PowerPoint-presentatie

advertisement
•
wordt
Aben
In deze dienst
wordt Linde
Aben gedoopt.
Filmavond 29 januari
Tilvoorde
20.30 uur
‘Agent of Grace’ is een
film over het leven van de
geleerde en diepgelovige
Dietrich Bonhoeffer.
Misschien wel de grootste
theoloog van de 20e eeuw.
Een film die vragen aan
ons stelt over ons
geloofsleven.
Welkom
NLB 218 : 1, 3 en 5
1.Dank u voor deze nieuwe morgen
dank u voor elke nieuwe dag.
Dank u dat ik met al mijn zorgen
bij u komen mag.
3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan
Bemoediging en groet
Gebed
Kijken en zingen: verhaal van
Noach
Kinderen groep 1 t/m 4 gaan
naar de KEE
Bijbellezing Bijbel in gewone
taal : Genesis 9: 8 - 17
God doet de mensen een belofte
8. Verder zei God tegen Noach en zijn zonen:
9.’nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan
de mensen die na jullie leven. 10. ik doe die
belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de
wilde en de tamme dieren, aan de vogels en
aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn.
11. Ik beloof dat ik de mensen en de dieren
nooit meer zal doden door een grote
overstroming. Er zal nooit meer een
overstroming komen die de hele aarde
verwoest.’ 12-13 God zei verder: ik geef jullie
voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet
mijn boog in de wolken, dat is het teken van
mijn belofte aan jullie en aan alles wat op
aarde leeft. 14. Steeds als ik veel wolken over
de aarde stuur, zal er een regenboog
tevoorschijn komen.
15. Dan zal ik denken aan mijn belofte aan
jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het
water iedereen doden en alles verwoesten. 1617 Als de regenboog in de wolken verschijnt,
zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn
belofte, die belofte geldt voor altijd”.
Ondertussen verven de
kinderen een grote regenboog
Kids opw 244
Dank U wel voor de sterren en de maan
dank u wel voor het groeien van het graan
dank u wel voor de dieren in de wei
dank u wel dat U steeds zorgt voor mij
Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank u wel voor de vissen in de plas
dank u wel voor de bossen en de hei
dank u wel dat U steeds zorgt voor mij
Dank U wel voor de wolken en de wind
dank u wel voor elk mens, voor ieder kind
dank u wel want U bent zo heel dichtbij
dank u wel dat U steeds zorgt voor mij
Wat betekent de regenboog
voor jou?
Overdenking – deel 1:
Opnieuw beginnen
Opwekking 461
© Hillsings Australia/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)
oorspr. titel: Shout to the Lord
Overdenking – deel 2:
Verbond en doop
De kinderen van groep 1 t/4
komen binnen tijdens het
zingen van het kinderlied.
[Diep diep diep als de zee].
Diep, diep, diep als de zee,
Hoog, hoog, hoog als de lucht,
Wijd, wijd wijd als het water blauw
Is Jezus liefde voor jou en mij
‘t is net zo diep diep, diep als de zee,
Hoog, hoog, hoog als de lucht,
Wijd, wijd wijd als het water blauw
Is Jezus liefde voor Jou!
Deep, deep, deep as the sea,
High, high, high as the sky,
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus’ love for you and me
It is as deep, deep, deep as the sea,
High, high high as the sky
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus’love for you!
Water wordt in het doopvont
gegoten door Stijn en Julia
Vragen aan de doopouders
Opwekking 347
Refrein
Opwekking 347
Refrein
Gedicht gelezen door René
Aben
Doopgebed
Geroepen om te zingen 79
Geroepen om te zingen 79
Bediening van de doop
Geroepen om te zingen 79
Geroepen om te zingen 79
Vraag om te beloven
Opname in de gemeente
Voorganger: [tot de gemeente]
Wilt u Linde Aben opnemen in uw midden en
haar voorgaan in geloof, zodat zij haar doop
zal beamen?
Gemeente: Ja, dat beloven wij
Aanbieden doopkaars en
doopbijbel
Opwekking 710
Opwekking 710
Gebeden
Collecte: diaconie.
De diaconie zal dit verder
toelichten.
Filmavond 29 januari
Tilvoorde
20.30 uur
‘Agent of Grace’ is een
film over het leven van de
geleerde en diepgelovige
Dietrich Bonhoeffer.
Misschien wel de grootste
theoloog van de 20e eeuw.
Een film die vragen aan
ons stelt over ons
geloofsleven.
Opwekking 733
Opwekking 733
Opwekking 733
Zegen
Filmavond 29 januari
Tilvoorde
20.30 uur
‘Agent of Grace’ is een
film over het leven van de
geleerde en diepgelovige
Dietrich Bonhoeffer.
Misschien wel de grootste
theoloog van de 20e eeuw.
Een film die vragen aan
ons stelt over ons
geloofsleven.
Download