DE VODOUN OPDRACHTEN

advertisement
DE VODOUN OPDRACHTEN
A-opdrachten
1. Bekijk de wereldkaart. Maak een schematisch kaartje en geef aan:
-Waar de Vodoun leefwijze zich het eerst ontwikkelde
-Waar de grote Vodoun gemeenschappen nu wonen
-Waar verwante godsdiensten te vinden zijn.
2.1 Hoe is de bevolking op Haïti samengesteld?
2.2 Verklaar waarom er zo’n groot verschil is tussen arm en rijk?
2.3 Op Haïti waren drie godsdiensten belangrijk. Welke waren dat? Wat is van elk
van die godsdiensten de oorsprong (waar komen ze vandaan en wie geloofden
erin)?
2.4 Waarom staat Vodoun in de westerse wereld zo slecht bekend?
3.1 Is Vodoun een monotheïstische (één god) of een polytheïstische (meerdere
goden) godsdienst? Verklaar je antwoord.
3.2 Wat heeft het Yoruba-geloof en het katholicisme met Vodoun te maken?
3.3 Probeer zoveel mogelijk overeenkomsten en verschillen tussen het Yoruba geloof
en scheppingsverhaal en Vodoun geloof en scheppingsverhaal te geven.
3.4 Doe hetzelfde voor het katholicisme en Vodoun.
3.5 Damballa schiep niet alleen de aarde. Wat schiep hij nog meer?
3.6 Zoek in de informatie (ook internet) alles wat je te weten kunt komen over de Loa.
Maak hiervan een lijst.
4.
Welke overeenkomsten
scheppingsverhalen?
zie
je
tussen
de
Vodoun
mythe
en
andere
B-opdrachten
Bekijk een paar websites over deze cultuur en kies er een of twee uit waarvan je
beelden, geluiden of teksten kunt gebruiken bij van je presentatie. Maak op een
poster een samenvatting of schematische weergave van het scheppingsverhaal.
Maak daarbij zo mogelijk gebruik van illustraties die je kunt vinden op het Internet.
Kies vervolgens een van de volgende opdrachten:
1. In het Vodoun geloof spelen tempels een belangrijke rol. Maak een Vodoun
tempel op schaal na en maak ook de priesters en gelovigen (bijvoorbeeld van
karton). Geef ze een plaatsje bij de tempel. Gebruik bij je presentatie ook geluiden
die daar volgens jullie bij passen.
of
2. De westerse wereld denkt niet veel goeds van Vodoun (denk aan de katholieke
bezetters, recentelijk de protestanten en mensen die denken dat Vodoun alleen
zwarte magie is) Aan de andere kant kunnen we van de Vodoun veel leren over
tolerantie t.o.v. andere godsdiensten. Bereid met elkaar een televisiegesprek over de
Vodoun religie. Een van jullie is de presentator/presentatrice, een van jullie is een
tegenstander van de Vodoun (zij of hij vindt het allemaal maar gevaarlijk, een van
jullie is iemand die begrip heeft voor de Vodoun cultuur en de andere is een Vodoun
priester uit Haiti.
Je kunt hierbij bijvoorbeeld uitgaan van het volgende krantenbericht:
LONDON– In Groot Brittannië worden kinderen misbruikt bij satanische rituelen. Volgens een rapport
van het Britse ministerie van van Volksgezondheid bestaat ‘satanisch misbruik’ echt en verzinnen de
slachtoffers het niet. De onderzoekers zeggen dat sommige kinderen uit ‘satansgezinnen’ nooit worden
opgegeven bij de gemeente. Ze worden in feite geboren om misbruikt te worden.
C-opdrachten
Hoe zou het komen dat de Vodoun religie zo'n slechte reputatie heeft in Europa en
Amerika? Vind je dat terecht?
Download