De wereld draait door* ook in jouw gemeente? Denktank

advertisement
De wereld draait door…
ook in jouw gemeente?
De toekomst van de Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking
Opwarmertje…
• Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking Grimbergen http://www.youtube.com/watch?v=v9mzEOPReqw
« De wereld draait door »
Veranderende wereld
↓
ander referentiekader
↓
≠uitdagingen
↓
gevolgen visie/aanpak/organisatie
Uitdaging om ook lokaal op een andere manier
gaan werken?
POVERTY
ERADICATION
2000 MILLENNIUM
SUMMIT
Millennium Development
Goals (MDGs)
2005 WORLD SUMMIT
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
CLIMATE
CHANGE
1972 UN CONFERENCE ON
THE HUMAN
ENVIRONMENT
1995 COP 1
Berlin Mandate
1992 EARTH SUMMIT
Adoption of Agenda 21
Creation of UN Commission
on Sustainable Development
(UNCSD)
1997 COP 3
Kyoto Protocol
GLOBAL URBAN
AGENDA
1976 HABITAT I
Vancouver Declaration on
Human Settlements
Creation of UN Habitat
(1978)
2007 COP 13
Bali Road Map
2010 MDG SUMMIT
High-Level Panel on the
Post-2015 Development
Agenda (2012-2013)
2013 UN SPECIAL
EVENT ON MDGs
2015 MILLENNIUM
SUMMIT
Adoption of Post-2015
Development Agenda
2002 WORLD SUMMIT
ON SUSTAINABLE
DEVELOPMENT RIO+10
2010 COP 16
Cancun Agreeemnts
(Green Climate Fund)
2012 UN CSD RIO+20
Open Working Group on
Sust. Dev. Goals
UN High Level Political
Forum (replacing UNCSD)
Sustainable Development
Solutions Network
2015
Adoption of Sustainable
Development Goals
1996 Habitat II
Istanbul Declaration on
Human Settlements /
Habitat Agenda
2012 COP 18
Doha Climate Gateway
(Kyoto 2012-2020)
2015 COP 21
Agreement on Post-Kyoto
global binding climate
agreement
2016 Habitat III
Urban Agenda for 21st
Century
4
Source: 2014, Maxime Ramon, Policy Officer – International Cooperation CEMR
Traject denktank
• Oprichting denktank (2013)
Aanleiding: uitdagingen – diversiteit – nieuw decreet (BBC en
impulsbeleid)– verkiezingen – actualiseren beleid/visie – draagvlak?
•
•
•
•
Inspiratienota
Consultatie besturen en middenveld
Opiniestukken experten -> publicatie
Input nieuwe minister(s)
Centrale vraag
Als een gemeente op een doeltreffende wijze wil
inspelen
op datgene wat bij haar bevolking leeft
én
rekening wil houden met de mondiale veranderingen,
is de gemeente dan vandaag nog op een juiste
en efficiënte manier georganiseerd
??
De wereld draait door…
Enkele maatschappelijke tendensen en
uitdagingen in kaart gebracht
Veranderde wereldorde
Internationalisering + decentralisatie bezorgt de lokale
Noord-Zuiddienst meer bevoegdheden en dus dringt
een verhoging van de middelen zich ook op.
Financiële crisis
Een meer economische kijk op
ontwikkelingssamenwerking die ook voor de
gemeente iets opbrengt, zal het draagvlak voor OS
versterken
Duurzame ontwikkeling & integraal beleid
Een gespecialiseerde NZ-ambtenaar met toegang tot
verschillende beleidsdomeinen is noodzakelijk om tot
een volwaardig geïntegreerd beleid te komen in de
gemeente
Groeiende erkenning van lokale besturen
als internationale actoren in IS
Naast de stedenband, is er nood aan meer
modellen die inzetten op de capaciteitsopbouw
van lokale besturen in het zuiden.
Klimaatverandering
De lokale GROS-sen hebben onvoldoende
zeggenschap/invloed en hefbomen om de
klimaatproblematiek mee op de agenda te zetten, en
klimaatplannen mee vorm te geven.
Interculturalisering en migratie
Als GROS moeten we meer inzetten op de rijkdom aan
interculturele competenties en sociaal kapitaal van mensen met
wortels in migratie.
Onze raden en diensten moeten verplicht quota
tot participatie van etnisch-culturele
minderheden of diaspora in hun werking
opnemen.
Vermaatschappelijking van IS en
draagvlakversterking
Het Noord-Zuidverhaal moet vertaald worden naar een breed mondiaal politiek
transitieverhaal op vlak van energie, consumptiepatronen, economische en politieke
machtsverhoudingen, …
Een breed maatschappelijk draagvlak moet hiervoor gecreëerd
worden, via een brede sensibiliseringscampagne.
Ook de GROS heeft hierin een (duidelijke) rol te spelen.
http://www.online-stopwatch.com/countdown/
Download