Chemie - Via Tienen

advertisement
Chemie
Vakken
Godsdienst
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Studierich!ngsprofiel
En voor later...?
5e j.
2
1
1
2
6e j.
2
1
1
2
Nederlands
Frans
Engels
2
2
2
2
2
2
Wiskunde
4
4
Analy!sche chemie en labo
Chemische technologie en labo
Organische chemie en labo
Toegepaste biologie en labo
Toegepaste fysica en labo
+ stage in 6de jaar
6
4
4
2
2
6
4
4
2
2
Totaal
34
34
Chemie is een technisch-wetenschappelijke studierich!ng die de chemie benadert via concrete toepassingen.
Je kan via deze concrete benadering de nodige theorieën verwerken en wetenschappelijke taal
verwerven, nodig voor de latere beroepsuitoefening.
In de chemievakken komen de basisbegrippen en de instrumentale technieken aan bod, de
technieken om grondstoffen te verwerken tot eindproducten, de verbindingsklassen, reac!esoorten en de belangrijkste toepassingen in ons dagelijks leven.
In het labo leer je basisapparatuur opstellen, bedienen en onderhouden en laboratoriumtechnieken toepassen. Er wordt verwacht dat je handig en accuraat met stoffen omgaat, nauwkeurige waarnemingen verricht en experimenten uitvoert.
Chemie biedt een voorbereiding op een professionele bachelor in het hoger onderwijs, bij voorkeur rich!ngen met een uitgesproken wetenschappelijk karakter:
laborant, dië!st, milieuzorg, biochemie, chemie, procestechnieken.
Een academische opleiding is, mits de nodige inzet, mogelijk.
Derde graad- Waaibergstraat 45 - 3300 Tienen - 016 81 14 09
-49-
Download