Rapunzels bij de Drentsche Aa

advertisement
Eind april – begin mei
Rapunzels bij de Drentsche Aa
Het duurt even voordat het Oudemolensche
Diep zich laat zien. Pas na
Molen de Zwaluw en wat
bochtenwerk om bosjes en
weilanden heen duikt de
glinsterende stroom op – en
inderdaad, die is net zilver. In
grote meanders slingert het
Diep zich door de hooilanden
die door het ontelbare aantal voorjaarsbloemen geel,
roze en paars gekleurd zijn.
Er staan koekoeksbloem,
zegge, rus, ratelaar, orchis
en rapunzel, maar het opvallendst in april is de pinksterbloem, die een zee van lila
en paars vormt. De plant kan
goed leven in nattigheid. De
deelblaadjes hebben korte
steeltjes die wortels vormen
terwijl ze nog aan de plant
zitten. Als de blaadjes van
de plant vallen, kunnen die
wortels meteen uitgroeien
tot nieuwe planten.
Wie veel geduld heeft kan
vanaf het bruggetje over het
De Drentsche Aa heeft de status van Nationaal Landschap én Nationaal Park.
Dit water wordt omschreven als een zilveren lint, met verrassende doorkijkjes,
akkers, hooilanden, bossen, heidevelden, stuifzanden en vennen. Toch is de
Drentsche Aa geen rivier, maar een stelsel van beken, ook wel diepen genoemd.
Eén ervan is het Oudemolensche Diep. Op zijn allermooist is dit Diep in het
voorjaar als de hooilanden langs de oevers heftig in bloei staan.
© ANWB B.V. Den Haag
Oudemolensche Diep misschien een glimp opvangen
van de prikvis. Dit bijzondere visje wordt in de beek
geboren en leeft de eerste
vier jaar als blinde larve in de
modderige bodem. Daarna
krijgt hij ogen en trekt naar
de kust. Daar zoekt hij een
lekkere dikke vis uit – een
makreel, kabeljauw, haring
of wijting – waar hij zich met
zijn zuigmond aan vastzuigt
en er via een wondje bloed
aan onttrekt. Na drie jaar
keert hij terug naar de Drentsche Aa om te paaien, daarna
is het tijd om te sterven.
De grauwe klauwier ziet
eruit als een piraatje, met
een zwart masker voor z’n
ogen. Het mannetje heeft
een grijze kop en een roodbruine rug waardoor hij
goed te herkennen is. Hij is
uitgerust met een kromme
roofvogelsnavel maar is zo
groot als een zangvogeltje.
De klauwier jaagt vanaf een
hoge uitkijkpost, meestal
rechtop zittend in de top van
een struik, maar soms ook
biddend in de lucht. Hij is
gek op grote insecten zoals
kevers, sprinkhanen en libellen, maar ook vangt hij hagedissen, muizen of zelfs een
ander zangvogeltje. Zijn prooi
prikt hij op doornen van struiken en prikkeldraad onder
het motto: wie wat bewaart
die heeft wat. In het voorjaar
keert hij terug van zijn overwintering in Zuid-Afrika.
Ten zuiden van de Oudemolenseweg vervolgt het pad
het Oudemolensche Diep,
stroomopwaarts naar de plek
waar het Taarloosche Diep
en het Gasterensche Diep
samenkomen. Vanuit het
bos hebt u een fraai uitzicht
over de hooilanden langs die
beken. In mei en juni ziet het
hier paars van de bloeiende
orchideeën, onder andere
van de brede orchis. Die heeft
grondwater nodig waar veel
Zwartblauwe rapunzel
Een inktkleurige, soms blauwmetalig glanzende en vrij
flossige, wat los in elkaar zittende bloem – dat is een
mooie omschrijving van de rapunzel. De plant bloeit
maar kort, tussen half mei en half juni, en wordt ongeveer kniehoog. Hij houdt van een voedselarme bodem,
waar helder kwelwater opborrelt en dat is precies het
geval in het beekdal van de Drentsche Aa en dan vooral
bij het Oudemolensche en Taarlosche Diep. Bijzonder is
dat de plant hier in het open grasland staat, terwijl hij
over de grens naar het zuiden vooral in vochtige loofbossen groeit.
Sch
ap
dri
en
Zeegse
Zuideresch
Eischenbroek
70721
24349 24350
Diep
nt
Esweg
De Schipborg
70578
Sc
Witveen
Schipborg
e
hip or gs c h
b
He
ika
24351
flo
ee
Br
eg
ew
Ko
Eisenbro
eken
20671
Siepelveen
ift
kk
en
w
eg
k
Villapr
eg
Eibert
tu
Borgw
ps
Ou. Tolweg
22092
Zeegserstg
22445
Lo
o
stukken
24352
De Strubben
65721 (Schietterrein)
Bo
69033
veld
rg
w
eg
22422
24348
ift
dr
pe
Di
ep
23505
Diep
jk
70576
02926
Zuidesch
veld
r
l oe
Bal
v
Parkeren
P aan Molensteeg bij
Oudemolen.
OV
Trein Utrecht - Assen, dan
huurfiets: Fietspoint station
Taa
rlo
er w
eg
Startpunt
P Molensteeg (gratis), met
infobord (route staat er niet
op ingetekend), Oudemolen.
Bewegwijzering
Bewegwijzerd, lichtblauwepaaltjesroute Oudemolensche Diep (schuine
vlak wijst richting aan).
Routebeschrijving op
knelpunten.
70572
70570
el
d
Binnen
Afstand
7 km, ca. 2 uur
weg
nse
tere
Gas
esch
inde
che
Noord
Gasteren
ep
Di
Taar lo
s
20898
De Heest
O s di
Lo o
Hoofdw
eg
Duinen
Ooste
Tuina
kke
rs
Kanaalweg
O.
ol ens
che
Oudem
selen
mo
de weg
Taarlo
weg
Gasterse
che
er s
Jag
ers
traa
t
eg
Ou
g
70642
er
o rg
ip b
De Burgvallen
Ga
st
't
Sch
anweg
Hom
orst
Linth
71351
Oosteinde
Oudemolen
70072
De Schipborg
w
er
org
ipb
Sch
23560
Sc
ha
Meeuwenplas
Kniphorstbosch
(Mil Oefenterrein)
Landgoed
n-
Eisen
broe
ken
Ho
ofd
we
g
06392
Eischenbroeken
mineralen in zitten, zoals
ijzer. De bloemen zijn dieppaars, soms roze en worden
door de Friezen Frouljustriennen genoemd omdat ze
op vrouwentranen lijken.
21678
eg
r
lled
Ho
Brink
Zeeg
se
r we
g
Stationsstr
22145
21636
nen
Ra
nd
w
gew
k
broe
Wed
Tynaarlo
20647
eg
ft
t
05101
Assen, Stationsplein 1, 0592
31 04 24. Assen – beginpunt:
ca. 15 km.
Gagelveen
Opnieuw kruist het pad
het Oudemolensche Diep.
Dit is een mooie plek om
waterjuffers te spotten.
Van eind mei tot augustus
dansen hier weidebeekjuffers boven het kraakheldere
water. Vooral de diepblauw
gekleurde mannetjes vallen op. Ze wapperen vlak
boven de beek heen-en-weer
om indruk te maken op de
vrouwtjes. In een goed bewaakt territorium zet het
vrouwtje haar eieren af. Het
insect leeft eerst als larve onder water. Daarna komt het
naar boven en verandert in
zo’n fraai uitgedoste waterjuffer. Jonge juffers moeten
nog bijkleuren, pas daarna
verschijnen de donkerblauw
gekleurde banden op de vier
vleugels.
G
Honden
Aangelijnd welkom
Meer weten?
Landschapstype
Rivieren/beekdalen
Weer in de buurt van
het startpunt kunt u op
het gangenstelsel van een
Molen de Zwaluw
mol stuiten. Mollen leven
ondergronds en houden van
larven, insecten en op z’n tijd
een jong muisje. Ze graven
oppervlakkige jachtgangen
(mollenritten) en diepe gangen (waarbij de molshopen
ontstaan) in een tempo
van soms 15 m per uur. Hun
graafgebied bedraagt ’s winters zo’n vijftig meter in het
rond, maar in het voorjaar
kan dat bij hitsige mannetjes
oplopen tot 150 m. Zodra de
jongen volwassen zijn, worden ze uit het ouderlijke gangenstelsel gezet. In de zomer
graven ze een gang naar de
buitenwereld waar ze op
zoek moeten naar een ander
territorium. Mollen leven gemiddeld drie tot vijf jaar.
Routebeschrijving
Na eerste oversteek Oudemolensche Diep ra, pad
dicht langs beek volgen.
Geen bordje, hier ra.
Ook gezien
Gevlekte orchis, waterviolier, jeneverbes,
nachtzwaluw, ijsvogel,
graspieper, watersnip,
boerenzwaluw.
Horeca
Herberg de Fazant
Hoofdweg 118
9484 TB Oudemolen
0592 23 19 91
www.herbergdefazant.nl
Open wo-zo vanaf 11 uur
Informatiecentrum
Homanshof
Lunsenhof 20
9467 PM Anloo
0592 27 30 61
www.staatsbosbeheer.nl
Open apr.-okt di-zo 9-17,
nov.-mrt. di-zo 10 - 17 uur
ca. 5 km van route
info over nationaal park
Download