donderdag 9 april 1998

advertisement
Nieuwsbrief 08,
december 2003
Wetenschappelijk en journalistiek
werk
Mijn benoeming tot promovendus aan de
Universiteit Twente in Enschede heeft tot
gevolg dat ik minder journalistiek werk
publiceer dan in voorgaande jaren. Ik schrijf nu
uiteraard
wel
meer
wetenschappelijke
artikelen. De wetenschappelijke activiteiten
zijn te vinden op www.write-on.nl/UTindex.html.
Mijn taak aan de Universiteit Twente is het
ontwerpen van nieuwe lesstof voor het vak
scheikunde voor HAVO en VWO. Ik heb het
lespakket ‘Nierdialyse’ gemaakt, dat op
Internet te vinden is. Het is een interactieve
website die gebruik maakt van bewegende
molecuulmodellen en animaties van de
moleculaire wereld. Het internetadres is
http://projects.edte.utwente.nl/deeltjesmodel/.
Daarnaast onderzoek ik in de praktijk of de
nieuwe lesstof wel werkt. De schoolscheikunde
staat voor grote en radicale veranderingen en
het is een uitdaging om hier aan mee te
werken.
In mijn onderzoek specialiseer ik mij in het
gebruik van animaties in het scheikundeonderwijs. Wanneer zijn animaties nuttig, en
wanneer kun je ze maar beter niet gebruiken.
Hoe moet je ze eigenlijk gebruiken?
Mijn website heeft een nieuw adres gekregen:
www.Write-On.nl. Hier kunt u vinden wat mijn
activiteiten zijn voor Write On en kunt u mijn
artikelen lezen
Voor het Chemisch2Weekblad blijf ik de
rubrieken Bladen en Curiosa schrijven en zo
nu en dan grotere artikelen. Verder schrijf ik
voor het UTNieuws, het blad van de
Universiteit Twente, en voor NVOX, het blad
van de Nederlandse Vereniging van Onderwijsgevenden in de Natuurwetenschappen.
Drs. J.H. (Han) Vermaat
publicist, chemicus
Ootmarsumsestraat 89
7572 AB Oldenzaal
telefoon: 06 - 20 443 850 (mobiel)
e-mail: [email protected]
internet: www.Write-On.nl
Write On is de naam voor mijn activiteiten als auteur, tekstschrijver en
journalist. Ik heb ruime ervaring met het
schrijven van artikelen, nieuwsberichten
e.d. en het houden van interviews. Daarnaast schrijf ik ook vakboeken, persberichten, handleidingen, reclameteksten
etc. Als een van de weinigen in Nederland
heb ik zowel een journalistieke als een
natuurwetenschappelijke opleiding.
In het Algemeen Dagblad en Intermediair heb ik op de wetenschapspagina’s gepubliceerd. Voor het
Groninger Dagblad heb ik onder andere
een reportagereeks gemaakt over de
‘Struunroutes’, wandelingen door het afwisselende Groninger landschap. Deze
artikelen zijn gebundeld en zullen
binnenkort verschijnen bij uitgeverij
Gopher (www.Gopher.nl). Voor het
Chemisch2Weekblad verzorg ik de
rubriek ‘Bladen over interessant chemisch
onderzoek en de rubriek ‘Curiosa’ over
chemische (eigen)aardigheden. Daarnaast publiceer ik met een zekere regelmaat in UTNieuws, het weekblad van de
Universiteit Twente.
Verder ben ik auteur van het boek Basiscursus Chemie en coauteur van Basischemie voor de Gezondheidszorg en
Rekenen in de Gezondheidszorg
(inclusief bijbehorende computerprogramma’s). Deze boeken zijn
verschenen bij uitgeverij Kavanah in
Dwingeloo. Voor de uitgeverijen WoltersNoordhoff te Groningen en E.P.N. te
Houten heb ik een aantal antwoordenboeken en docentenhandleidingen
geschreven.
Het blijft altijd mogelijk om mij te benaderen
voor een interessante opdracht.
Hierbij wens ik alle vrienden, bekenden en relaties een goed 2004.
Vuurspuwende draken (21 juni) hebben geen
Activiteiten van Write On
in 2003
vuur in hun buik, maar ze destilleren een brandbare
vloeistof uit hun eten. Hierdoor hebben ze wel
constant last van hun spijsvertering.
Tweewekelijks de rubrieken Bladen en Curiosa. In
Bladen staan drie korte artikelen over interessant
chemisch onderzoek, Curiosa zijn (eigen)aardige
berichten over chemie. De Curiosa zijn te vinden op
de website van Write On.
Prlwytzkofsky (18 januari). Over het imago van
de chemicus.
Psychologie (1 februari). De journalist(e) die voor
het Psychologie Magazine werkt heeft duidelijk
chemische bijscholing nodig.
Kruidnagelolie tegen huismijt (15 februari) is
al bekend uit de traditionele Chinese geneeskunst.
Atoomrooster (1 maart). De auteurs van het
schoolboek Chemie blijken als enige te vinden dat
het edelgas xenon in de vaste fase een atoomrooster
bezit.
Zuur en basisch onderwijs (15 maart). Pas
twintig jaar nadat Brønstedt zijn theorie over zuren
en basen publiceerde kwam deze in het Nederlands
onderwijs. Tot die tijd moesten de leerlingen de
misconceptie NH4OH leren.
Cannabis (29 maart). De opmars van de
Nederwiet.
Chemische voeding (29 maart). Voedingstechologen willen niet dat voeding met chemie
geassocieerd wordt. “En dan te bedenken dat eten
en drinken niets anders is dan toegepaste chemie.”
Landbouwambtenaren (26 april) hebben
duidelijk geen verstand van natuurwetenschappen.
Voor hen gelden regels, en het doel van de regels is
handhaving daarvan.
Natuurlijke inkt (10 mei). Galappelinkt, een
natuurproduct, werd al in de Middeleeuwen
gebruikt. Door ‘inktvraat’ dreigen allerhande
historische documenten te verwijnen.
Basisch zoutzuur (10 mei). Leerlingen
beschouwen pH-berekeningen als wiskundige
oefeningen, los van de chemie.
Wijnkleurstoffen (7 juli). Wanneer wordt het
toegestaan deze te gebruiken om bleke wijn bij te
kleuren?
De elementen (2 augustus) van Tom Leher
geanimeerd.
Kleuren van atoommodellen (17 augustus) zijn
bepaald door de kleuren van croquetballen.
Naamgeving (27 september).Namen van veel
geleerde zijn foutief gespeld: Hoffman in plaats van
Hofmann, Thompson in plaats van Thomson.
Gifmoord (11oktober). De verslaggeving in Limburgse kranten roept meer vragen op dan dat zij
beantwoordt.
Elektronen in oplossing (12 oktober). Hoe je
animaties juist niet moet gebruiken.
Eindexamen scheikunde van Marten
Toonder (24 mei). Schrijver/tekenaar Marten
Toonder, die zoveel chemie in zijn verhalen over
Heer Bommel en Tom Poes stopt, blijkt een zeer
matig examen scheikunde gedaan te hebben.
Luchtvervuiling bij Heer Bommel (24 mei).
Al in 1967 wees Marten Toonder er op dat
verplaatsing van een vervuilingsbron geen zin
heeft, maar dat de gassen gezuiverd moeten
worden.
Thiotimoline (7 juni). Sommige stoffen lossen
snel op in vloeistoffen, andere langzaam. Thiotimoline lost al op voordat de stof met het oplosmiddel in aanraking komt.
2
Condoomtest (8 november). Over de vreemde
Zafra Lerman (20 december) is waarschijnlijk
gedachtenkronkels van rooms-katholieke
geestelijken.
Aardappelluiers (9 november). Het gebruik van
aardappelzetmeel als absorberende stof in luiers.
Loodhervormen (6 december). Heer Bommel
stort zich op de alchemie
een van de beste chemiedocenten ter wereld. Zij
geeft les aan een kunstacademie, en sommige
kunstenaars zijn zo enthousiast geworden dat ze
zelfs chemie gaan studeren.
Techniekgeschiedenis voor een breed publiek (20 november). Recensie
van het zevende en laatste deel van de serie Techiek in Nederland in de
Twintigste Eeuw.
De vuurproef van de alchemie (1 februari). Een boekbespreking van
'Alchemy Tried in the Fire; Starkey, Boyle and the Fate of Helmontian
Chymistry'. Alchemie werkte volgens nauwkeurige principes en theorieën
en is daardoor meer wetenschap dan een pseudo-wetenschap.
Tweelingmoleculen bij gentherapie (15 februari). Onderzoek in
Groningen en Nijmegen kan er voor zorgen dat gentherapie op een
veiligere manier gaat verlopen.
De bron van alle chemie (26 april). Een verslag van een symposium over
alchemie.
Nieuw lesboek werkt met alledaagse werkelijkheid (7 juni). Recensie
van de nieuwe lesmethode van Malmberg.
De alchemistenwerkplaats in Burg Bentheim (februari). Een groot en rijk
geïllustreerd artikel over de alchemistenwerkplaats in Bad Bentheim. Het
artikel is op de voorpagina aangekondigd.
Lespakket 'Nierdialyse' in de praktijk (december). Hoe werkt het door mij
ontworpen lespakket ‘Nierdialyse’ in de dagelijkse lespraktijk?
Basischemie in de gezondheidszorg is een volledig herziene tweede druk van het
boek Basischemie voor verpleegkundigen. Bij het nieuwe boek hoort ook een cdrom met daarop een aantal animaties en een oefenprogramma.
Medeauteur is Anna Weierink, de uitgever is Kavanah, www.Kavanah.nl.
Alweer de vijfde druk van Basiscursus chemie. De uitgever is Kavanah,
www.Kavanah.nl.
3
Download