Wisseling van de Warmte in Procesoptimalisatie - Bronswerk

advertisement
Wat is het effect van het veranderen van een
ingrediënt? Wat gebeurt er als we op die ene
specifieke plek iets aanpassen of toevoegen?
Kennis. Kunde. Specialisme.
Procesoptimalisatie begint pas als alles klopt
in de verschillende energiestromen van de
chemie. Met minder energieverbruik als
blinkend resultaat.
Wisseling van de Warmte
in Procesoptimalisatie
Chemie is fascinerend. Als een topkeuken in een driesterrenrestaurant. Het is
bakken en braden. Koelen en koken. Wij zorgen ervoor dat alles op een zo
“
“
Chemie
efficiënt mogelijke en duurzame wijze bereid wordt. Chef-koks van de chemie.
Zo zou je ons prima kunnen noemen.
De heer H.G. Schaefer – Voorzitter en CEO Bronswerk
Bronswerk Heat Transfer
Stationsweg 22
3862 CG Nijkerk
The Netherlands
P.O. Box 92
3860 AB Nijkerk
The Netherlands
+31 33 24 72 500
+31 33 24 52 338
bronswerk.com
[email protected]
Bronswerk lost vraagstukken op over heat transfer en fluid-flow. Wij
Chemie en warmte. Ze zouden bijna synoniem kunnen zijn. Warmte die op
optimaliseren bestaande processen en ontwikkelen innovatieve producten.
de ene plaats te veel aanwezig is, opvangen en benutten op een andere
Daarmee bieden wij onze klanten een zo hoog mogelijk rendement en de
plaats. Een principe dat Bronswerk tot in de finesses beheerst. Een
grootst mogelijke voordelen. Gegarandeerd duurzaam en energiezuinig.
Bronswerk staat midden in de wereld. Letterlijk en figuurlijk. Onze locatie in
Nijkerk is centraal gelegen. Prima bereikbaar per auto en openbaar vervoer.
Ons kantoor ademt innovatie. Een high tech creatieve omgeving, voor u en voor
aansprekende oplossing met een geweldig resultaat. Minder costs of
ownership. Minder CO² uitstoot. Minder energieverbruik. Goed voor u en
voor onze planeet. Onze ontwerpen voor procesoptimalisatie en onze
innovatieve systemen leveren u op korte en lange termijn veel op. Kijk
naar Global Warming; door een stijgende omgevingstemperatuur wordt
steeds meer capaciteit gevraagd. Ruimte die niet altijd voor handen is.
ons. Een omgeving die het bedenken van de beste oplossing geweldig
Door de toepassing van onze Whizz-Wheel® creëren we die ruimte wel.
inspirerend maakt.
Nu en in de verre toekomst!
Verbindingen omzetten in
andere verbindingen. De
chemische reactie is altijd en
overal om ons heen. Onze
uitdaging is het leggen van
verbinding tussen chemie en
duurzaamheid. Een brug die we
met onze enorme kennis en
innovatieve ontwerpen met
gemak kunnen bewandelen.
Minder gewicht.
Minder onderhoud.
Minder energieverbruik.
Minder geluid.
Meer warmteoverdracht.
Meer chemie.
Compact Header Design
Headers uit massief materiaal. Bestand tegen 1000
Bar. Klein van stuk, 50% gewichtsbesparing, eenvoudig
onderhoud en het terugdringen van risico’s.
EM Baffled HEX
Chemie en
Sustainability
onweerstaanbare Verbinding
Procesoptimalisatie. Energiezuinige equipment. De basis voor duurzaam
ondernemen. De basis voor chemie. Wij geven iedere dag antwoord op de vraag
hoe we processen stiller, zuiniger en veiliger kunnen maken. Veiligheid in de
chemische industrie is van cruciaal belang. Een aspect dat in al onze ontwerpen
een voorname rol speelt. Zo ook in onze Compact Header. Een ontwerp in
massief materiaal, dat lassen overbodig maakt. Daardoor een ontwerp met een
zeer hoge veiligheidsgraad. Want de beste las is nog altijd geen las.
Warmtewisselaar waarin het medium parallel langs
buizen stroomt. Optimale warmteoverdracht. Geen
trillingen. Geen stilstaande zones, dus geen aanslag.
Klarex®
Warmtewisselaar waarin geen vuil neerslaat door
partikels. Optimale overdracht van warmte. Klarex®
werkt vele jaren zonder onderhoud.
Whizz-Wheel®
High efficient cooling. 4 tot 6 dB(A). Vele malen stiller
dan conventionele ventilatoren. Door laagste
elektriciteitsverbruik de meest duurzame ventilator.
Meer dan 50% energiebesparing.
Chemie vereist optimale procesbeheersing.
Bronswerk laat procesgeoptimaliseerde
“
“
ontwerpen reageren met precisieproductie
volgens noodzakelijke specificaties.
Koppe van der Meer – senior sales engineer Bronswerk
Baanbrekend proces- en materiaalkennis
Het hoge chemische gehalte van verschillende processen maakt dat de
chemische industrie onlosmakelijk gekoppeld is aan exotische materialen.
Materialen die vaak lastig te bewerken en verwerken zijn maar wel noodzakelijk
zijn om veiligheid te waarborgen. Werken met exotische materialen, werken in
de chemische industrie. Slechts mogelijk met de juiste kennis en kunde. En
door bewust te zijn van voorziene en onvoorziene risico’s. Onze baanbrekende
proces- en materiaalkennis is hierin essentieel. Het draagt bij aan een veilige
en langdurige oplossing en maakt Bronswerk voor u een betrouwbare partner.
Minder onderhoud, meer warmteoverdracht
Procesoptimalisatie is een belangrijke stap in de richting van minder
energieverbruik. In chemie lopen veel energiestromen door elkaar. Met
pinch-analyses nemen wij een optimaal energieverbruik als basis voor ons
ontwerp. Dat doen wij door het berekenen van thermodynamisch haalbare
energiedoelstellingen. Onze innovatieve warmtewisselaars doen vervolgens de
rest. Warmtewisselaars zoals Klarex®. Een innovatief ontwerp dat niet vervuilt
en dus geen onderhoud nodig heeft. Minder ‘downtime’ is minder kosten. Meer
warmteoverdracht. Meer chemie.
Download