Excellent Cities - Goudappel Coffeng

advertisement
EXCELLENT
CITIES
THE
URBAN MOBILITY NETWORK
Powered by Goudappel Coffeng & Move Mobility
Excellent Cities: waarom?
• Wereldwijde trek naar de steden
• Mobiliteit is overal sleutelopgave
• Onze kennis van urbane mobiliteit is uniek door ruim 50 jaar ervaring
• Onze kennis en producten zijn niet projectmatig rendabel te maken
• Alleen succes mogelijk door opbouw van duurzame relaties met:
• Steden
• Adviesbureaus
• Universiteiten
Excellent Cities: wat onderscheidt ons?
• Mobiliteit is geen doel op zich, wel:
•
•
•
•
Vitale steden
Gezonde steden
Aantrekkelijke steden
Sociale steden
• Integraal denken over netwerken (auto, OV, fiets)
• Kwantitatief en kwalitatief
Mobiliteit: advisering en data-analyse
Urban diagnosis
Strategic network design
Think Bike
Safe and
Sound
Effective
Transit
Dynamic
traffic
projecten
Smart Parking
Smart Data
handling
Excellent Cities: organisatie
• Werkgroep:
•
•
•
•
•
Tonny Bosch (Move Mobility)
Bas Govers (Markt)
Wim Korver (Organisatie)
Jos Waltmans (Communicatie)
Richard ter Avest (Projecten)
• Kwartaalbericht aan directie
• Website + overige communicatiemiddelen
• 4x per jaar internationale nieuwsbrief
• Eerste focus op VeloCity 2017
Betaald werk verricht in:
Download