Bepalen de kracht van een masker

advertisement
Bepalen de kracht van een masker


Houtsoort
decoratie
Functies van het masker


Onderwijzende functie
Rituele functie
Verband met religie

voorgeschreven handeling veronderstellen
verbondenheid met onzichtbare machten
en krachten
De voet van Beckham

Magische elementen : precies
voorgeschreven handeling uitvoeren
betekent verandering in de feiten :
Beckhams voet geneest
godsbeeld


De tovenaar-God
Almachtige God
Kenmerkend voor nieuwe religie

Niet meer dan drie generaties volgelingen
Basis van de traditionele religie

Mondelinge traditie of heilige geschriften
Criteria voor een wereldgodsdienst



Universele leer
Minstens duizend jaar oud
Minstens 10 miljoen volgelingen
Verwante religies


Jodendom-christendom-islam
Hindoeïsme-boeddhisme
Monotheïstische godsdiensten


Zijn godsdiensten die in één God geloven :
Jodendom – christendom –islam
wereldgodsdiensten

Jodendom christendom islam hindoeïsme
boeddhisme
Download