid over
meerdere momenten op verschillende dagen.
Download