Technische handleidi..

advertisement
Technische handleiding
Serious game ondergrond
Inhoudsopgave
1 Technisch klaarzetten van een sessie ..................................................................................... 3
1.1 Klaarzetten van de server ............................................................................................. 3
1.2 Klaarzetten van de clients (inloggen op de server) ...................................................... 4
1.3 Vinden van het IP-adres ............................................................................................... 4
2 Server installatie ...................................................................................................................... 5
3 Contactpersonen ..................................................................................................................... 6
Technische handleiding, Serious game ondergrond - Pagina 2
1 Technisch klaarzetten van een sessie
1.1 Klaarzetten van de server
Voor het faciliteren van één sessie is er één server-computer (of laptop) nodig en vier clientcomputers (of laptops). Deze computers moeten met elkaar verbonden zijn door een wired of
wireless network (LAN of internet). Op de server-computer dient de software geïnstalleerd te zijn
(zie Installatie) en het IP-adres dient bekent te zijn. (zie 3.1 het vinden van het IP-adres).
Stappen voor het klaarzetten van de server:
1. Start de sfs2x server op. Klik op sfs2x-standalone snelkoppeling op het bureaublad of via
Program Files/SmartFoxServer_2X/SF2X/sfs2x-standalone.exe.
2. Start een internet browser (Crome of Internet explorer).
3. Ga naar het webadres van de server-pagina: (localhost:8080/game/server.html).
4. Controleer het IP-adres en pas het eventueel aan.
5. Poort is 9933, druk nu op de eerste “connect”-knop.
6. Als het IP-adres klopt wordt de room selectie beschikbaar. Selecteer “SKB sessie 1” en klik op
de tweede “connect”-knop.
7. De server staat nu klaar. De client-computers kunnen worden ingelogd.
8. Als alle client-computers zijn ingelogd, kan het spel worden gestart door te klikken op de
“Stedelijk”-knop om het stedelijke scenario en op de “landelijk”-knop om het landelijke
scenario.
Extra info:

Klik op de “clear”-knop om ruimte te maken voor meer of nieuwe clients met een bepaalde
actor.

Het is mogelijk om tijdens de sessie opnieuw of een extra client te laten inloggen. Als alle client
computers ingelogd zijn, dien je op de server opnieuw op de “Stedelijk”-knop of de “landelijk”te klikken om een signaal naar de client te sturen zodat deze de huidige spelsituatie gaat
laden.
Figuur 2: De server-pagina (localhost:8080/game/server.html).
Technische handleiding, Serious game ondergrond - Pagina 3
1.2 Klaarzetten van de clients (inloggen op de server)
De client-computers dienen alle vier te worden klaargezet:
Stappen voor het klaarzetten van per client
1. Start een internet browser (Crome of Internet explorer).
2. Ga
naar
het
webadres
van
de
server:
[IP-adress]:8080/game/game.html
Bijvoorbeeld:
163.3.0.100:8080/game/game.html
3. Controleer het IP-adres en pas het eventueel aan.
4. Poort is 9933, druk nu op de eerste “connect”-knop.
5. Als het IP-adres klopt wordt de room selectie beschikbaar. Selecteer “SKB sessie 1” en klik op
de tweede “connect”-knop en klik dan op de “ok”-knop.
6. Kies je actor en klik dan op de “ok”-knop.
7. Als alle vier de clients zijn ingelogd kun je via de server het spel te starten (zie 5.1 Klaarzetten
server stap 8).
Figuur 2: De pagina van de game ([IP-adress]:8080/game/game.html).
1.3 Vinden van het IP-adres
1. Start een command promt (ga naar het start menu en typ in “cmd”).
2. In de command promt type “ipconfig”.
3. Bovenaan staat er “Ipv4 . . . . . . . . . . :” na de double punt staat je IP-adres vermeld. Dit is
een viercijferig nummer gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 163.3.0.100.
Technische handleiding, Serious game ondergrond - Pagina 4
2 Server installatie
Bijgevoede bastanden:
Software/
game/..
Software/
SmartFoxServer 2x v2.7/
32 bit/SFS2X_windows_2_7_0.exe
Software/
SmartFoxServer 2x v2.7/
64 bit/SFS2X_windows-x64_2_7_0.exe
Software/
SmartFoxServer 2x v2.7/
zones/BasicExamples.zone.xml
Stap 1) Instaleer de SmartFoxServer 2X community server v2.7
Bij de bijgevoegde bestanden is het installatie bestand van de SmartFoxServer voor Windows
bijgevoegd. Er is een 32 bit versie en een 64 bit versie. Installeer de juiste versie op een Windows
computer. Extra informatie is te vinden op www.smartfoxserver.com.
Stap 2) Zones instelling kopiëren.
Kopieer het meegeleverde zone-bestand (BasicExamples.zone.xml) vanuit Software/SmartFoxServer 2x
v2.7/zones, over het bestaande bestand van de geïnstalleerde foxserver in de directory
Program Files/SmartFoxServer_2X/SF2X/zones
Stap 3) De game files kopieren.
Kopieer de complete meegeleverde game directory (Software\game), naar de geïnstalleerde
foxserver in de directory Program Files/SmartFoxServer_2X/SF2X/www/root
De server html pagina zou nu te vinden moeten zijn op:
Program Files/SmartFoxServer_2X/SF2X/www/root/game/server.html
De game html pagina zou nu te vinden moeten zijn op:
Program Files/SmartFoxServer_2X/SF2X/www/root/game/game.html
De server kan nu worden gestart door:
Program Files/SmartFoxServer_2X/SF2X/sfs2x-standalone.exe
Het is handig om een snelkoppeling te maken op de desktop.
Als de server draait, is de server html pagina via de internet browser te vinden op:
localhost:8080/game/server.html
Als de server draait, is de is de game html pagina via de internet browser te vinden op:
localhost:8080/game/game.html
Technische handleiding, Serious game ondergrond - Pagina 5
3 Contactpersonen
De Serious game ondergrond is ontwikkeld door RO2 en StrateGis, in samenwerking met
Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam, naar idee van Ignace van Campenhout en David van Den
Burg. In opdracht van SKB, SBNS, de Gemeente Rotterdam, de Gemeente de Utrecht, de Provincie
Groningen, Drenthe en de Provincie Noord-Brabant.
Contact algemeen:
Anne Dullemond,
E-mail: [email protected]
Technisch contact:
Christian Paping
E-mail: [email protected]@.nl
Website Serious game ondergrond:
www.ondergrondgame.nl
Technische handleiding, Serious game ondergrond - Pagina 6
Download