6.2.1 Voorbeeld van een HR Planning- en

advertisement
Bijlage 6.2.1
Voorbeeld van een HR Planning- en Controlcyclus
In dit voorbeeld wordt een HR P&C-cyclus beschreven die geïntegreerd is in de algemene P&C-cyclus
van de organisatie.
Discussievragen:
 In hoeverre lopen beide cycli parallel?
 Kunt u aangeven welke werkzaamheden hieruit voortvloeien voor de HR-afdeling in de diverse
perioden?
 Hoe kunnen de werkzaamheden van de HR-cyclus en de algemene cyclus het best worden
afgestemd en met wie in de organisatie?
 Hoe kan de coördinatie van de HR-cyclus het best geregeld worden?
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Algemene P&C-cyclus:
Gegevensproductie vorig jaar
Overzicht resultaten vorig jaar
Analyse van resultaten
Opstellen afdelingsplannen
Indienen divisieplannen
Opstellen concept-bedrijfsplan
Financiële doorrekening
Keuze van prioriteiten
Opstellen definitief bedrijfsplan
Opstellen begroting
Besluitvormingsproces
Voorbereiding nieuwe jaarcyclus
HR P&C-cyclus:
HR-gegevensproductie vorig jaar
Analyse (HR-)resultaten
Adviezen aan afdelingsmanagement
Opstellen concept HR-beleidsplan
Advisering divisiemanagement
Advisering organisatieleiding
Analyse HR-effecten
Keuze HR-prioriteiten en -beleid
Opstellen definitief HR-beleidsplan
Opstellen HR-activiteitenbegroting
Advisering organisatieleiding
Voorbereiding nieuwe HR-jaarcyclus
Download