Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

advertisement
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
Campius Groep T
Vesaliusstraat 13
3000 Leuven
Vrijstellingen vanuit Bio-ingenieur @ KU Leuven bij heroriêntering naar industrieel ingenieur @ campus Groep T
Gesorteerd op code. Vrijstellingen worden toegekend op basis van de code.
Als je meent in aanmerking te komen voor een OPO met een code die niet vermeld staat in de tabel, contacteer dan de studietrajectbegeleider van campus Groep T.
OPO CODE
I0N03C
I0N06D én
I0M00A
I0N10C
I0N10C of I0N0D
én I0M01A
I0N10D
I0N13A
I0N21A
I0N26A
I0N26B
I0N28A
NAAM OPO
Algemene en organische chemie
SP
7
GEEN
VR VOOR
Biologie I EN Biologie II
Fysica I: mechanica en structuur van de materie
13
4
T1BIO0
T1DYN0
Biologische en emergente systemen
Dynamica van het puntdeeltje
5
5
Fysica I EN Fysica II
Fysica I: mechanica en structuur van de materie
Biochemie
Fysica 3: elektromagnetisme
Anorganische (en analytische) chemie
Anorganische chemie
Microbiologie
8 of 9
5
7
5
6
6
5
T1FYS0
T1DYN0
T2BCHM
T1ELM0
T1CHEM
T1CHEM
T38MB0
Fysica van uitgebreide lichamen
Dynamica van het puntdeeltje
[CH] Biochemie
Elektriciteit en magnetisme
Chemie en chemische technologie
Chemie en chemische technologie
[CHBI] Microbiologie
3
5
4
6
7
7
5
I0N32A
I0N37A
I0N43A
I0N98A
I0O23A
Toegepaste statistiek en biometrie
Systeemanalyse
Mechanica van de vaste stof
Reactorkunde
Organische chemie, reactiemechanismen
5
5
5
5
5
T2STAT
T2SSY0
T1STAT
T37FBC
T2CHEM
Statistiek
Signalen en systemen
Statica van starre lichamen
[CH] Fermentatie en bioconversie
Chemie voor polymeren
3
5
3
5
3
I0O64A
I0O68A
I0O69A
I0T50A
I0V54A
I9X36A
Calculus en analyse
Lineaire algebra
Werkcollege technisch-wetenschappelijke rekenomgevingen
Filosofie en bio-ethiek
Filosofie en bio-ethiek
Economie
8
4
3
3
3
4
T1ANA0
T1LIN0
GEEN
T1FTEN
T1FTEN
T1MGMT
Analyse
Lineaire algebra en analytische meetkunde
6
4
Filosofie van technologie en engineering
Filosofie van technologie en engineering
Management I
3
3
3
Page 1 of 1
Download