Aanvraagformulier erkenning Druk Vacuum examenlocatie

advertisement
Aanvraagformulier erkenning Druk Vacuüm examenlocatie
Hiermee geven wij aan dat wij een erkenning willen aanvragen voor een druk vacuüm
examenlocatie. Deze locatie zal gebruikt worden tijdens examens Druk Vacuüm Machinist,
zodat de SIR druk vacuüm examencontainer niet meer gebruikt hoeft de worden.
Bedrijf
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Wij verklaren dat:
de locatie is ingericht volgens de SIR eisen voor een druk vacuüm examenlocatie (zie
eisen op www.sir-safe.nl);
wij op de hoogte zijn van de kosten van de doorlichting (zie de procedure op www.sirsafe.nl);
wij op de hoogte zijn van de regels omtrent het wijzigen van de erkende druk vacuüm
examenlocatie (zie deze regels op www.sir-safe.nl).
Datum:
Handtekening:
Het SIR examenbureau zal na indiening van dit formulier contact met u opnemen om een
afspraak te maken voor een bezoek van een SIR afgevaardigde ter controle van uw locatie.
Download