20150422 de industriele revolutie HAVO 4

advertisement
1
De Industriële Revolutie
Hoofd!uk 9.1.1
© meneervanempel.nl
2
Kenmerkende aspecten
De Industriële Revolutie die in de westerse
wereld de basis legde voor een industriële
samenleving
3
4
De overgang
Argrarisch-urbane
samenleving:
Kleinschalig handmatige
productie
Industriële samenleving:
Gemechaniseerde
massaproductie
Eerste helft 18e eeuw
Situatie:
•
1700: 80% woont op het platteland
•
Bijverdiensten: spinners of wevers
•
Verkoop aan koopmankapatilisten
•
Kleine steden (bestuurders,
handelaren, ambachtslieden)
5
Tweede helft 18e eeuw groei Engelse economie
Situatie:
•
Groei in opbrengsten (toepassen wetenschap op
landbouw)
•
Bevolkingsgroei (meer voedsel en
ziektebestrijding)
•
Productiegroei (koloniën Azië en Amerika
produceren goedkope grondstoffen)
6
Tweede helft 18e eeuw groei Engelse economie
Gevolgen:
•
Textielproductie verbeteren
•
Speciale fabrieken (huisnijverheid
verdwijnt)
•
Waterkracht > stoommachines
•
Langs beekjes en rivieren
7
8
Ontstaan stoommachines
Situatie:
•
Stoomkracht bekend bij de oude Grieken
•
1782: ontdekt door James Watt
Actie:
•
Gebruik in textielindustrie
9
Ontstaan stoommachines
Gevolgen:
•
Gebruik in andere
bedrijfstakken
•
Groei mijnbouw en
ijzerindustrie
•
Dorpen > fabriekssteden
(kanalen en spoorwegen)
Sociaal
Veranderingen:
1. Industriëlen: meer politieke macht (tegenstand
van de klassieke elite)
2. Arbeidersklasse: plattelanders gaan werken in
steden (slechte omstandigheden)
3. Middenklasse: meer politieke macht (toename
rijkdom door daling prijzen)
10
Politiek
Meer bemoeien met de
samenleving:
1. Onderwijs (voorheen
kerk en particulier)
2. Leefbaarheid steden
(volksgezondheid):
Riolering,
afvalverwerking,
wegaanleg, openbaar
vervoer en
energievoorziening
11
12
13
Kenmerkende aspecten
De Industriële Revolutie die in de westerse
wereld de basis legde voor een industriële
samenleving
14
Nu maken
Werkwijzer vragen 1 t/m 9
Download