President - Marine 2017

advertisement
PRESIDENTS VERKIEZINGEN
van 23 april en 7 mei 2017
President
PRIVÉ
EEN BETROKKEN
VROUW
Achter de politica een
moeder en een zus
IN DE ARENA
IN EEN
MANNENWERELD
DE ADVOCATE
EEN VROUW VAN
OVERTUIGING
De stem van de
stemlozen, de stem van
het volk
Een vrouw zijn in de
politiek is een
plus punt,
géén handicap
K
L
O
V
T
E
H
S
N
NAME
2017
« Ik wil de Françaises verdedigen »
Jeugd
President
« Ik heb het
leven altijd
als een kado
beschouwd »
Advocate
« Iedereen heeft
recht om zijn stem
te laten horen,
ook het Franse
volk »
Zoals ik ben
Dit dokument is het resultaat van een
waarneming : de Fransen weten weinig of
niets over mij.
« Ik wil dat ter
gelegenheid van
de presidentsverkiezingen iedereen
mij kent zoals ik
écht ben »
« Als er kritiek op mij is, laat
die dan berusten op feiten en
niet op leugens »
Marine le Pen, die erg huivering is
om haar privé leven te openbaren,
heeft recent mee gewerkt aan het
televisie programme « Ambition
Intime » omdat ze wilt dat mensen
haar beter kunnen leren kennen,
haar leren kennen voor wie
ze werkelijk is. Als je voor een
politieke leider stemt, stem je in
eerste instantie voor een mens.
EEN VRIJE ASSERTIEVE
vrouw in een mannen
wereld
I
n de politiek is het niet altijd
makkelijk om een vrouw te
zijn in, het is zelfs vaak een
handicap. Marine Le Pen gaat
niet bij de pakken neer zitten
maar maakt een voordeel van.
Een vrouw heeft een bijzondere
Marine le Pen wordt in Paleis
blik op het dagelijks leven met
Elysée ontvangen
de duizenden praktische dingen.
Met dit inzicht is het mogelijk om de juiste balans
te vinden tussen het uitoefenen van autoriteit en
het belang van bescherming en het begrijpen van
omstandigheden.
Met deze vrouwlijke gevoeligheid voel je beter
onrecht aan, kun je kiezen tussen wat acceptabel
en wat onvergeefelijk is, en ben je mischien eerder
geneigd om de zwakken te verdedigen.
Drie kinderen in één jaar !
Eest Jehanne en toen Malthide en
Louis ! In minder dan één jaar !
Een klein record en een geweldige
gebeurtenis, maar natuurlijk
ook een hele opschudding en een
reorganisatie van haar leven. Uit
bewustzijn voor haar kinderen heeft
Marine Le Pen ze altijd beschermd
van de media.
Met haar twee zussen,
Marie-Caroline en Yann
Net als hen, heeft Marine Le Pen in
haar jeugd de onrecht ervaren van
het dragen van hun familie naam.
Door deze, soms pijnlijke, ervaringen is er een speciale band tussen
de zussen.
Gekozen
Vrouw
Strijder
« Ik beantwoord
het vertrouwen
van de kiezers met
nederigheid en
toewijding »
« Met de
vrouwlijke
gevoeligheid
begrijp je dingen
soms beter »
« Ik stel mijn
strijdkracht tot uw
dienst »
n!
Natuurlijk kennen de meeste
mensen de politieke partij waar
ik voorzitter van ben, en tevens
de grote lijnen van mijn politieke
projekt. Maar over mijzelf, mijn
mijn levensverhaal en mijn leven,
weten de Fransen bijna niets. Dat
is ook mischien een beetje aan
mijzelf te wijten. Ik vind dat een politieke leider op
zijn/haar politieke projekt beoordeeld moet worden,
op zijn/haar capaciteit om dat te bewerkstellen, en
ook op zijn/haar vastberadenheid om zich niet af
te laten leiden door aarzeling of kleine narcistische
blessures, die mijn tegenstanders mee rond slepen en
regelmatig ten toon stellen.
Ik geloof dat het ook belangrijk is om uit te leggen
hoe mijn gedachten en ideeen zijn gevormd, om te
begrijpen waar ik naar streef voor ons natie en de
persoonlijke band die mij hecht aan ons volk.
Op achtjarige leeftijd
ontsnapt Marine Le Pen op
wonderwaardelijke wijze aan
een bom aanslag die de familie
woning totaal verwoestte.
DE ADVOCATE
Marine Le Pen heeft in
één ruk haar studie afgemaakt.
E
r was geen tijd te verliezen, en geen plaats in haar leven om een jaar
over te doen. Marine Le Pen is gediplomeerd in rechten en is op
24 jarige leeftijd haar carrière begonnen als advocate. Haar dossiers
gingen over zowel buren ruzies als het beruchte schandaal met besmet
bloed, waar zij in het advocaten kantoor
destijds aan de verdediging werkte voor
een vereniging van slachtoffers.
Zij was ook vaak vrijwillig om in te
springen bij onmiddelijke voorleidingen of
voor mensen die zonder advocaat op
rechtbijstand waren aangewezen.
Het weekblad
Door die jaren praktijk en de
«
L’Express
» meldt
rijke menselijke ervaring die
dat
haar
collega’s
ze er op deed, is ze bijzonder
haar « hardwerkend
begaan met het respecteren
en strijdlustig »
van mensenrechten.
vonden.
DE VOORZITTER ...
Begin 1998 verlaat ze
de rechtzaal om de juridische afdeling van
de Front National op te zetten.
EEN ÉCHTE LEGITIMITEIT OM OVER
VROUWEN TE PRATEN
W
ie beter dan een vrouw om over vrouwen te praten,
hun problemen, hun dagelijke zorgen, en die
speciale band met hun kinderen ? Vanuit haar eigen
ervaring weet Marine Le Pen hoe moeilijk het is om je werk
met je familie te combineren : oudervergaderingen op
« Ik zeg tegen
school, snel een nieuw paar sportschoenen kopen,
vrouwen : ik zal
de school vakanties organiseren…
niemand toestaan
Ze begrijp ook diegenen die, omdat ze een vrouw
om jullie vrijhezijn, onrecht ervaren, lastig gevallen worden op
den en waardistraat of op werk, of die een klederdracht wordt
gheid in twijfel te
opgelegd door onder andere islamieten.
trekken »
Ze weet hoe een vrouw zich voelt die ergens toegang
wordt ontzegd , of die beledigd wordt omdat ze een rok of
een korte broek draagt.
Kandidaat, manager, campagne directeur. Stap
voor stap klimt ze op in de hiërarchie.
In 2011 stelt ze zich kandidaat voor het
voorzitterschap van de partij en verdedigt
een moderne visie. Na een spannende
campagne wordt ze uiteindelijk gekozen
en wordt daarbij tevens de enige vrouwelijke
voorzitter van een politieke partij.
Binnen enkele jaren bouwt ze een vernieuwd
Front National en laat zich ook met nieuwe
politici omringen.
Ze maakt van haar partij de grootste poltieke beweging
in Frankrijk.
Ze staat aan het hoofd van de grootste Franse fractie
van gedeputeerden in het Europese Parlement en wordt
in binnen- zowel als in het buitenland erkent.
Bij de opkomende presidents verkiezingen in Frankrijk is
zij de enige vrouw die deze verkiezingen kan winnen.
Een blauwe roos, want dat is het
symbool van « het onmogelijke » dat
mogelijk wordt .
President
EUROPARLEMENTARIËR
EN EUROPEES LEIDER
DE KERNPUNTEN VAN HET PROGRAMMA
VAN MARINE LE PEN OM BINNEN 5
JAAR FRANKRIJK EN EUROPA OP ORDE
STELLEN.
1
balans; Uit de NATO stappen; een multipolaire wereld-visie verdedigen die alle naties
respecteert; herstellen van een gerespecteerde
diplomatie; het zoeken naar oplossingen voor
vrede; het herbevestigen van de natuurlijke
bondgenootschappen met name met het
Afrikaanse continent; het handhaven van het
principe van non-interventie in binnenlandse
zaken van andere landen.
E
ekozen en herkozen, Marine Le Pen
heeft zich in Brussel als eerste ranks
Europees leider ontpopt.
Zij verdedigt de vrijheid van de volken
en die van de démocratie tegen de
ondoorzichtigheid van besluitnemingen.
Ze is de voorzitter van een parlementaire groep met partiottistische
europarlementariërs uit 9 Europese landen : De groep «wEurope-NationsLibertés» telt 23 europarlementariërs uit zowel Frankrijk, maar ook uit
Italië, Oostenrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Polen, Tschechische Republiek,
Roemenië en Nederland.
Hun respektieve politieke partijen staan in hun landen op de drempel van
de macht.
ANTI-MERKEL :
Marine is de stem van het vrije Europe
Het bevestigen van de international rol van
Frankrijk in het handhaven van een wereld-
2
Het verfrissen van het Europese concept door over
de huidige modus-operandi te onderhandelen
met als doel dit concept om te vormen tot een
Europese Unie van Naties, die zijn volken, hun
identiteit, hun vrijheden et hun souvereiniteit
(territoriaal, wetsmatig, monetair et budgetair)
respecteert;
3
Het beschermen van Europa tegen de migratie
vloedgolf door het herstellen van landsgrenzen,
door het versterken van Europese samenwerking
en door het migratie probleem vanuit een
wereldwijd perspektief in beschouwing te nemen.
4
Het herstellen van de autoriteit van de staat
tot in alle uithoeken van het Franse territoriaal
gebied, zodat de zowel fysieke als rechtelijke
veiligheid van alle Fransen en buitenlanders op
Frans grondgebied gewaarborgd is.
5
I
n het Europese parlement op 7 oktober 2015 stond Marine
Le Pen op om in het openbaar de Duitse Bondskanselier aan
te spreken en hard op te zeggen wat heel Europa in stilte
dacht : « Mevrouw Merkel, we erkennen U het recht niet toe om
voor ons te beslissen ! »
Dit was een première en een belangrijk politiek moment, toen
die ene stem de veradelijke diktatuur die de Europese Unie en
zijn comissarissen opleggen aan de volken van Europa in het
openbaar uitdaagde.
Z
owel in haar privé leven als in haar openbare funkties zijn er alom
voorbeelden van te vinden. Zij is instinctief, weet waar ze naar toe wil,
laat zich geen keuzes opleggen, neemt uiteindelijk zelf de beslissingen,
en blijft vastberaden in geval van tegeslag. Zij heeft de eigenschappen van een
buitengewone persoonlijkheid, en in de politiek, de eigenschappen van een
staatshoofd. Een vrouw die alle vrouwen eer aan doet.
U kunt contact met ons opnemen via email : [email protected]
wereldwijd
uitroeien
van
radicale
veiligheid en de vrijheid van onze staatsburgers
te garanderen en voor het handhaven van het
repect voor de waarden van de Franse zowel als
de Europese beschaving;
6
Het hernieuwen met economische groei door
een eind te maken aan oneerlijke concurentie
uit low-cost landen door het introduceren
van economische partiotisme en intelligente,
beschermende
maatregelen.
Daarbij,
aanmoedigen van investeringen, innovatie en
stimulansen voor export en B2B samenwerking
binnen Europa voor kleine en midden grote
bedrijven; administratieve rompslomp et fiscale
restricties beperken om Frankijk wederom een
‘business-friendly’ land te maken
DE STRIJDER
Marine wordt erkend voor haar strijdlustige
kwaliteiten.
Het
islamitische en terroristische organisaties om de
7
Het verdedigen van democratie in Frankrijk door
het inbrengen van een referendum op initiatief
van de bevolking en aldus de democratie zowel
als de democratische controle te herstellen.
Download