de noorse opdrachten

advertisement
DE NOORSE OPDRACHTEN
A - opdrachten
1. Bekijk de wereldkaart. Waar ligt Noorwegen?
2. Maak een schematische kaart waarop je aangeeft welke landen de Vikingen hebben aangedaan en welke
routes ze hebben bevaren.
3. Beschrijf kort de geschiedenis van Noorwegen. Geef met een tijdbalk aan welke veranderingen er zoal plaats
vonden.
4. De boom speelt een belangrijke rol in de mythologie van Noorwegen. Zoek eens op waar de boom allemaal
voorkomt en leg uit waarom de boom een belangrijke rol speelt.
5. Bomen ontstaan volgens het scheppingsverhaal op meerdere manieren. Welke manieren zijn dat?
6. Wat hebben Noorse goden met elkaar gemeen?
7. Wat is het verschil tussen Ginnungagap, Midgard en Asgard?
8. In de meeste mythes is er aan het begin niets. Hoe zag het niets er volgens het Noorse scheppingsverhaal uit?
9. Waarom schiep Odin de mensen?
10. Welke overeenkomsten zie je tussen het Noorse scheppingsverhaal en andere scheppingsverhalen?
B - opdrachten
Bekijk een paar websites over deze cultuur en kies er een of twee uit waarvan je beelden, geluiden of teksten kunt
gebruiken bij van je presentatie. Maak op een poster een samenvatting of schematische weergave van het scheppingsverhaal. Maak daarbij zo mogelijk gebruik van illustraties die je kunt vinden op het Internet.
Kies vervolgens een van de volgende opdrachten:
1. Dit scheppingsverhaal hoort bij de Vikingen. Stel je voor het is het jaar 1015 en Olaf II komt thuis in Noorwegen
met een ander geloof en scheppingsverhaal. Hij probeert enkele belangrijke thuisblijvers te overtuigen van het
nieuwe geloof. Speel een discussie tussen Olaf II en de thuisblijvers, waarin ze elkaar proberen te overtuigen
van hun gelijk. Gebruik argumenten en emoties.
of
2. Maak een poster van de levensboom en leg tijdens de presentatie uit wat de betekenis ervan is in de Noorse
mythologie.
C - opdrachten
Welke god uit het pantheon spreekt jou het meeste aan? Zoek meer informatie over deze God. Waarschijnlijk is er
zelfs een verhaal over te vinden.
The Big Myth
TM
© 2011 Distant Train, inc. (www.distanttrain.com) all rights reserved
Download