zwaartekracht - Natuurkunde.nl

advertisement
(zwaartekracht)
het is zo dat de gravitatieconstante niet op iedere plek op aarde gelijk is. dit heeft onder
andere te maken met de afstand tot de aardkern en de middelpuntvliedende kracht. Plaats
Valversnelling (m/s2)
Benelux
9,812
Dit is de formule:
Fg= m*9.812^2
dit betekend dat een voorwerp in een vacuüm ruimte steeds 9.812 meter per seconde sneller
zal vallen (9.812, 19.624, ETC)
(hoe dichter het object bij de aarde komt, hoe sterker die kracht word maar ik denk dat we dat
op deze kleine afstanden kunnen verwaarlozen.)
(luchtweerstand)
Fl= 0.5*A*Cw*ld*v^2
vertaling: luchtweerstand = 0.5*Frontale oppervlak*de Cw waarde van dat
object*luchtdichtheid*snelheid^2
ik doe een gok als ik zeg dat je de Fnetto kunt berekenen door als volgt te doen:
Fnetto=Fg-Fl-Fw
(nettokracht=zwaartekracht-luchtweerstand-windweerstand)
oftewel: Fnetto = (m*9.812^2)+( 0.5*A*Cw*ld*v^)+(Fw)
Download