Tracheastomie verzorgen en uitzuigen

advertisement
Zorg voor de ademhaling:
Uitzuigen van een Tracheastoma
Verzorgen van een Trachea stomie
 Wet Big: hoe zit dit ook al weer?
Tracheostomie
Wordt aangelegd bij een dreigende afsluiting of
vernauwing van de luchtpijp. Is blijvend of tijdelijk.
Een tracheacanule is een buisje dat bij een
tracheastoma en een tracheotomie wordt ingebracht.
Het zorgt ervoor dat de opening in de
luchtpijp open blijft.
Tracheastoma
Via een tracheacanule kan de zorgvrager ademen en
hoesten of beademd worden.
 Een tracheacanule kan met of zonder binnencanule zijn
uitgevoerd. De binnencanule wordt gebruikt omdat hij
makkelijk te reinigen is. Hij wordt daartoe regelmatig uit de
buitencanule gehaald.
 Na het reinigen van de bovenste luchtwegen(bronchiaal
toilet) dient het slot goed vastgedraaid te worden en de
buitencanule zo min mogelijk bewogen. Dit geeft extra
hoestprikkels.
Verzorging:
 Het uitzuigen
 Het reinigen van de binnencanule
 Verzorging van de insteekopening
Uitzuigen van een tracheastoma
 Uitzuigen via de tracheacanule is noodzakelijk bij
zorgvragers die niet of onvoldoende in staat zijn om
het sputum op te hoesten, bijvoorbeeld na een
operatie, bij beademing of bij comateuze zorgvragers
 Aandachtspunten?
Aandachtspunten Uitzuigen van
de tracheastoma




Afmeten Canule met slang
Niet zuigend de uitzuigslang inbrengen
Stopteken
Denk om prikkeling
Aandachtspunten verzorging
Verzorging: filmpje
 Maken: Pag. 17 Wet Big
 Vr 1 t/m 9
Download